Ratings

2nd Tianjin Open (China)
2008-10-02

Here are all results.

2008-10-02: 2nd Tianjin Open(China)
FENG Lingwon againstZHAO Jin
FANG Yunlost toHU Ying Chong
ZHAO Entielost toCHEN Xu
CHUI Longlost toKANG Le
ZHOU Lijiawon againstCHEN Suhui
FENG Lingwon againstHU Ying Chong
FANG Yunwon againstZHAO Jin
CHUI Longwon againstCHEN Suhui
JIANG Bofenglost toCHEN Xu
ZHOU Lijialost toKANG Le
FENG Lingwon againstCHEN Xu
FANG Yunlost toKANG Le
ZHAO Entielost toZHOU Lijia
CHUI Longlost toJIANG Bofeng
ZHAO Jinwon againstHU Ying Chong
FENG Lingwon againstKANG Le
FANG Yunwon againstZHAO Entie
CHUI Longlost toCHEN Xu
JIANG Bofengwon againstZHOU Lijia
HU Ying Chongwon againstCHEN Suhui
FENG Lingwon againstCHEN Suhui
FANG Yunlost toCHUI Long
ZHAO Entiewon againstKANG Le
JIANG Bofengwon againstHU Ying Chong
ZHOU Lijiawon againstZHAO Jin
FENG Lingwon againstJIANG Bofeng
ZHAO Entielost toCHEN Suhui
CHUI Longwon againstZHAO Jin
ZHOU Lijialost toHU Ying Chong
CHEN Xuwon againstKANG Le
FANG Yunwon againstCHEN Suhui
ZHAO Entielost toJIANG Bofeng
CHUI Longwon againstHU Ying Chong
ZHOU Lijialost toCHEN Xu
ZHAO Jinlost toKANG Le
KANG Lelost toFENG Ling
JIANG Bofengwon againstCHEN Xu
KANG Lewon againstJIANG Bofeng
CHEN Xuwon againstFENG Ling