Ratings

13_Ohu_Open_B (Japan)
2009-06-07

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10104, HAGIKURA, joe, J, 5.5, 232
  5569, OHMORI, keita, J, 5.0, 237
  5530, NODA, bintatsu, J, 5.0, 221
  5626, SATO, naohiro, J, 4.5, 262
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.5, 204
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 228
  5566, MATUZAWA, atsushi, J, 4.0, 224
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 222
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 213
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.0, 212
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 4.0, 200
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.5, 204
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 225
 10315, TERADA, siyouzi, J, 3.0, 225
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 214
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 3.0, 204
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 3.0, 201
  5691, TANIDA, keiko, J, 3.0, 199
  5547, HINO, atsuko, J, 3.0, 193
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 188
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 184
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 182
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 168
  6847, TOSAKA, hideki, J, 2.0, 184
  5540, NAKANO, jyou, J, 2.0, 181
  5622, KAWAGUCHI, genki, J, 2.0, 175
  6908, AOKI, takyosi, J, 2.0, 173
 10401, KATO, jyou, J, 2.0, 166
 10244, SANO, etoshisho, J, 2.0, 131
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 2.0, 109
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 1.0, 146
   600, TAKETA, kiyouko , J, 1.0, 130
 10673, MIKAWA, shinju, J, 1.0, 94
 10364, NAKAGAWA, ohkura, J, 0.0, 110
  5694, INOUE, masaru, J, 0.0, 87

 

Here are all results.

2009-06-07: 13_Ohu_Open_B(Japan)
HAGIKURA Yutaka41-23TAKEDA Kyoko
OHMORI Keita45-19TERADA Shiyouzi
NODA Bintatsu45-19SUZUKI Yuta
SATO Naohiro54-10AOKI Takayoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23MATSUZAWA Atsushi
MATSUMOTO Hiroyuki38-26SANO Yoko
ISHIKAWA Akira48-16TANIDA Keiko
MURAKAMI Takeshi34-30TOSAKA Hideki
ITAGAKI Kenichi39-25YOSHIDA Ryota
NAGAMATSU Ryota52-12MIKAWA Shinju
MIYAZAKI Yuji37-27TANAKA Shuntaro
YAMAZAKI Nobuyuki48-16KAWAGUCHI Genki
OHNO Atsuko49-15INOUE Masaru
OHTAKE Kosuke45-19KAWAGUCHI Hayato
KOSHINO Kazuhiko35-29IKEDA Atsuhiko
NAKANO Jo43-21NAKAGAWA Ohkura
KATO Yuzuru49-15SANO Erika
HAGIKURA Yutaka50-14TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OHMORI Keita33-31NODA Bintatsu
SATO Naohiro62-02NAGAMATSU Ryota
MATSUZAWA Atsushi51-13TAKEDA Kyoko
MURAKAMI Takeshi56-08IKEDA Atsuhiko
ITAGAKI Kenichi33-31MATSUMOTO Hiroyuki
YOSHIDA Ryota37-27SANO Yoko
TERADA Shiyouzi51-13KAWAGUCHI Hayato
SUZUKI Yuta48-16NAKAGAWA Ohkura
YAMAZAKI Nobuyuki60-04ISHIKAWA Akira
TANAKA Shuntaro38-26TOSAKA Hideki
TANIDA Keiko34-30KAWAGUCHI Genki
OHTAKE Kosuke34-30NAKANO Jo
KOSHINO Kazuhiko35-29MIYAZAKI Yuji
AOKI Takayoshi51-13MIKAWA Shinju
KATO Yuzuru42-22OHNO Atsuko
SANO Erika34-30INOUE Masaru
HAGIKURA Yutaka33-31KATO Yuzuru
OHMORI Keita45-19ITAGAKI Kenichi
NODA Bintatsu36-28KOSHINO Kazuhiko
MATSUMOTO Hiroyuki39-25SUZUKI Yuta
ISHIKAWA Akira52-12SANO Erika
MURAKAMI Takeshi37-27OHTAKE Kosuke
YOSHIDA Ryota37-27MIYAZAKI Yuji
NAGAMATSU Ryota32-32TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TERADA Shiyouzi46-18OHNO Atsuko
YAMAZAKI Nobuyuki33-31SATO Naohiro
TANAKA Shuntaro63-01AOKI Takayoshi
TANIDA Keiko46-18NAKAYAMA Takahiro
IKEDA Atsuhiko37-27NAKAGAWA Ohkura
KAWAGUCHI Hayato39-25TAKEDA Kyoko
TOSAKA Hideki53-11SANO Yoko
NAKANO Jo35-29MATSUZAWA Atsushi
KAWAGUCHI Genki35-29INOUE Masaru
HAGIKURA Yutaka35-29OHMORI Keita
NODA Bintatsu33-31MATSUMOTO Hiroyuki
SATO Naohiro47-17TANAKA Shuntaro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30ITAGAKI Kenichi
MATSUZAWA Atsushi35-29MIYAZAKI Yuji
ISHIKAWA Akira33-31NAKANO Jo
MURAKAMI Takeshi37-27YAMAZAKI Nobuyuki
TERADA Shiyouzi53-11KATO Yuzuru
SUZUKI Yuta50-14OHNO Atsuko
OHTAKE Kosuke37-27YOSHIDA Ryota
IKEDA Atsuhiko35-29KAWAGUCHI Genki
KAWAGUCHI Hayato43-21AOKI Takayoshi
KOSHINO Kazuhiko39-25TANIDA Keiko
TOSAKA Hideki48-16NAGAMATSU Ryota
NAKAYAMA Takahiro56-08INOUE Masaru
MIKAWA Shinju41-23SANO Erika
SANO Yoko47-17NAKAGAWA Ohkura
HAGIKURA Yutaka41-23MURAKAMI Takeshi
OHMORI Keita49-15YAMAZAKI Nobuyuki
NODA Bintatsu38-26OHTAKE Kosuke
SATO Naohiro36-28TERADA Shiyouzi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko47-17TOSAKA Hideki
MATSUMOTO Hiroyuki46-18NAKANO Jo
MATSUZAWA Atsushi46-18KATO Yuzuru
ISHIKAWA Akira57-07KOSHINO Kazuhiko
ITAGAKI Kenichi46-18KAWAGUCHI Hayato
YOSHIDA Ryota35-29TANIDA Keiko
NAGAMATSU Ryota62-02NAKAYAMA Takahiro
MIYAZAKI Yuji49-15SANO Yoko
SUZUKI Yuta48-16TANAKA Shuntaro
OHNO Atsuko43-21KAWAGUCHI Genki
IKEDA Atsuhiko50-14MIKAWA Shinju
AOKI Takayoshi59-05INOUE Masaru
TAKEDA Kyoko52-12SANO Erika
HAGIKURA Yutaka32-32SATO Naohiro
OHMORI Keita36-28ISHIKAWA Akira
NODA Bintatsu38-26MURAKAMI Takeshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28TERADA Shiyouzi
MATSUMOTO Hiroyuki43-21YAMAZAKI Nobuyuki
MATSUZAWA Atsushi40-24SUZUKI Yuta
ITAGAKI Kenichi45-19OHTAKE Kosuke
YOSHIDA Ryota39-25IKEDA Atsuhiko
NAGAMATSU Ryota40-24KOSHINO Kazuhiko
MIYAZAKI Yuji54-10TOSAKA Hideki
TANAKA Shuntaro40-24NAKANO Jo
TANIDA Keiko49-15KATO Yuzuru
OHNO Atsuko47-17TAKEDA Kyoko
KAWAGUCHI Hayato50-14MIKAWA Shinju
KAWAGUCHI Genki44-20SANO Yoko
NAKAYAMA Takahiro33-31AOKI Takayoshi
SANO Erika35-29NAKAGAWA Ohkura