Ratings

5_Suzuka_open (Japan)
2011-07-23

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 5.0, 218
  6805, SAKA, hiroshi, J, 5.0, 210
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 5.0, 205
 11249, OTSUBO, shuei, J, 4.0, 204
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 4.0, 203
 11641, ITO, shinpi, J, 3.0, 199
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 3.0, 199
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 3.0, 198
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 3.0, 197
 11334, TAMAYA, gun, J, 3.0, 195
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 3.0, 163
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 179
 10098, HIGUCHI, atutosi, J, 2.0, 155
 11949, TANAKA, kitajima, J, 1.0, 156
 11945, NISHII, kensuke, J, 1.0, 140
 11924, HATTORI, kenji, J, 1.0, 120
 11951, TOKUDA, jun, J, 0.0, 128

 

Here are all results.

2011-07-23: 5_Suzuka_open(Japan)
MATSUMOTO Hiroyuki34-30HIGUCHI Atsutoshi
SAKA Hiroshi38-26TAYAMA Tsubasa
TSUCHIYA Keishiro35-29TSUKAMOTO Hiroaki
OHTSUBO Hidetaka44-20TOKUDA Jun
OKAMOTO Harumi36-28NISHII Kensuke
ITO Shinpi37-27TANAKA Kousuke
SHIMIZU Naoki44-20HATTORI Kenji
MIYASATO Shiyoko43-20KOBAYASHI Ritsuko
SAKA Hiroshi33-31MIYASATO Shiyoko
TSUCHIYA Keishirowon againstMATSUMOTO Hiroyuki
OHTSUBO Hidetakawon againstSHIMIZU Naoki
OKAMOTO Harumi41-23ITO Shinpi
TAYAMA Tsubasa37-27KOBAYASHI Ritsuko
HIGUCHI Atsutoshi33-31TSUKAMOTO Hiroaki
YOSHIYUKI Suganuma40-24HATTORI Kenji
TANAKA Kousuke42-22NISHII Kensuke
MATSUMOTO Hiroyuki38-26TANAKA Kousuke
SAKA Hiroshi38-26TSUCHIYA Keishiro
OKAMOTO Harumi35-29OHTSUBO Hidetaka
ITO Shinpi37-27YOSHIYUKI Suganuma
MIYASATO Shiyoko38-26SHIMIZU Naoki
TSUKAMOTO Hiroaki40-24TOKUDA Jun
TAYAMA Tsubasa38-26HIGUCHI Atsutoshi
KOBAYASHI Ritsuko48-16HATTORI Kenji
MATSUMOTO Hiroyuki41-23TAYAMA Tsubasa
SAKA Hiroshi42-22OKAMOTO Harumi
TSUCHIYA Keishiro34-30ITO Shinpi
OHTSUBO Hidetaka34-30MIYASATO Shiyoko
SHIMIZU Naoki36-28TSUKAMOTO Hiroaki
YOSHIYUKI Suganuma37-27HIGUCHI Atsutoshi
KOBAYASHI Ritsukowon againstTANAKA Kousuke
NISHII Kensuke33-31TOKUDA Jun
MATSUMOTO Hiroyuki40-24SAKA Hiroshi
TSUCHIYA Keishiro37-27OKAMOTO Harumi
OHTSUBO Hidetaka34-29ITO Shinpi
SHIMIZU Naoki33-31KOBAYASHI Ritsuko
MIYASATO Shiyoko33-31TAYAMA Tsubasa
TSUKAMOTO Hiroaki35-29TANAKA Kousuke
YOSHIYUKI Suganuma37-27NISHII Kensuke
HATTORI Kenji36-28TOKUDA Jun
MATSUMOTO Hiroyuki33-31OHTSUBO Hidetaka
SAKA Hiroshi35-29SHIMIZU Naoki
TSUCHIYA Keishiro41-23MIYASATO Shiyoko
OKAMOTO Harumi42-22YOSHIYUKI Suganuma
ITO Shinpi43-21KOBAYASHI Ritsuko
TSUKAMOTO Hiroaki34-30NISHII Kensuke
TAYAMA Tsubasa40-24HATTORI Kenji
HIGUCHI Atsutoshi39-25TOKUDA Jun