Ratings

51_Chiyarenshi (Japan)
2009-07-11

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 5.0, 224
 10130, YUSAKI, akihiro, J, 5.0, 216
 10245, AMIKAZU, ayama, J, 5.0, 215
  5640, SHINOHARA, jun, J, 5.0, 213
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 4.0, 216
  6863, SATO, yutaka, J, 4.0, 209
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 4.0, 205
  6862, KORE, ayati, J, 4.0, 203
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 202
  6865, KORE, hidenobu, J, 4.0, 200
 10422, SANNOHE, misato, J, 4.0, 195
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 192
 250005, GOH, Jun Jie Anthony, J, 3.0, 212
  5546, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 208
  6866, SOMEYA, shingo, J, 3.0, 192
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 185
 10358, YUBARA, satoshi, J, 3.0, 180
  5653, KAWABATA, seiji, J, 3.0, 180
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 179
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 169
  5540, NAKANO, jyou, J, 2.0, 193
  5623, TANAKA, kensuke, J, 2.0, 186
 10035, SUZUKI, takuma, J, 2.0, 185
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 181
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 177
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 2.0, 170
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 2.0, 160
  5667, SATO, ryu, J, 2.0, 151
 10550, ICHIMURA, hiroki, J, 1.0, 170
 10244, SANO, etoshisho, J, 1.0, 160
  499, OYANAGI, masaki, J, 1.0, 150
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 130
  5547, HINO, atsuko, J, 0.0, 132

 

Here are all results.

2009-07-11: 51_Chiyarenshi(Japan)
MITSUYA Nobuaki40-24SHINOHARA Chiaki
TOKI Yugo35-29KAWAGUCHI Hayato
SUZUKI Yuta35-29SATO Yutaka
HISHIYAMA Yuichi35-29YUSAKI Akihiro
KOBAYASHI Manabuwon againstSANO Yoko
NAGANO Yasushi42-22OHNO Atsuko
SATO Ryu36-28TOKI Hidenobu
KAWABATA Seiji35-29NAKANO Jo
KOSHINO Kazuhiko41-23OHYANAGI Masaki
HAMADA Kikue38-26OHUCHI Yasuhiro
SHINOHARA Jun34-30GOH Jun Jie Anthony
SHINOHARA Ryo45-19SANO Erika
MITO Hiiro35-29TANAKA Kensuke
SANO Joichiro33-31ICHIMURA Hiroki
YUBARA Satoshi36-28SOMEYA Shingo
SUZUKI Takuma35-29AMIKAZU Ayama
MITSUYA Nobuaki42-22HAMADA Kikue
YUSAKI Akihiro37-27SANO Yoko
TOKI Yugo38-26KOBAYASHI Manabu
SATO Yutaka34-30KAWAGUCHI Hayato
SUZUKI Yuta35-29HISHIYAMA Yuichi
KAWABATA Seiji38-26SATO Ryu
OHUCHI Yasuhiro35-29TOKI Hidenobu
NAKANO Jo36-28NAGAMATSU Ryota
KOSHINO Kazuhiko33-31NAGANO Yasushi
SHINOHARA Chiaki34-30OHYANAGI Masaki
AMIKAZU Ayama37-27TANAKA Kensuke
SHINOHARA Jun35-29SANO Joichiro
SHINOHARA Ryo41-23YUBARA Satoshi
MITO Hiiro37-27SUZUKI Takuma
SOMEYA Shingo35-29SANO Erika
ICHIMURA Hiroki35-29GOH Jun Jie Anthony
MITSUYA Nobuaki41-23KAWABATA Seiji
YUSAKI Akihiro40-24SATO Ryu
TOKI Yugo41-23KOSHINO Kazuhiko
SATO Yutaka41-23HAMADA Kikue
SUZUKI Yuta33-31NAGANO Yasushi
HISHIYAMA Yuichiwon againstNAKANO Jo
KOBAYASHI Manabu42-22SHINOHARA Chiaki
TOKI Hidenobu40-24NAGAMATSU Ryota
OHUCHI Yasuhiro35-29OHNO Atsuko
SANO Yoko34-30KAWAGUCHI Hayato
AMIKAZU Ayama36-28SANO Joichiro
SHINOHARA Jun36-28SUZUKI Takuma
SHINOHARA Ryo39-25MITO Hiiro
SOMEYA Shingowon againstGOH Jun Jie Anthony
YUBARA Satoshi38-26ICHIMURA Hiroki
TANAKA Kensuke38-26SANO Erika
YUSAKI Akihiro37-27TOKI Yugo
SATO Yutaka34-30KOBAYASHI Manabu
SUZUKI Yuta36-28MITSUYA Nobuaki
HISHIYAMA Yuichi42-22KOSHINO Kazuhiko
TOKI Hidenobu33-31HAMADA Kikue
NAGANO Yasushi35-29NAKANO Jo
NAGAMATSU Ryota37-27OHNO Atsuko
OHUCHI Yasuhiro38-26KAWABATA Seiji
OHYANAGI Masaki34-30SATO Ryu
SHINOHARA Chiaki33-31SANO Yoko
AMIKAZU Ayama36-28SOMEYA Shingo
SHINOHARA Jun38-26SHINOHARA Ryo
MITO Hiiro38-26YUBARA Satoshi
GOH Jun Jie Anthony38-26SANO Erika
SANO Joichiro33-31SUZUKI Takuma
TANAKA Kensuke38-26ICHIMURA Hiroki
MITSUYA Nobuaki34-30HISHIYAMA Yuichi
YUSAKI Akihiro35-29SATO Yutaka
TOKI Yugo37-27SUZUKI Yuta
KOBAYASHI Manabu37-27KOSHINO Kazuhiko
TOKI Hidenobuwon againstOHYANAGI Masaki
NAGANO Yasushi39-25OHUCHI Yasuhiro
NAGAMATSU Ryota47-16HAMADA Kikue
KAWAGUCHI Hayato38-26OHNO Atsuko
KAWABATA Seiji36-28SHINOHARA Chiaki
NAKANO Jo42-22SANO Yoko
AMIKAZU Ayama39-24SHINOHARA Ryo
MITO Hiiro34-30SHINOHARA Jun
GOH Jun Jie Anthony42-22SUZUKI Takuma
SANO Joichiro33-31SOMEYA Shingo
YUBARA Satoshi33-31TANAKA Kensuke
SANO Erika38-26ICHIMURA Hiroki
MITSUYA Nobuaki39-25TOKI Yugo
YUSAKI Akihiro38-26SUZUKI Yuta
SATO Yutaka42-22KAWABATA Seiji
HISHIYAMA Yuichi34-30NAGANO Yasushi
KOBAYASHI Manabu38-26OHUCHI Yasuhiro
TOKI Hidenobu38-26NAKANO Jo
NAGAMATSU Ryota33-31KOSHINO Kazuhiko
KAWAGUCHI Hayato33-31OHYANAGI Masaki
SATO Ryu35-29SHINOHARA Chiaki
SANO Yoko36-28OHNO Atsuko
AMIKAZU Ayama38-26MITO Hiiro
SHINOHARA Jun40-24YUBARA Satoshi
SHINOHARA Ryo41-23SANO Joichiro
GOH Jun Jie Anthony41-23TANAKA Kensuke
SOMEYA Shingo38-26ICHIMURA Hiroki
SUZUKI Takuma42-22SANO Erika