Ratings

57_Shinagawa_Open (Japan)
2009-06-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10104, HAGIKURA, joe, J, 5.0, 217
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 5.0, 216
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 5.0, 202
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 212
  5512, OHNO, tomohiro, J, 4.0, 211
 10315, TERADA, siyouzi, J, 4.0, 203
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 199
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 199
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 199
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 192
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 207
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 201
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 3.0, 197
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 195
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 3.0, 190
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 189
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 189
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 187
 10608, OKAMA, ayumi, J, 3.0, 184
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 3.0, 177
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 2.0, 190
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 190
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 2.0, 186
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 2.0, 181
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 174
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 2.0, 164
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 164
  5621, HANEDA, jun, J, 1.0, 176
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 1.0, 149
  5643, SANO, fujiwara, J, 0.0, 153

 

Here are all results.

2009-06-06: 57_Shinagawa_Open(Japan)
SUZUKI Yuta33-31HAGIKURA Yutaka
NAKAMORI Hiroki34-30HADA Jun
TERADA Shiyouzi38-26KURACHI Takayuki
HISHIYAMA Yuichi39-25HAMADA Kikue
OHNO Tomohiro33-31KOSHINO Kazuhiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30SANO Yoko
ISHIKAWA Akira34-30TAKASAKI Shohei
NAKAJIMA Tetsuya44-20OKAMA Ayumi
KATO Yuzuru34-30MIYAZAKI Yuji
YAMAZAKI Nobuyuki33-31TAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Keiichi38-26SANO Joichiro
YOSHIDA Ryota33-31IKEDA Atsuhiko
OHUCHI Yasuhiro37-27SHIMONOSONO Kozo
KOBAYASHI Oh37-27KOBAYASHI Manabu
HAGIKURA Yutaka38-26TAKIGAWA Mitsuaki
SUZUKI Yuta43-21ISHIKAWA Akira
NAKAMORI Hiroki39-25YOSHIDA Ryota
TERADA Shiyouzi38-26NAKAJIMA Tetsuya
HISHIYAMA Yuichi39-25WATANABE Keiichi
OHNO Tomohiro38-26YAMAZAKI Nobuyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23KATO Yuzuru
TANIDA Kunihiko38-26HADA Jun
MIYAZAKI Yuji35-29TAKASAKI Shohei
SANO Yoko33-31OHTAKE Kosuke
IKEDA Atsuhiko41-23KOSHINO Kazuhiko
KURACHI Takayuki45-18SANO Joichiro
OKAMA Ayumi35-29HAMADA Kikue
KOBAYASHI Manabu33-31SHIMONOSONO Kozo
OHUCHI Yasuhiro42-22KOBAYASHI Oh
HAGIKURA Yutaka38-26KURACHI Takayuki
NAKAMORI Hiroki34-30HISHIYAMA Yuichi
TERADA Shiyouzi40-24SUZUKI Yuta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29OHUCHI Yasuhiro
ISHIKAWA Akira42-22OKAMA Ayumi
NAKAJIMA Tetsuya35-29OHNO Tomohiro
KATO Yuzuruwon againstYOSHIDA Ryota
TANIDA Kunihiko43-21IKEDA Atsuhiko
MIYAZAKI Yuji42-22KOBAYASHI Oh
SANO Yoko44-20WATANABE Keiichi
TAKASAKI Shohei33-31HADA Jun
YAMAZAKI Nobuyuki39-25KOBAYASHI Manabu
KOSHINO Kazuhiko45-19HAMADA Kikue
SHIMONOSONO Kozo41-23OHTAKE Kosuke
TAKIGAWA Mitsuaki37-27SANO Joichiro
HAGIKURA Yutaka38-26HISHIYAMA Yuichi
SUZUKI Yuta33-31MIYAZAKI Yuji
NAKAMORI Hiroki37-27OHUCHI Yasuhiro
TERADA Shiyouzi36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akira34-30YAMAZAKI Nobuyuki
TANIDA Kunihiko37-27NAKAJIMA Tetsuya
SANO Yokowon againstOHNO Tomohiro
TAKASAKI Shohei43-20KOBAYASHI Manabu
IKEDA Atsuhiko38-26KOBAYASHI Oh
KURACHI Takayuki33-31KATO Yuzuru
WATANABE Keiichi35-29OKAMA Ayumi
YOSHIDA Ryota41-23TAKIGAWA Mitsuaki
SHIMONOSONO Kozo38-26KOSHINO Kazuhiko
HAMADA Kikue36-28SANO Joichiro
OHTAKE Kosuke36-28HADA Jun
HAGIKURA Yutaka36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SUZUKI Yuta36-28TANIDA Kunihiko
NAKAMORI Hiroki41-23TERADA Shiyouzi
HISHIYAMA Yuichi45-19OHUCHI Yasuhiro
OHNO Tomohiro39-25TAKASAKI Shohei
ISHIKAWA Akira37-26SANO Yoko
NAKAJIMA Tetsuya33-31MIYAZAKI Yuji
KATO Yuzuru39-25YAMAZAKI Nobuyuki
IKEDA Atsuhiko39-25SHIMONOSONO Kozo
KURACHI Takayuki35-29YOSHIDA Ryota
OKAMA Ayumi42-22KOBAYASHI Oh
KOBAYASHI Manabu42-22HAMADA Kikue
KOSHINO Kazuhiko38-26WATANABE Keiichi
TAKIGAWA Mitsuaki36-28OHTAKE Kosuke
HADA Jun39-25SANO Joichiro
HAGIKURA Yutaka36-28TERADA Shiyouzi
SUZUKI Yuta33-31NAKAMORI Hiroki
HISHIYAMA Yuichi33-31ISHIKAWA Akira
OHNO Tomohiro40-23KURACHI Takayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31TANIDA Kunihiko
NAKAJIMA Tetsuya34-30SANO Yoko
KATO Yuzuru33-31IKEDA Atsuhiko
MIYAZAKI Yuji38-26YOSHIDA Ryota
TAKASAKI Shohei37-27KOSHINO Kazuhiko
YAMAZAKI Nobuyuki37-27OHUCHI Yasuhiro
OKAMA Ayumi36-28SHIMONOSONO Kozo
WATANABE Keiichi43-21TAKIGAWA Mitsuaki
KOBAYASHI Manabu41-22HADA Jun
KOBAYASHI Oh35-29SANO Joichiro
HAMADA Kikue33-31OHTAKE Kosuke