Ratings

59_Shinagawa_open (Japan)
2009-08-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5626, SATO, naohiro, J, 5.0, 231
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 229
 10727, AKASHI, tomone, J, 5.0, 214
  5535, IIJIMA, takamune, J, 5.0, 197
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 211
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 209
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 208
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 4.0, 204
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 4.0, 202
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 199
 10104, HAGIKURA, joe, J, 4.0, 197
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 192
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 205
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 200
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 195
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 194
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 188
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 3.0, 186
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 184
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 179
  6865, KORE, hidenobu, J, 2.0, 188
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 186
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 2.0, 185
  5546, NAGANO, yasushi, J, 2.0, 183
 10401, KATO, jyou, J, 2.0, 182
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 174
  5653, KAWABATA, seiji, J, 2.0, 169
  6862, KORE, ayati, J, 2.0, 133
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 178
  5547, HINO, atsuko, J, 1.0, 147
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 1.0, 146
  5643, SANO, fujiwara, J, 1.0, 134
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 0.0, 112

 

Here are all results.

2009-08-01: 59_Shinagawa_open(Japan)
SATO Naohiro47-17TOKI Yugo
NAKAJIMA Tetsuya41-22KOBAYASHI Manabu
IIJIMA Takamune33-31WATANABE Keiichi
NAKANO Jo42-22SAKURAI Takeuchi
NAGASHIMA Kazuhito37-27KOSHINO Kazuhiko
YAMAKAWA Takashi42-22KOBAYASHI Oh
NODA Bintatsu39-25TAKIGAWA Mitsuaki
HAGIKURA Yutaka34-30KOMAGATA Masayuki
KURACHI Takayuki41-23TOKI Hidenobu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21SATO Koichiro
MATSUMOTO Hiroyuki40-24HAMADA Kikue
SANO Yoko34-30NAGAMATSU Ryota
ISHIKAWA Akira41-23SANO Joichiro
SUZUKI Yuta37-27OHNO Atsuko
NAGANO Yasushi43-21SHIMONOSONO Kozo
KATO Yuzuru36-28AKASHI Tomone
SATO Naohiro37-27NAGANO Yasushi
IIJIMA Takamune38-26SANO Yoko
AKASHI Tomone39-25KAWABATA Seiji
NAKANO Jo34-30NAKAJIMA Tetsuya
NAGASHIMA Kazuhito34-30SUZUKI Yuta
HAGIKURA Yutaka39-25KATO Yuzuru
KURACHI Takayuki36-28ISHIKAWA Akira
SATO Koichiro37-27SHIMONOSONO Kozo
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30YAMAKAWA Takashi
KOBAYASHI Manabu37-27KOMAGATA Masayuki
MATSUMOTO Hiroyuki35-29NODA Bintatsu
KOBAYASHI Oh40-24SAKURAI Takeuchi
WATANABE Keiichi35-29NAGAMATSU Ryota
TOKI Hidenobu33-31SANO Joichiro
OHNO Atsuko35-29KOSHINO Kazuhiko
TAKIGAWA Mitsuaki40-24HAMADA Kikue
SATO Naohiro42-22KURACHI Takayuki
NAKAJIMA Tetsuya37-27YAMAKAWA Takashi
IIJIMA Takamune34-30MATSUMOTO Hiroyuki
AKASHI Tomone36-28TAKIGAWA Mitsuaki
NAKANO Jo37-27TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASHIMA Kazuhito34-30HAGIKURA Yutaka
NODA Bintatsu40-24NAGANO Yasushi
KOSHINO Kazuhiko35-29NAGAMATSU Ryota
SATO Koichiro35-29OHNO Atsuko
SANO Yoko45-18KOBAYASHI Oh
KOMAGATA Masayuki41-23TOKI Yugo
WATANABE Keiichi39-25KATO Yuzuru
SUZUKI Yuta42-22ISHIKAWA Akira
TOKI Hidenobu38-26KOBAYASHI Manabu
HAMADA Kikue39-25SAKURAI Takeuchi
SANO Joichiro33-31KAWABATA Seiji
SATO Naohiro40-24NAKANO Jo
NAKAJIMA Tetsuya38-26SUZUKI Yuta
IIJIMA Takamune36-28NAGASHIMA Kazuhito
AKASHI Tomone35-29SANO Yoko
YAMAKAWA Takashi38-26NAGANO Yasushi
NODA Bintatsu36-28HAGIKURA Yutaka
KURACHI Takayuki36-28WATANABE Keiichi
KOSHINO Kazuhiko33-31KATO Yuzuru
SATO Koichiro34-30TOKI Hidenobu
KOBAYASHI Manabu48-16SANO Joichiro
MATSUMOTO Hiroyuki36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOMAGATA Masayuki35-29TAKIGAWA Mitsuaki
NAGAMATSU Ryota34-29KAWABATA Seiji
ISHIKAWA Akira37-27OHNO Atsuko
TOKI Yugo33-31KOBAYASHI Oh
HAMADA Kikue37-27SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya42-22MATSUMOTO Hiroyuki
IIJIMA Takamune33-31SATO Naohiro
AKASHI Tomone34-30SATO Koichiro
YAMAKAWA Takashi34-30KOMAGATA Masayuki
NODA Bintatsu34-30NAGASHIMA Kazuhito
HAGIKURA Yutaka33-31KOBAYASHI Manabu
KURACHI Takayuki35-29NAKANO Jo
KOSHINO Kazuhiko41-23HAMADA Kikue
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27SUZUKI Yuta
SANO Yoko33-31WATANABE Keiichi
NAGAMATSU Ryota36-28KATO Yuzuru
ISHIKAWA Akirawon againstTOKI Hidenobu
KOBAYASHI Oh35-29SHIMONOSONO Kozo
TOKI Yugo33-31TAKIGAWA Mitsuaki
KAWABATA Seiji45-19SAKURAI Takeuchi
NAGANO Yasushi35-29OHNO Atsuko
SATO Naohiro34-30NODA Bintatsu
NAKAJIMA Tetsuya41-23IIJIMA Takamune
AKASHI Tomone42-22KURACHI Takayuki
NAKANO Jo43-21SANO Yoko
NAGASHIMA Kazuhito41-23MATSUMOTO Hiroyuki
YAMAKAWA Takashi40-24ISHIKAWA Akira
HAGIKURA Yutaka33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOSHINO Kazuhiko37-27TOKI Yugo
SATO Koichiro42-22WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Manabu41-23SUZUKI Yuta
KOMAGATA Masayukiwon againstTOKI Hidenobu
NAGAMATSU Ryota36-28NAGANO Yasushi
KOBAYASHI Oh33-31SANO Joichiro
KAWABATA Seiji39-25TAKIGAWA Mitsuaki
KATO Yuzuru37-27HAMADA Kikue
SHIMONOSONO Kozo42-22SAKURAI Takeuchi