Ratings

31_Kinki_Hokuriku_expert (Japan)
2010-02-14

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 7.0, 252
 10568, KIMURA, yamaji, J, 6.0, 276
 10595, NAKAGAKI, horiuchi, J, 6.0, 270
 10692, MAEHIRA, yusuke, J, 5.0, 288
 10110, YODA, tsurumaki, J, 5.0, 269
 10899, TAKESHITA, yusuke, J, 5.0, 259
 10045, KAMEDA, ryouta, J, 5.0, 258
  5684, SHUKAME, sumiki, J, 5.0, 249
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 4.0, 269
  5526, UNO, toshihiro, J, 4.0, 259
 10851, KASAI, kato, J, 4.0, 256
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 4.0, 255
  6937, YAMADA, minoru, J, 4.0, 249
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 247
 10221, TAKAGI, osato, J, 4.0, 242
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 4.0, 237
 10446, HASIMOTO, isamu, J, 4.0, 236
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 232
 10939, ASANO, siyuuhei, J, 4.0, 231
 10320, SAKANE, yoshihito, J, 4.0, 224
  6928, OKAWA, chieko, J, 4.0, 210
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 3.0, 236
 10232, KITAMURA, shinji, J, 3.0, 235
 10878, OKAMOTO, iyo, J, 3.0, 234
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 3.0, 231
  5579, HATA, hayato, J, 3.0, 222
  6929, IO, hideo, J, 3.0, 217
  6976, ASANO, yuki, J, 3.0, 217
 10020, TAKAHASHI, manabu, J, 3.0, 214
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 3.0, 210
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 3.0, 203
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 187
 10072, UCHIDA, kiyoyuki, J, 3.0, 172
  6931, OBAMA, satomi, J, 2.0, 193
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 187
 10932, ANDO, keito, J, 2.0, 181
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 2.0, 166
  6941, KANDA, ayumi, J, 1.0, 155
  6979, NAKATUKA, miki, J, 1.0, 38
 10184, KASAI, yuta, J, 0.0, 182
 11213, NISHIJIMA, tahiro, J, 0.0, 121
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 0.0, 19

 

Here are all results.

2010-02-14: 31_Kinki_Hokuriku_expert(Japan)
NAKAMORI Hiroki37-27TSUCHIYA Ryosuke
MAEHIRA Yusuke39-25KAMEDA Ryota
YODA Kazuya38-26ASANO Yuki
SYUGAME Junki54-10UCHIDA Kiyoyuki
OKAMOTO Kazuki49-15SHIMAMURA Yoshihide
UNO Toshihiro56-08YOSHIDA Shigenobu
KASAI Masaya45-19MATSUMOTO Hiroshi
YAMADA Minoru55-09NAKAMURA Yuki
TSUCHIYA Keishiro51-13ANDO Keito
OKAWA Chieko36-28KASAI Yuta
NISHIMINE Satoru53-11OBAMA Satomi
HATA Hayato41-23KOBAYASHI Ritsuko
MATSUMOTO Kazunori33-31MORI Takahiro
NAKATSUKA Miki38-26IO Hideo
KIMURA Yamaji54-10KANDA Ayumi
NAKAGAKI Horiuchi41-23NISHIMURA Akihiro
HASHIMOTO Isamu35-29TAKESHITA Yusuke
SAKANE Yoshito34-30OKAMOTO Iyo
OSHIMA Yusuke46-18ASANO Yoshiko
KITAMURA Shinji62-02TAKAGI Osato
TAKAHASHI Manabu40-24NISHIJIMA Tahiro
NAKAMORI Hiroki33-31YODA Kazuya
MAEHIRA Yusuke64-00NAKATSUKA Miki
KAMEDA Ryota51-13ASANO Yuki
SYUGAME Junki49-15NISHIMINE Satoru
OKAMOTO Kazuki40-24TSUCHIYA Keishiro
KASAI Masaya47-17HATA Hayato
TSUCHIYA Ryosuke43-21IO Hideo
YAMADA Minoru34-30UNO Toshihiro
MATSUMOTO Hiroshi45-19KOBAYASHI Ritsuko
NAKAMURA Yuki53-11YOSHIDA Shigenobu
OKAWA Chieko34-30MATSUMOTO Kazunori
SHIMAMURA Yoshihide42-22ANDO Keito
MORI Takahiro36-28KASAI Yuta
UCHIDA Kiyoyuki37-27OBAMA Satomi
KIMURA Yamaji34-30KITAMURA Shinji
NAKAGAKI Horiuchi34-30OSHIMA Yusuke
TAKESHITA Yusuke38-26SAKANE Yoshito
TAKAGI Osato45-19KANDA Ayumi
ASANO Yoshiko40-24NISHIMURA Akihiro
OKAMOTO Iyo44-20NISHIJIMA Tahiro
TAKAHASHI Manabu34-30HASHIMOTO Isamu
NAKAMORI Hiroki39-25UNO Toshihiro
MAEHIRA Yusuke49-15SYUGAME Junki
YODA Kazuya56-08TSUCHIYA Ryosuke
KAMEDA Ryota46-18TSUCHIYA Keishiro
KASAI Masaya35-29OKAMOTO Kazuki
YAMADA Minoru42-22OKAWA Chieko
NAKAMURA Yuki35-29MATSUMOTO Hiroshi
HATA Hayato52-12MATSUMOTO Kazunori
ASANO Yuki50-14KOBAYASHI Ritsuko
IO Hideo33-31KASAI Yuta
SHIMAMURA Yoshihide48-16UCHIDA Kiyoyuki
MORI Takahiro64-00NISHIMINE Satoru
ANDO Keito41-23OBAMA Satomi
NAKAGAKI Horiuchi44-20KIMURA Yamaji
TAKESHITA Yusuke54-10ASANO Yoshiko
TAKAGI Osato57-07NISHIMURA Akihiro
HASHIMOTO Isamu58-06SAKANE Yoshito
OKAMOTO Iyo39-25OSHIMA Yusuke
TAKAHASHI Manabu44-20KITAMURA Shinji
KANDA Ayumi48-16NISHIJIMA Tahiro
NAKAMORI Hiroki64-00KASAI Masaya
MAEHIRA Yusuke51-13YAMADA Minoru
YODA Kazuya34-30KAMEDA Ryota
SYUGAME Junki36-28OKAMOTO Kazuki
UNO Toshihiro39-25OKAWA Chieko
TSUCHIYA Ryosuke46-18MATSUMOTO Kazunori
MATSUMOTO Hiroshi35-29NISHIMINE Satoru
TSUCHIYA Keishiro46-18ASANO Yuki
IO Hideo45-19ANDO Keito
SHIMAMURA Yoshihide40-24HATA Hayato
MORI Takahiro37-27NAKAMURA Yuki
UCHIDA Kiyoyuki34-30KASAI Yuta
KOBAYASHI Ritsuko40-24OBAMA Satomi
KIMURA Yamaji37-27TAKESHITA Yusuke
NAKAGAKI Horiuchi44-20TAKAHASHI Manabu
TAKAGI Osato49-15OSHIMA Yusuke
HASHIMOTO Isamu44-20OKAMOTO Iyo
ASANO Yoshiko46-18SAKANE Yoshito
KITAMURA Shinji47-17KANDA Ayumi
NISHIMURA Akihiro47-17NISHIJIMA Tahiro
NAKAMORI Hiroki36-28MAEHIRA Yusuke
YODA Kazuya33-31KASAI Masaya
KAMEDA Ryota33-31UNO Toshihiro
SYUGAME Junki40-24SHIMAMURA Yoshihide
OKAMOTO Kazuki53-11HATA Hayato
TSUCHIYA Ryosuke56-08OKAWA Chieko
YAMADA Minoru49-15MORI Takahiro
NAKAMURA Yuki41-23IO Hideo
TSUCHIYA Keishiro34-30MATSUMOTO Hiroshi
NISHIMINE Satoru64-00UCHIDA Kiyoyuki
ASANO Yuki46-18ANDO Keito
OBAMA Satomi47-17KASAI Yuta
KOBAYASHI Ritsuko48-16MATSUMOTO Kazunori
KIMURA Yamaji46-18TAKAGI Osato
NAKAGAKI Horiuchi46-18HASHIMOTO Isamu
TAKESHITA Yusuke36-28TAKAHASHI Manabu
ASANO Yoshiko45-19KANDA Ayumi
SAKANE Yoshito60-04NISHIJIMA Tahiro
OSHIMA Yusuke42-22NISHIMURA Akihiro
OKAMOTO Iyo52-12KITAMURA Shinji
NAKAMORI Hiroki41-23SYUGAME Junki
YODA Kazuya45-19MAEHIRA Yusuke
KAMEDA Ryota41-23KASAI Masaya
OKAMOTO Kazuki40-24YAMADA Minoru
UNO Toshihiro43-21MORI Takahiro
TSUCHIYA Ryosuke49-15TSUCHIYA Keishiro
MATSUMOTO Hiroshi48-16IO Hideo
NAKAMURA Yuki43-21SHIMAMURA Yoshihide
OKAWA Chieko36-28KOBAYASHI Ritsuko
HATA Hayato54-10UCHIDA Kiyoyuki
ASANO Yuki43-21NISHIMINE Satoru
OBAMA Satomi50-14MATSUMOTO Kazunori
ANDO Keito37-27KASAI Yuta
KIMURA Yamaji47-17HASHIMOTO Isamu
NAKAGAKI Horiuchi36-28OKAMOTO Iyo
TAKESHITA Yusuke36-28TAKAGI Osato
ASANO Yoshiko46-18TAKAHASHI Manabu
SAKANE Yoshito46-18KANDA Ayumi
OSHIMA Yusuke48-16NISHIJIMA Tahiro
NISHIMURA Akihiro40-24KITAMURA Shinji
NAKAMORI Hiroki34-30OKAMOTO Kazuki
MAEHIRA Yusuke38-26TSUCHIYA Ryosuke
KAMEDA Ryota64-00YAMADA Minoru
SYUGAME Junki64-00YODA Kazuya
UNO Toshihiro35-29NAKAMURA Yuki
KASAI Masaya43-21ASANO Yuki
MATSUMOTO Hiroshi41-23HATA Hayato
TSUCHIYA Keishiro44-20SHIMAMURA Yoshihide
OKAWA Chieko49-15MORI Takahiro
NISHIMINE Satoru49-15KOBAYASHI Ritsuko
IO Hideo53-11OBAMA Satomi
UCHIDA Kiyoyuki33-31ANDO Keito
MATSUMOTO Kazunori43-21KASAI Yuta
KIMURA Yamaji38-26ASANO Yoshiko
TAKESHITA Yusuke39-25NAKAGAKI Horiuchi
TAKAGI Osato43-21OKAMOTO Iyo
HASHIMOTO Isamu34-30OSHIMA Yusuke
SAKANE Yoshito34-30TAKAHASHI Manabu
KITAMURA Shinji40-24NISHIJIMA Tahiro
NISHIMURA Akihiro40-24KANDA Ayumi