Ratings

Tatebayashi_open (Japan)
2011-09-23

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5533, SATO, kouichiro, J, 6.0, 227
  5527, GOTO, masahiro, J, 5.0, 231
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.5, 224
  5563, KURACHI, takayuki, J, 4.0, 208
 11666, SHIKUMI, kenji, J, 4.0, 208
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 4.0, 186
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.5, 215
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 213
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 207
 10068, KINOSHITA, takao, J, 3.0, 203
  5593, YAMAMOTO, kunisuke, J, 3.0, 203
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 3.0, 199
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 2.0, 176
 11723, KAWASAKI, akito, J, 2.0, 165
 12259, KITAGAWA, mituski, J, 2.0, 158
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 153
 12274, MIYAHARU, koji, J, 1.0, 147
 12275, MIYAHARU, hiromi, J, 0.0, 131

 

Here are all results.

2011-09-23: Tatebayashi_open(Japan)
SATO Koichiro34-30SHIBASAKI Lily
KINOSHITA Tsutomu41-23SHINAGAWA Yukinobu
OKUDA Tsuyoshi43-21OCHIAI Naofumi
KURACHI Takayuki41-23KAWASAKI Akito
OHUCHI Yasuhiro44-20MIYAHARU Koji
NAGAMATSU Ryota48-16MIYAHARU Hiromi
KOSHINO Kazuhiko40-24SHIKUMI Kenji
YAMAMOTO Kunihiro39-25KINOSHITA Takao
KITAGAWA Mitsuki33-31GOTO Masahiro
SATO Koichiro36-28YAMAMOTO Kunihiro
KINOSHITA Tsutomu33-31OKUDA Tsuyoshi
GOTO Masahiro48-16MIYAHARU Hiromi
SHIKUMI Kenji41-23OCHIAI Naofumi
NAGAMATSU Ryota43-21KURACHI Takayuki
KOSHINO Kazuhiko34-30OHUCHI Yasuhiro
SHIBASAKI Lily48-16KITAGAWA Mitsuki
KINOSHITA Takao42-22KAWASAKI Akito
SHINAGAWA Yukinobu40-24MIYAHARU Koji
SATO Koichiro33-31NAGAMATSU Ryota
KINOSHITA Tsutomu33-31KOSHINO Kazuhiko
GOTO Masahiro36-28KINOSHITA Takao
KURACHI Takayuki46-18KITAGAWA Mitsuki
SHIKUMI Kenji37-27SHINAGAWA Yukinobu
OHUCHI Yasuhiro32-32OKUDA Tsuyoshi
SHIBASAKI Lily33-31YAMAMOTO Kunihiro
KAWASAKI Akito35-29MIYAHARU Hiromi
MIYAHARU Koji37-27OCHIAI Naofumi
SATO Koichiro36-28KURACHI Takayuki
GOTO Masahiro38-26YAMAMOTO Kunihiro
OKUDA Tsuyoshi36-28KOSHINO Kazuhiko
SHIKUMI Kenji39-25MIYAHARU Koji
OHUCHI Yasuhiro40-24KINOSHITA Tsutomu
NAGAMATSU Ryota40-24SHIBASAKI Lily
KINOSHITA Takao39-25MIYAHARU Hiromi
KITAGAWA Mitsuki45-19KAWASAKI Akito
SHINAGAWA Yukinobu41-23OCHIAI Naofumi
SATO Koichiro44-20KITAGAWA Mitsuki
KINOSHITA Tsutomu35-29SHIKUMI Kenji
GOTO Masahiro42-22NAGAMATSU Ryota
OKUDA Tsuyoshi47-17MIYAHARU Koji
KURACHI Takayuki36-27KINOSHITA Takao
OHUCHI Yasuhiro41-23SHINAGAWA Yukinobu
KOSHINO Kazuhiko46-18OCHIAI Naofumi
SHIBASAKI Lily38-26KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro41-23MIYAHARU Hiromi
SATO Koichiro44-20KINOSHITA Tsutomu
GOTO Masahiro36-28OHUCHI Yasuhiro
OKUDA Tsuyoshi35-29NAGAMATSU Ryota
KURACHI Takayuki36-28KOSHINO Kazuhiko
SHIKUMI Kenji38-26SHIBASAKI Lily
YAMAMOTO Kunihiro38-26KITAGAWA Mitsuki
KINOSHITA Takao42-22SHINAGAWA Yukinobu
KAWASAKI Akito40-24MIYAHARU Koji
OCHIAI Naofumi41-22MIYAHARU Hiromi