Ratings

56_Shinagawa_Open (Japan)
2009-05-02

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 208
  6805, SAKA, hiroshi, J, 5.0, 204
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 219
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 213
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 212
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.0, 208
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 206
 10682, KYOSAKA, yutsu, J, 4.0, 202
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 200
 10201, ARAKI, kentarou, J, 3.0, 209
 10104, HAGIKURA, joe, J, 3.0, 208
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 199
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 196
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 3.0, 190
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 187
  7048, KANADA, yoshihiro, J, 3.0, 185
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 184
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 2.0, 186
  5517, WATANABE, hideaki, J, 2.0, 185
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 2.0, 181
  5691, TANIDA, keiko, J, 2.0, 163
  5542, KEISUKE, yu, J, 2.0, 156
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 148
  6890, SAITO, masaki, J, 1.0, 151
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 1.0, 148
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 139
 10747, EBIHARA, shingo, J, 0.0, 102

 

Here are all results.

2009-05-02: 56_Shinagawa_Open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya34-30ASAHINA Satoshi
SAKA Hiroshi39-25SANO Yoko
YAMAKAWA Takashi39-25KOBAYASHI Manabu
SUZUKI Yuta35-29SAITO Riki
MIYAZAKI Yuji36-28KOBAYASHI Oh
SATO Koichiro40-24HAMADA Kikue
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29KURACHI Takayuki
KYOSAKA Yutsu37-27HISHIYAMA Yuichi
IWATA Hiroyuki34-30ARAKI Kentaro
HAGIKURA Yutaka45-19EBISAWA Shingo
ISHIKAWA Akira42-22TANIDA Keiko
NAGASAKI Hidekazu45-19WATANABE Hideaki
KANDA Yoshihiro40-24SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya35-29ARAKI Kentaro
SAKA Hiroshi33-31KYOSAKA Yutsu
YAMAKAWA Takashi38-26SATO Koichiro
SUZUKI Yuta35-29MIYAZAKI Yuji
IWATA Hiroyuki35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASAKI Hidekazu33-31HAGIKURA Yutaka
KANDA Yoshihiro33-31ISHIKAWA Akira
KOBAYASHI Manabu37-27SANO Yoko
ASAHINA Satoshi35-29SAITO Riki
HISHIYAMA Yuichi45-19KOBAYASHI Oh
KOIDE Satoshiwon againstKURACHI Takayuki
WATANABE Hideaki39-25TANIDA Keiko
HAMADA Kikue40-23SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya36-28SUZUKI Yuta
SAKA Hiroshi36-28KANDA Yoshihiro
YAMAKAWA Takashi43-21NAGASAKI Hidekazu
MIYAZAKI Yuji40-24ASAHINA Satoshi
SATO Koichiro42-22HISHIYAMA Yuichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko44-20HAMADA Kikue
KYOSAKA Yutsu34-30ISHIKAWA Akira
HAGIKURA Yutaka34-30IWATA Hiroyuki
KURACHI Takayuki37-27ARAKI Kentaro
KOBAYASHI Manabu34-30KOIDE Satoshi
SANO Yoko38-26SAITO Riki
WATANABE Hideaki46-18EBISAWA Shingo
TANIDA Keiko35-29SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSATO Koichiro
SAKA Hiroshi33-31YAMAKAWA Takashi
SUZUKI Yuta44-20KANDA Yoshihiro
MIYAZAKI Yuji42-21NAGASAKI Hidekazu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31HAGIKURA Yutaka
KYOSAKA Yutsu37-27WATANABE Hideaki
IWATA Hiroyuki41-23KOBAYASHI Manabu
ARAKI Kentaro39-25SAITO Riki
ISHIKAWA Akira36-28KURACHI Takayuki
SANO Yoko33-31ASAHINA Satoshi
KOBAYASHI Oh40-24EBISAWA Shingo
HISHIYAMA Yuichi33-31KOIDE Satoshi
TANIDA Keiko37-27HAMADA Kikue
NAKAJIMA Tetsuya34-30SAKA Hiroshi
SUZUKI Yuta33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MIYAZAKI Yuji34-30YAMAKAWA Takashi
SATO Koichiro33-31HAGIKURA Yutaka
KYOSAKA Yutsu37-27IWATA Hiroyuki
ARAKI Kentaro45-18TANIDA Keiko
ISHIKAWA Akira35-29WATANABE Hideaki
NAGASAKI Hidekazu39-25HISHIYAMA Yuichi
KURACHI Takayuki35-29ASAHINA Satoshi
KOBAYASHI Manabu37-27KANDA Yoshihiro
KOBAYASHI Oh38-26SANO Yoko
KOIDE Satoshi36-28HAMADA Kikue
SHIMONOSONO Kozo45-19EBISAWA Shingo
NAKAJIMA Tetsuya37-27MIYAZAKI Yuji
SAKA Hiroshi33-31SUZUKI Yuta
YAMAKAWA Takashi38-26KYOSAKA Yutsu
SATO Koichiro39-25ISHIKAWA Akira
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23KOBAYASHI Oh
IWATA Hiroyuki33-31NAGASAKI Hidekazu
ARAKI Kentaro39-25WATANABE Hideaki
HAGIKURA Yutaka36-28KOBAYASHI Manabu
KURACHI Takayuki35-29HISHIYAMA Yuichi
KANDA Yoshihiro37-27KOIDE Satoshi
SANO Yoko38-26TANIDA Keiko
ASAHINA Satoshi37-27SHIMONOSONO Kozo
SAITO Riki42-22EBISAWA Shingo