Ratings

61_Shinagawa_open (Japan)
2009-11-07

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 221
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 234
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 215
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 4.0, 208
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 4.0, 206
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 4.0, 204
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 4.0, 185
  5599, UETA, konya, J, 4.0, 185
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 207
 10727, AKASHI, tomone, J, 3.0, 204
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 201
 10820, ASO, DAISUKE, , J, 3.0, 196
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 187
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 3.0, 185
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 3.0, 181
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 3.0, 167
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 186
 10840, IMOTO, wataru, J, 2.0, 185
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 176
  5553, SUGIMOTO, yuki, J, 2.0, 171
 10901, TANIZAWA, biri, J, 2.0, 168
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 151
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 1.0, 177
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 145
 10886, SHIBASAKI, shinya, J, 1.0, 62
  5643, SANO, fujiwara, J, 0.0, 128

 

Here are all results.

2009-11-07: 61_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya34-30AKASHI Tomone
MURAKAMI Takeshi46-18TAKIGAWA Mitsuaki
IWATA Hiroyuki38-26SHIROTA Yasuto
NAGASAKI Hidekazu41-23SUGIMOTO Yuki
KOBAYASHI Manabu33-31KOSHINO Kazuhiko
TSUKAMOTO Kazuma43-21TANIZAWA Misato
HISHIYAMA Yuichi33-31SANO Yoko
ASOU Daisuke41-23SANO Joichiro
SUZUKI Yuta35-29ITAGAKI Kenichi
SHIMIZU Kouichi40-24SHIMONOSONO Kozo
IMOTO Wataru46-18TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KURACHI Takayuki35-29UEDA Mikiya
NAKAJIMA Tetsuya39-25SUZUKI Yuta
MURAKAMI Takeshi43-21SHIMIZU Kouichi
IWATA Hiroyuki39-25KURACHI Takayuki
SHIROTA Yasuto37-27SHIMONOSONO Kozo
KOBAYASHI Manabu34-30HISHIYAMA Yuichi
UEDA Mikiya36-28ITAGAKI Kenichi
TSUKAMOTO Kazuma41-23IMOTO Wataru
ASOU Daisuke34-30NAGASAKI Hidekazu
TANIDA Kunihiko34-30AKASHI Tomone
KOSHINO Kazuhikowon againstSANO Yoko
SUGIMOTO Yuki39-25SANO Joichiro
TANIZAWA Misato36-28TAKIGAWA Mitsuaki
NAKAJIMA Tetsuya36-28KOBAYASHI Manabu
MURAKAMI Takeshi33-31TSUKAMOTO Kazuma
IWATA Hiroyuki42-22ASOU Daisuke
SHIROTA Yasuto37-27HISHIYAMA Yuichi
NAGASAKI Hidekazu43-21IMOTO Wataru
ITAGAKI Kenichi39-25SANO Yoko
UEDA Mikiya36-28TANIDA Kunihiko
SHIMIZU Kouichi36-28SUZUKI Yuta
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30AKASHI Tomone
SHIMONOSONO Kozo37-27SANO Joichiro
KURACHI Takayuki35-29KOSHINO Kazuhiko
TANIZAWA Misato37-27SUGIMOTO Yuki
NAKAJIMA Tetsuya39-25TSUKAMOTO Kazuma
MURAKAMI Takeshi40-24IWATA Hiroyuki
NAGASAKI Hidekazu34-30SHIROTA Yasuto
KOBAYASHI Manabuwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
ITAGAKI Kenichi33-31TANIDA Kunihiko
UEDA Mikiya33-31SHIMIZU Kouichi
AKASHI Tomone40-24SANO Yoko
HISHIYAMA Yuichi43-21SUGIMOTO Yuki
ASOU Daisuke40-24KURACHI Takayuki
SUZUKI Yuta33-31KOSHINO Kazuhiko
IMOTO Wataru37-27TANIZAWA Misato
TAKIGAWA Mitsuaki40-24SHIMONOSONO Kozo
NAKAJIMA Tetsuya34-30MURAKAMI Takeshi
SHIROTA Yasuto45-18UEDA Mikiya
NAGASAKI Hidekazu33-31IWATA Hiroyuki
KOBAYASHI Manabu36-28ASOU Daisuke
ITAGAKI Kenichi42-22TANIZAWA Misato
TSUKAMOTO Kazuma44-20SHIMIZU Kouichi
AKASHI Tomone40-24KOSHINO Kazuhiko
HISHIYAMA Yuichi37-27IMOTO Wataru
TANIDA Kunihiko41-23SANO Joichiro
SUZUKI Yuta36-28KURACHI Takayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28TAKIGAWA Mitsuaki
SHIMONOSONO Kozo38-26SUGIMOTO Yuki
SHIBASAKI Shinya33-31SANO Yoko
NAKAJIMA Tetsuya39-25NAGASAKI Hidekazu
MURAKAMI Takeshi42-22KOBAYASHI Manabu
IWATA Hiroyuki41-23TSUKAMOTO Kazuma
SHIROTA Yasuto33-31ASOU Daisuke
ITAGAKI Kenichi33-31HISHIYAMA Yuichi
UEDA Mikiyawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
AKASHI Tomone34-30SUZUKI Yuta
TANIDA Kunihiko33-31IMOTO Wataru
SHIMIZU Kouichi33-31TAKIGAWA Mitsuaki
SHIMONOSONO Kozo35-29KURACHI Takayuki
KOSHINO Kazuhiko39-25TANIZAWA Misato
SUGIMOTO Yuki35-29SHIBASAKI Shinya
SANO Yoko34-30SANO Joichiro