Ratings

41_King_state (Japan)
2010-01-16

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6862, KORE, ayati, J, 5.0, 219
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 5.0, 212
  5655, SATORU, tetsu, J, 5.0, 211
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 5.0, 201
  6908, AOKI, takayosi, J, 4.0, 214
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 4.0, 205
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 199
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 194
 10459, KANASAWA, kouta, J, 3.0, 206
  5667, SATO, ryu, J, 3.0, 206
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 201
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 3.0, 199
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 198
 10727, AKASHI, tomone, J, 3.0, 196
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 189
  6865, KORE, hidenobu, J, 3.0, 188
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 3.0, 188
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 180
  6903, NOBORU, takuo, J, 3.0, 179
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 2.0, 188
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 2.0, 188
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 2.0, 187
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 2.0, 183
  5643, SANO, fujiwara, J, 2.0, 180
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 179
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 172
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 143
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 0.0, 169

 

Here are all results.

2010-01-16: 41_King_state(Japan)
NAGASAKI Hidekazu64-00SUZUKI Yuta
SATANI Tetsu40-24OHTAKE Kosuke
TANIDA Kunihiko33-31TSUKAMOTO Kazuma
NAKANO Jo35-29SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya35-29MATSUZAWA Atsushi
IWATA Hiroyuki45-19SANO Yoko
ISHIKAWA Akira64-00MIYAZAKI Yuji
SHIMIZU Kouichi33-31TAKASAKI Shohei
KOSHINO Kazuhiko35-29AKASHI Tomone
MATSUMOTO Hiroyuki42-22WATANABE Keiichi
TOKI Yugo41-23OCHIAI Naofumi
AOKI Takayoshi43-20TOKI Hidenobu
SATO Ryu43-21KANAZAWA Kota
NOBORU Takuo36-28SANO Joichiro
NAGASAKI Hidekazu39-25ISHIKAWA Akira
SATANI Tetsu33-31NAKAJIMA Tetsuya
NAKANO Jo39-25KOSHINO Kazuhiko
MIYAZAKI Yujiwon againstSUZUKI Yuta
SATO Koichiro33-31OHTAKE Kosuke
IWATA Hiroyuki36-28MATSUMOTO Hiroyuki
AKASHI Tomone36-28MATSUZAWA Atsushi
SHIMIZU Kouichi35-29TANIDA Kunihiko
TAKASAKI Shohei34-30TSUKAMOTO Kazuma
WATANABE Keiichi38-26SANO Yoko
SATO Ryu39-25AOKI Takayoshi
TOKI Hidenobu38-26KANAZAWA Kota
NOBORU Takuo34-30TOKI Yugo
SANO Joichiro42-22OCHIAI Naofumi
NAGASAKI Hidekazu40-24SATANI Tetsu
TANIDA Kunihiko33-31MIYAZAKI Yuji
NAKANO Jo34-30IWATA Hiroyuki
SATO Koichiro39-25KOSHINO Kazuhiko
NAKAJIMA Tetsuya36-28TAKASAKI Shohei
SUZUKI Yuta36-28WATANABE Keiichi
ISHIKAWA Akira33-31AKASHI Tomone
MATSUMOTO Hiroyuki64-00SHIMIZU Kouichi
MATSUZAWA Atsushi35-29SANO Yoko
TSUKAMOTO Kazuma35-29OHTAKE Kosuke
TOKI Yugo40-24AOKI Takayoshi
KANAZAWA Kota44-20OCHIAI Naofumi
NOBORU Takuo64-00SATO Ryu
SANO Joichiro35-29TOKI Hidenobu
SATANI Tetsu41-23SATO Koichiro
TANIDA Kunihiko35-29ISHIKAWA Akira
NAKANO Jo35-29NAGASAKI Hidekazu
MIYAZAKI Yuji38-26TAKASAKI Shohei
NAKAJIMA Tetsuya35-29MATSUMOTO Hiroyuki
IWATA Hiroyuki37-27SHIMIZU Kouichi
AKASHI Tomone64-00SUZUKI Yuta
KOSHINO Kazuhiko39-25TSUKAMOTO Kazuma
MATSUZAWA Atsushi35-29WATANABE Keiichi
SANO Yoko33-31OHTAKE Kosuke
TOKI Yugo38-26SATO Ryu
AOKI Takayoshi38-26NOBORU Takuo
KANAZAWA Kota43-21SANO Joichiro
TOKI Hidenobu37-27OCHIAI Naofumi
NAGASAKI Hidekazu39-25IWATA Hiroyuki
SATANI Tetsu34-30NAKANO Jo
TANIDA Kunihiko33-31NAKAJIMA Tetsuya
MIYAZAKI Yuji35-29MATSUMOTO Hiroyuki
SATO Koichiro34-30AKASHI Tomone
SUZUKI Yuta33-31TAKASAKI Shohei
ISHIKAWA Akira33-31MATSUZAWA Atsushi
SHIMIZU Kouichi34-30KOSHINO Kazuhiko
WATANABE Keiichi36-28OHTAKE Kosuke
SANO Yoko36-28TSUKAMOTO Kazuma
TOKI Yugo37-27SANO Joichiro
AOKI Takayoshi36-28KANAZAWA Kota
TOKI Hidenobu33-31NOBORU Takuo
OCHIAI Naofumi35-29SATO Ryu
NAGASAKI Hidekazu33-31NAKAJIMA Tetsuya
SATANI Tetsu39-25IWATA Hiroyuki
TANIDA Kunihiko38-26NAKANO Jo
MIYAZAKI Yuji37-27SHIMIZU Kouichi
SATO Koichiro36-28ISHIKAWA Akira
SUZUKI Yuta37-27MATSUMOTO Hiroyuki
AKASHI Tomone38-26WATANABE Keiichi
KOSHINO Kazuhiko35-29SANO Yoko
TAKASAKI Shohei38-26OHTAKE Kosuke
TSUKAMOTO Kazuma34-30MATSUZAWA Atsushi
TOKI Yugo33-31TOKI Hidenobu
AOKI Takayoshi48-16OCHIAI Naofumi
SATO Ryu37-27SANO Joichiro
KANAZAWA Kota44-20NOBORU Takuo