Ratings

2_Nakagyo_open (Japan)
2010-07-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 7.0, 332
  6800, TOKUDA, naoya, J, 5.0, 286
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 5.0, 264
 11148, MATSUO, mari, J, 5.0, 247
  5575, ESAKI, yuta, J, 5.0, 240
  4004, SANO, yoko, J, 4.5, 257
  5560, TSUJI, shinji, J, 4.0, 262
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 4.0, 258
  6803, HAGA, kazutoshi, J, 4.0, 258
  5698, TOMOYUKI, sugiyama, J, 4.0, 247
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 4.0, 228
  5526, UNO, toshihiro, J, 3.5, 192
 10665, YOKOYAMA, taka, J, 3.0, 223
 11089, KAZIWARA, tomoki, J, 3.0, 222
 11149, MATSUO, naga, J, 3.0, 217
 10881, SAKURAI, yuka, J, 3.0, 213
  6810, MIURA, hideki, J, 3.0, 209
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 3.0, 198
 10236, YOKOI, atsuhiro, J, 3.0, 187
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 184
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 182
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 2.0, 217
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 202
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 2.0, 179
  6804, YAMADA, takeo, J, 2.0, 148
 11492, ATACHI, hiro, J, 1.0, 102
  5692, OKAMOTO, sinya, J, 0.0, 70

 

Here are all results.

2010-07-04: 2_Nakagyo_open(Japan)
TSUCHIDA Daisuke38-26HAGA Kazutoshi
SANO Yoko50-14TSUJI Shinji
TSUCHIYA Keishiro33-31TOKUDA Naoya
MATSUO Mari49-15MIYASATO Shiyoko
SHIMIZU Naoki61-03YAMADA Takeo
YOSHIYUKI Suganuma45-19ESAKI Yuta
SANO Joichiro33-31MATSUO Naga
UNO Toshihiro40-24SUGIYAMA Tomoyuki
MIURA Hideki53-11OKAMOTO Shinya
OKAMOTO Harumi49-15KAZIWARA Tomoki
YOKOI Atsuhiro44-20SAKURAI Yuka
TSUKAMOTO Hiroaki50-14YOKOYAMA Taka
KOBAYASHI Ritsuko45-19ATACHI Hiro
TSUCHIDA Daisuke61-03SANO Joichiro
SANO Yoko33-31TSUKAMOTO Hiroaki
TOKUDA Naoya56-08MATSUO Naga
MATSUO Mari37-27OKAMOTO Harumi
ESAKI Yuta42-22SAKURAI Yuka
TSUJI Shinji64-00OKAMOTO Shinya
SHIMIZU Naoki49-15MIURA Hideki
SUGIYAMA Tomoyuki44-20HAGA Kazutoshi
YOSHIYUKI Suganuma41-23KOBAYASHI Ritsuko
TANAKA Atsushi33-31TSUCHIYA Keishiro
UNO Toshihiro45-19YOKOI Atsuhiro
YOKOYAMA Taka41-23MIYASATO Shiyoko
KAZIWARA Tomoki52-12ATACHI Hiro
TSUCHIDA Daisuke61-03SHIMIZU Naoki
TSUCHIYA Keishiro42-22KAZIWARA Tomoki
ESAKI Yuta52-12YOKOI Atsuhiro
TSUJI Shinji35-29TSUKAMOTO Hiroaki
HAGA Kazutoshi41-23YAMADA Takeo
YOSHIYUKI Suganuma39-25MATSUO Mari
TANAKA Atsushi38-26TOKUDA Naoya
UNO Toshihiro32-32SANO Yoko
YOKOYAMA Taka42-22SANO Joichiro
SAKURAI Yuka35-29MATSUO Naga
MIYASATO Shiyoko62-02ATACHI Hiro
MIURA Hideki33-31SUGIYAMA Tomoyuki
OKAMOTO Harumi39-25KOBAYASHI Ritsuko
TSUCHIDA Daisuke52-12YOSHIYUKI Suganuma
SANO Yoko44-20OKAMOTO Harumi
TOKUDA Naoya44-20MIYASATO Shiyoko
TSUCHIYA Keishiro51-13TSUKAMOTO Hiroaki
MATSUO Mari35-29SHIMIZU Naoki
ESAKI Yuta40-24TSUJI Shinji
HAGA Kazutoshi44-20KAZIWARA Tomoki
SUGIYAMA Tomoyuki47-17KOBAYASHI Ritsuko
TANAKA Atsushi46-18UNO Toshihiro
YOKOYAMA Taka60-04MIURA Hideki
MATSUO Naga52-12OKAMOTO Shinya
SAKURAI Yuka45-19YAMADA Takeo
YOKOI Atsuhiro35-29SANO Joichiro
TSUCHIDA Daisuke49-15TANAKA Atsushi
SANO Yoko41-23TSUCHIYA Keishiro
TOKUDA Naoya41-23YOSHIYUKI Suganuma
ESAKI Yuta44-20YOKOYAMA Taka
TSUJI Shinji50-14OKAMOTO Harumi
SHIMIZU Naoki33-31SUGIYAMA Tomoyuki
UNO Toshihiro35-29MATSUO Mari
SAKURAI Yuka44-20HAGA Kazutoshi
YOKOI Atsuhiro45-19MIURA Hideki
YAMADA Takeo35-29KAZIWARA Tomoki
TSUKAMOTO Hiroaki40-24MATSUO Naga
KOBAYASHI Ritsuko55-09MIYASATO Shiyoko
ATACHI Hiro52-12OKAMOTO Shinya
TSUCHIDA Daisuke34-30SANO Yoko
TOKUDA Naoya54-10UNO Toshihiro
TSUCHIYA Keishiro33-31SHIMIZU Naoki
MATSUO Mari39-25SAKURAI Yuka
ESAKI Yuta43-21TANAKA Atsushi
TSUJI Shinji45-19YOKOYAMA Taka
HAGA Kazutoshi55-09KOBAYASHI Ritsuko
SUGIYAMA Tomoyuki33-31TSUKAMOTO Hiroaki
YOSHIYUKI Suganuma55-09YOKOI Atsuhiro
SANO Joichiro53-11ATACHI Hiro
KAZIWARA Tomoki43-21OKAMOTO Shinya
MATSUO Naga37-27YAMADA Takeo
OKAMOTO Harumi37-27MIURA Hideki
TSUCHIDA Daisuke37-27SANO Yoko
TOKUDA Naoya34-30TSUJI Shinji
TSUCHIYA Keishiro51-13YOSHIYUKI Suganuma
MATSUO Mari33-31TANAKA Atsushi
HAGA Kazutoshi52-12OKAMOTO Harumi
SHIMIZU Naoki52-12UNO Toshihiro
SUGIYAMA Tomoyuki37-27YOKOYAMA Taka
SANO Joichiro42-22SAKURAI Yuka
KAZIWARA Tomoki41-23YOKOI Atsuhiro
MATSUO Naga36-28KOBAYASHI Ritsuko
MIYASATO Shiyoko50-14OKAMOTO Shinya
MIURA Hideki58-06ATACHI Hiro
YAMADA Takeo41-23TSUKAMOTO Hiroaki