Ratings

55_Shinagawa_Open (Japan)
2009-04-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 218
  5546, NAGANO, yasushi, J, 5.0, 213
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 205
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 219
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 213
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 208
  5537, TAKANASHI, yuusuke, J, 4.0, 208
 10104, HAGIKURA, joe, J, 4.0, 195
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 4.0, 190
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 189
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 3.0, 217
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 208
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 194
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 192
   600, TAKETA, kiyouko , J, 3.0, 191
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 191
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 190
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 189
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 3.0, 184
  6804, YAMADA, takeo, J, 3.0, 169
  5620, KOBAYASHI, kasa, J, 2.0, 197
  5608, MASUDA, letaka, J, 2.0, 192
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 187
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 187
  6853, NODA, yuji, J, 2.0, 167
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 2.0, 166
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 160
  5547, HINO, atsuko, J, 1.0, 178
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 1.0, 173
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 166

 

Here are all results.

2009-04-04: 55_Shinagawa_Open(Japan)
MIYAZAKI Yuji35-29SANO Yoko
YAMAKAWA Takashi40-24SHIMONOSONO Kozo
NAGANO Yasushi33-31HISHIYAMA Yuichi
MURAKAMI Takeshi43-21KOBAYASHI Kasa
TAKANASHI Yusuke40-24SATO Tetsuya
IIJIMA Takamune43-21ISHIKAWA Akira
HAGIKURA Yutaka35-29MASUDA Letaka
MATSUMOTO Hiroyuki38-26SUGISAKI Harumi
TANIDA Kunihiko34-30TAKEDA Kyoko
OHUCHI Yasuhiro35-29NODA Yuji
SUZUKI Yuta36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KURACHI Takayuki35-29NAKAJIMA Tetsuya
KAWAGUCHI Yuuki33-30NAGAMATSU Ryota
TAKIGAWA Mitsuaki34-30OHNO Atsuko
HAMADA Kikue33-31YAMADA Takeo
YAMAKAWA Takashi34-30TAKANASHI Yusuke
NAGANO Yasushi40-24HAMADA Kikue
MURAKAMI Takeshi39-25IIJIMA Takamune
HAGIKURA Yutaka37-27KURACHI Takayuki
SHIMONOSONO Kozo37-27SUGISAKI Harumi
TANIDA Kunihiko34-30TAKIGAWA Mitsuaki
NAKAJIMA Tetsuya45-19NODA Yuji
OHUCHI Yasuhiro35-29MIYAZAKI Yuji
SUZUKI Yuta34-30MATSUMOTO Hiroyuki
ISHIKAWA Akira35-29KOBAYASHI Kasa
YAMADA Takeo37-27KAWAGUCHI Yuuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31SANO Yoko
MASUDA Letaka34-30OHNO Atsuko
SATO Tetsuya34-30NAGAMATSU Ryota
HISHIYAMA Yuichi35-29TAKEDA Kyoko
MIYAZAKI Yuji34-30KURACHI Takayuki
YAMAKAWA Takashi34-30MURAKAMI Takeshi
TAKANASHI Yusuke38-26TANIDA Kunihiko
IIJIMA Takamune33-31NAKAJIMA Tetsuya
HAGIKURA Yutaka35-29NAGANO Yasushi
SHIMONOSONO Kozo41-23HAMADA Kikue
OHUCHI Yasuhiro41-23SUZUKI Yuta
ISHIKAWA Akira36-28TAKEDA Kyoko
NAGAMATSU Ryota38-26OHNO Atsuko
KAWAGUCHI Yuuki33-31SATO Tetsuya
TAKIGAWA Mitsuaki34-30HISHIYAMA Yuichi
YAMADA Takeo34-30MATSUMOTO Hiroyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30MASUDA Letaka
SANO Yoko39-25SUGISAKI Harumi
NODA Yuji34-30KOBAYASHI Kasa
MIYAZAKI Yuji44-19SHIMONOSONO Kozo
YAMAKAWA Takashi39-25OHUCHI Yasuhiro
NAGANO Yasushi36-28TAKANASHI Yusuke
MURAKAMI Takeshi41-23HAGIKURA Yutaka
IIJIMA Takamune46-18YAMADA Takeo
MATSUMOTO Hiroyuki34-30KURACHI Takayuki
TANIDA Kunihiko34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAJIMA Tetsuya36-28SANO Yoko
SUZUKI Yuta40-24TAKIGAWA Mitsuaki
NAGAMATSU Ryota44-20HISHIYAMA Yuichi
KAWAGUCHI Yuuki35-29ISHIKAWA Akira
TAKEDA Kyoko36-28OHNO Atsuko
KOBAYASHI Kasa47-17SUGISAKI Harumi
NODA Yuji34-30HAMADA Kikue
SATO Tetsuyawon againstMASUDA Letaka
MIYAZAKI Yuji37-27SUZUKI Yuta
YAMAKAWA Takashi34-30IIJIMA Takamune
NAGANO Yasushi38-26KAWAGUCHI Yuuki
MURAKAMI Takeshi39-25OHUCHI Yasuhiro
TAKANASHI Yusuke36-28NAKAJIMA Tetsuya
HAGIKURA Yutaka37-27TANIDA Kunihiko
MATSUMOTO Hiroyuki40-24NAGAMATSU Ryota
SHIMONOSONO Kozo36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KURACHI Takayuki35-29NODA Yuji
ISHIKAWA Akira45-19SATO Tetsuya
TAKEDA Kyoko35-29HAMADA Kikue
YAMADA Takeo33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SANO Yoko38-26KOBAYASHI Kasa
MASUDA Letaka37-27HISHIYAMA Yuichi
SUGISAKI Harumi34-30OHNO Atsuko
MIYAZAKI Yuji39-24YAMAKAWA Takashi
NAGANO Yasushi37-27MURAKAMI Takeshi
TAKANASHI Yusuke36-28HAGIKURA Yutaka
IIJIMA Takamune36-28OHUCHI Yasuhiro
MATSUMOTO Hiroyuki36-28ISHIKAWA Akira
SHIMONOSONO Kozo33-31SUZUKI Yuta
TANIDA Kunihiko34-30KAWAGUCHI Yuuki
NAKAJIMA Tetsuya48-16YAMADA Takeo
KURACHI Takayuki33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGAMATSU Ryota42-22SANO Yoko
TAKIGAWA Mitsuaki42-22NODA Yuji
TAKEDA Kyoko33-31MASUDA Letaka
KOBAYASHI Kasa44-20SATO Tetsuya
SUGISAKI Harumi37-27HAMADA Kikue
OHNO Atsuko34-30HISHIYAMA Yuichi