Ratings

34_King_State (Japan)
2009-05-16

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 220
  6815, TANIGUTI, yukiyoshi, J, 5.0, 216
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 5.0, 212
  5538, ITO, jyunya, J, 5.0, 206
  6862, KORE, ayati, J, 4.0, 210
  5623, TANAKA, kensuke, J, 4.0, 207
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 4.0, 205
  5655, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 204
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 4.0, 204
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 202
  5667, SATO, ryu, J, 4.0, 198
   600, TAKETA, kiyouko , J, 4.0, 193
  6865, KORE, hidenobu, J, 4.0, 191
 10459, KANAZAWA, kouta, J, 3.0, 218
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 203
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 197
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 197
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 196
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 195
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 190
  5542, KEISUKE, yu, J, 3.0, 189
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 3.0, 183
 10244, SANO, etoshisho, J, 3.0, 182
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 2.0, 190
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 2.0, 188
  5551, SUGISAKI, nemoto, J, 2.0, 174
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 162
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 2.0, 157
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.0, 159
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 158
  5547, HINO, atsuko, J, 1.0, 139
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 136
  6819, SATO, lily, J, 1.0, 129
  5521, HAMADA, kikue, J, 0.0, 125
  5637, SANO, matsuda, J, 0.0, 124

 

Here are all results.

2009-05-16: 34_King_State(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya41-23IKEDA Atsuhiko
KOSHINO Kazuhiko36-28KOMAGATA Masayuki
ITO Junya40-24WATANABE Keiichi
SATANI Tetsu39-25KOIDE Satoshi
SANO Yoko46-18SATO Yuri
ISHIKAWA Akira33-31SATO Tetsuya
NAGASHIMA Kazuhito36-28SATO Koichiro
MIYAZAKI Yuji36-28IWATA Hiroyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27OHNO Atsuko
YAMAZAKI Nobuyuki38-26TAKEDA Kyoko
SUZUKI Yuta42-22NAGAMATSU Ryota
TANIGUCHI Yukiyoshi37-27SANO Erika
TOKI Yugo36-28SANO Joichiro
SATO Ryu36-28TANAKA Kensuke
TOKI Hidenobu34-30KANAZAWA Kota
TAKIGAWA Mitsuaki38-26SUGISAKI Harumi
KOSHINO Kazuhiko36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ITO Junya33-31NAKAJIMA Tetsuya
SATANI Tetsu34-30YAMAZAKI Nobuyuki
SANO Yoko33-31SUZUKI Yuta
ISHIKAWA Akira42-22HAMADA Kikue
TAKEDA Kyoko34-30OHNO Atsuko
MIYAZAKI Yuji39-25NAGASHIMA Kazuhito
SATO Koichiro39-25KOMAGATA Masayuki
IKEDA Atsuhiko35-29NAGAMATSU Ryota
KOIDE Satoshi39-25WATANABE Keiichi
IWATA Hiroyuki34-30SATO Tetsuya
TANIGUCHI Yukiyoshi37-27TAKIGAWA Mitsuaki
TOKI Yugo40-24SATO Ryu
TANAKA Kensuke42-21SANO Joichiro
TOKI Hidenobu37-27SANO Matsuda
KANAZAWA Kota35-29KOBAYASHI Oh
SUGISAKI Harumi40-24SANO Erika
NAKAJIMA Tetsuya41-22SUZUKI Yuta
KOSHINO Kazuhiko34-29ITO Junya
SATANI Tetsu35-29ISHIKAWA Akira
TAKEDA Kyoko38-26HAMADA Kikue
MIYAZAKI Yuji46-18SANO Yoko
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOMAGATA Masayuki38-26WATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi37-27SATO Koichiro
IWATA Hiroyuki38-26NAGASHIMA Kazuhito
SATO Tetsuya45-19OHNO Atsuko
SATO Yuri35-29IKEDA Atsuhiko
TANIGUCHI Yukiyoshi34-30TOKI Yugo
TANAKA Kensuke35-29KANAZAWA Kota
SATO Ryu42-22KOBAYASHI Oh
TOKI Hidenobu39-25TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Erika34-30SANO Joichiro
SUGISAKI Harumi38-26SANO Matsuda
NAKAJIMA Tetsuya33-31KOSHINO Kazuhiko
ITO Junya36-28IWATA Hiroyuki
SATANI Tetsu42-22MIYAZAKI Yuji
SANO Yoko43-21KOIDE Satoshi
ISHIKAWA Akira36-28YAMAZAKI Nobuyuki
NAGASHIMA Kazuhito34-30KOMAGATA Masayuki
TAKEDA Kyoko34-30SATO Yuri
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28SATO Tetsuya
SATO Koichiro37-27SUZUKI Yuta
IKEDA Atsuhiko40-24HAMADA Kikue
WATANABE Keiichi36-28NAGAMATSU Ryota
TANIGUCHI Yukiyoshi45-19TOKI Hidenobu
TOKI Yugo39-25TANAKA Kensuke
SATO Ryu34-30SUGISAKI Harumi
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstKANAZAWA Kota
SANO Erika37-27SANO Matsuda
KOBAYASHI Oh42-22SANO Joichiro
NAKAJIMA Tetsuya33-31MIYAZAKI Yuji
KOSHINO Kazuhiko35-29ISHIKAWA Akira
ITO Junyawon againstSATANI Tetsu
SANO Yoko41-23TAKEDA Kyoko
NAGASHIMA Kazuhito42-22SATO Yuri
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31KOIDE Satoshi
YAMAZAKI Nobuyukiwon againstIWATA Hiroyuki
SATO Koichiro33-31IKEDA Atsuhiko
KOMAGATA Masayuki38-26HAMADA Kikue
NAGAMATSU Ryota38-26OHNO Atsuko
SUZUKI Yuta40-24SATO Tetsuya
TANIGUCHI Yukiyoshi36-28SATO Ryu
TANAKA Kensuke41-23SUGISAKI Harumi
TOKI Hidenobuwon againstTOKI Yugo
KANAZAWA Kota45-19SANO Joichiro
TAKIGAWA Mitsuaki43-21SANO Erika
KOBAYASHI Oh44-19SANO Matsuda
NAKAJIMA Tetsuya41-23SATANI Tetsu
KOSHINO Kazuhiko40-24SANO Yoko
ITO Junya35-29MIYAZAKI Yuji
ISHIKAWA Akira33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASHIMA Kazuhito41-23YAMAZAKI Nobuyuki
TAKEDA Kyoko38-26SATO Koichiro
KOMAGATA Masayuki36-28IWATA Hiroyuki
IKEDA Atsuhiko39-25WATANABE Keiichi
KOIDE Satoshi36-28SUZUKI Yuta
NAGAMATSU Ryota40-24SATO Yuri
OHNO Atsuko37-27HAMADA Kikue
TOKI Yugo33-31TAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Kensuke36-27TANIGUCHI Yukiyoshi
SATO Ryu34-30TOKI Hidenobu
KANAZAWA Kota47-17SUGISAKI Harumi
SANO Erika39-25KOBAYASHI Oh
SANO Joichiro39-25SANO Matsuda