Ratings

Yokohama_Open (Japan)
2008-08-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5533, SATO, kouichiro, J, 6.0, 252
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 4.0, 240
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 217
  6890, SAITO, masaki, J, 4.0, 196
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 196
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.5, 246
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.5, 236
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 3.5, 208
  7083, YAMAMURA, yuuki, J, 3.0, 209
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 187
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 3.0, 179
 10074, ANDO, kaga, J, 2.5, 184
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 2.5, 180
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 2.5, 138
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 2.0, 195
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 2.0, 191
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 186
   653, TAKETA, moto, J, 2.0, 124
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 94
 10497, SASAME, kou, J, 0.0, 54

 

Here are all results.

2008-08-03: Yokohama_Open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi41-23SUZUKI Yuta
KATO Yuzuru48-16SUGISAKI Harumi
KOSHINO Kazuhiko53-11KOBAYASHI Syunjiro
SATO Koichiro38-26NAGAMATSU Ryota
SAITO Riki46-18WAKIMOTO Naoyuki
MITSUYA Nobuaki54-10ANDO Kaga
YAMAMURA Yuuki42-22SATO Tetsuya
MATSUYA Shinpei59-05KAWAGUCHI Yuuki
TSUKAMOTO Kazuma52-12SHIBATA Kou
OKUDA Tsuyoshi33-31YAMAMURA Yuuki
KOSHINO Kazuhiko36-28TSUKAMOTO Kazuma
SATO Koichiro47-17TAKIGAWA Mitsuaki
SATO Tetsuya34-30WAKIMOTO Naoyuki
SAITO Riki43-21KATO Yuzuru
KOBAYASHI Syunjiro52-12ANDO Kaga
MATSUYA Shinpei32-32MITSUYA Nobuaki
SUGISAKI Harumi54-10SHIBATA Kou
SUZUKI Yuta39-25NAGAMATSU Ryota
KATO Yuzuru37-27SUZUKI Yuta
SATO Koichiro48-16OKUDA Tsuyoshi
SAITO Riki34-30KOSHINO Kazuhiko
YAMAMURA Yuuki37-27MITSUYA Nobuaki
KOBAYASHI Syunjiro42-22SUGISAKI Harumi
KAWAGUCHI Yuuki36-28NAGAMATSU Ryota
TAKIGAWA Mitsuaki38-26SATO Tetsuya
TAKEDA Hajime54-10SHIBATA Kou
TSUKAMOTO Kazuma38-26MATSUYA Shinpei
WAKIMOTO Naoyuki35-29ANDO Kaga
ANDO Kaga45-19SATO Tetsuya
NAGAMATSU Ryota60-04SHIBATA Kou
KOSHINO Kazuhiko40-24YAMAMURA Yuuki
SATO Koichiro45-19SAITO Riki
MITSUYA Nobuaki47-17TAKIGAWA Mitsuaki
MATSUYA Shinpei56-08OKUDA Tsuyoshi
SUGISAKI Harumi47-17TAKEDA Hajime
KAWAGUCHI Yuuki34-30KOBAYASHI Syunjiro
TSUKAMOTO Kazuma51-13KATO Yuzuru
SUZUKI Yuta34-30WAKIMOTO Naoyuki
ANDO Kaga56-08SHIBATA Kou
NAGAMATSU Ryota33-31WAKIMOTO Naoyuki
OKUDA Tsuyoshi59-05TAKIGAWA Mitsuaki
KATO Yuzuru33-31YAMAMURA Yuuki
KOSHINO Kazuhiko33-31KAWAGUCHI Yuuki
SATO Koichiro35-29TSUKAMOTO Kazuma
MITSUYA Nobuaki55-09SUGISAKI Harumi
KOBAYASHI Syunjiro32-32SUZUKI Yuta
MATSUYA Shinpei43-21SAITO Riki
TAKEDA Hajime33-31SATO Tetsuya
ANDO Kaga32-32SUGISAKI Harumi
KATO Yuzuru44-20MATSUYA Shinpei
SATO Koichiro39-25KOSHINO Kazuhiko
SATO Tetsuya54-10SHIBATA Kou
SAITO Riki33-31MITSUYA Nobuaki
YAMAMURA Yuuki44-20TAKEDA Hajime
KOBAYASHI Syunjiro41-23NAGAMATSU Ryota
TSUKAMOTO Kazuma42-22OKUDA Tsuyoshi
SUZUKI Yuta32-32KAWAGUCHI Yuuki
WAKIMOTO Naoyuki47-17TAKIGAWA Mitsuaki