Ratings

106_Nagareyama_Open (Japan)
2008-08-10

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 5.0, 191
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 179
  5546, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 204
  5591, SATAKE, yousuke, J, 3.0, 181
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 3.0, 179
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 178
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 172
 10252, KIMURA, hachiro, J, 3.0, 169
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 3.0, 160
 10104, HAGIKURA, joe, J, 2.0, 169
  6891, KATORI, mitihiro, J, 2.0, 163
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 159
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 150
  5623, TANAKA, kensuke, J, 2.0, 149
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 2.0, 148
 10107, KAWADA, masaki, J, 2.0, 122
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 1.0, 140
  5639, SHINOHARA CHIGIRA, ryo, J, 0.0, 67

 

Here are all results.

2008-08-10: 106_Nagareyama_Open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi37-27KATORI Michihiro
KOSHINO Kazuhiko44-20KAWADA Masaki
SATAKE Yosuke52-12SHINOHARA Ryo
KURAHASHI Satoshi46-18KIMURA Hachiro
OHTAKE Kosuke47-17SUZUKI Yuta
OHUCHI Yasuhiro43-21TANAKA Kensuke
TANAKA Atsushiwon againstKASHIWAGI Mitsuyoshi
HAGIKURA Yutaka45-19NAGANO Yasushi
WAKIMOTO Naoyuki42-22KOBAYASHI Manabu
OKUDA Tsuyoshi42-22WAKIMOTO Naoyuki
KATORI Michihiro51-13TANAKA Atsushi
KOSHINO Kazuhiko41-23OHUCHI Yasuhiro
SATAKE Yosuke39-25OHTAKE Kosuke
KAWADA Masaki33-31TANAKA Kensuke
NAGANO Yasushi57-07KIMURA Hachiro
HAGIKURA Yutaka41-23KURAHASHI Satoshi
KASHIWAGI Mitsuyoshi48-16KOBAYASHI Manabu
SUZUKI Yuta60-04SHINOHARA Ryo
OKUDA Tsuyoshi41-23KOSHINO Kazuhiko
SATAKE Yosuke33-31HAGIKURA Yutaka
OHTAKE Kosuke36-28KURAHASHI Satoshi
NAGANO Yasushi58-06SUZUKI Yuta
TANAKA Kensuke35-29KOBAYASHI Manabu
TANAKA Atsushi51-13KAWADA Masaki
KASHIWAGI Mitsuyoshi34-30KATORI Michihiro
KIMURA Hachiro50-14SHINOHARA Ryo
WAKIMOTO Naoyuki33-31OHUCHI Yasuhiro
OKUDA Tsuyoshi38-26SATAKE Yosuke
KOSHINO Kazuhiko38-26HAGIKURA Yutaka
KOBAYASHI Manabu43-21SHINOHARA Ryo
KURAHASHI Satoshi39-25TANAKA Atsushi
OHUCHI Yasuhiro43-21KATORI Michihiro
KASHIWAGI Mitsuyoshi34-30NAGANO Yasushi
KIMURA Hachiro56-08KAWADA Masaki
SUZUKI Yuta37-27TANAKA Kensuke
WAKIMOTO Naoyuki39-25OHTAKE Kosuke
OKUDA Tsuyoshi33-31KASHIWAGI Mitsuyoshi
KATORI Michihiro34-30KOBAYASHI Manabu
KOSHINO Kazuhiko33-31SATAKE Yosuke
KAWADA Masaki48-16SHINOHARA Ryo
OHUCHI Yasuhiro38-26HAGIKURA Yutaka
NAGANO Yasushi40-24WAKIMOTO Naoyuki
TANAKA Kensuke35-29TANAKA Atsushi
KIMURA Hachiro38-26OHTAKE Kosuke
SUZUKI Yuta52-12KURAHASHI Satoshi