Ratings

6_Gifu_open (Japan)
2011-02-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6800, TOKUDA, naoya, J, 6.0, 263
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 6.0, 252
  6805, SAKA, hiroshi, J, 6.0, 244
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 5.0, 252
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 4.0, 244
  5698, SUGIYAMA, tomoyuki, J, 4.0, 241
 10236, YOKOI, atsuhiro, J, 4.0, 232
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 4.0, 228
  5526, UNO, toshihiro, J, 3.0, 240
 10881, SAKURAI, yuka, J, 3.0, 227
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 194
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 2.0, 208
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 2.0, 186
 12196, NAKAZIMA, shunsuke, J, 1.0, 170
 12191, HASIMOTO, seitaro, J, 0.0, 108
 12144, IWATA, daisuke, J, 0.0, 100

 

Here are all results.

2011-02-19: 6_Gifu_open(Japan)
TSUCHIDA Daisuke46-18IWATA Daisuke
TOKUDA Naoya43-21OKAMOTO Harumi
SAKA Hiroshi34-30UNO Toshihiro
OHIKE Yoshinori41-23YOKOI Atsuhiro
SHIMIZU Naoki38-26MIYASATO Shiyoko
SUGIYAMA Tomoyuki46-18HASHIMOTO Seitaro
SAKURAI Yuka39-25NAKAZIMA Shunsuke
TOKUDA Naoya40-24TSUCHIDA Daisuke
SAKA Hiroshi35-29SHIMIZU Naoki
UNO Toshihiro40-24MIYASATO Shiyoko
OHIKE Yoshinori35-29SAKURAI Yuka
YOSHIYUKI Suganuma38-26SUGIYAMA Tomoyuki
YOKOI Atsuhiro34-30NAKAZIMA Shunsuke
OKAMOTO Harumi44-20IWATA Daisuke
TSUKAMOTO Hiroaki44-19HASHIMOTO Seitaro
TSUCHIDA Daisuke41-23SAKURAI Yuka
TOKUDA Naoya33-31OHIKE Yoshinori
SAKA Hiroshi34-30YOSHIYUKI Suganuma
SHIMIZU Naoki40-24TSUKAMOTO Hiroaki
SUGIYAMA Tomoyuki33-31UNO Toshihiro
YOKOI Atsuhiro45-19OKAMOTO Harumi
MIYASATO Shiyoko48-16HASHIMOTO Seitaro
NAKAZIMA Shunsuke42-22IWATA Daisuke
TSUCHIDA Daisuke34-30OHIKE Yoshinori
TOKUDA Naoya40-24YOKOI Atsuhiro
SAKA Hiroshi35-29SUGIYAMA Tomoyuki
UNO Toshihiro48-16HASHIMOTO Seitaro
YOSHIYUKI Suganuma34-30SHIMIZU Naoki
OKAMOTO Harumi41-23NAKAZIMA Shunsuke
SAKURAI Yuka45-18IWATA Daisuke
TSUKAMOTO Hiroaki36-27MIYASATO Shiyoko
TSUCHIDA Daisuke37-27OKAMOTO Harumi
TOKUDA Naoya42-22SAKURAI Yuka
SAKA Hiroshi38-26TSUKAMOTO Hiroaki
UNO Toshihiro38-26YOSHIYUKI Suganuma
OHIKE Yoshinori42-22NAKAZIMA Shunsuke
SHIMIZU Naoki45-19HASHIMOTO Seitaro
SUGIYAMA Tomoyuki42-22MIYASATO Shiyoko
YOKOI Atsuhiro42-22IWATA Daisuke
TSUCHIDA Daisuke33-31SAKA Hiroshi
TOKUDA Naoya38-26UNO Toshihiro
OHIKE Yoshinori36-28SHIMIZU Naoki
YOSHIYUKI Suganuma39-25SAKURAI Yuka
YOKOI Atsuhiro34-30SUGIYAMA Tomoyuki
OKAMOTO Harumi37-27TSUKAMOTO Hiroaki
MIYASATO Shiyoko36-28NAKAZIMA Shunsuke
TSUCHIDA Daisuke37-27TOKUDA Naoya
SAKA Hiroshi37-27UNO Toshihiro
OHIKE Yoshinori37-27YOSHIYUKI Suganuma
SHIMIZU Naoki34-30YOKOI Atsuhiro
SUGIYAMA Tomoyuki35-29TSUKAMOTO Hiroaki
OKAMOTO Harumi39-25MIYASATO Shiyoko
SAKURAI Yuka44-20HASHIMOTO Seitaro