Ratings

KAWASAKI Akito (Japan)

Japanese name(s): 川崎昭人
42 tournaments
257 results
Player ID: 11723
2018-11-04: 72_Tatebayashi_open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi56-08KAWASAKI Akito
HORIE Yasue44-20KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito38-26HARADA Hiraku
TSUCHIKANE Rinku41-23KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi46-18KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Makoto52-12KAWASAKI Akito
2018-03-25: 68_Tatebayashi_open(Japan)
MATSUMOTO Makoto41-23KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito54-10KOYANAGI Tomoki
KAWASAKI Akito40-24NAKAO Ryuujirou
KAWASAKI Akito44-20KOIZUMI Toya
OHUCHI Yasuhiro60-04KAWASAKI Akito
YANO Yasushi51-13KAWASAKI Akito
2017-11-23: 66_Tatebayashi_open(Japan)
HASEGAWA Takeshi53-11KAWASAKI Akito
KOBAYASHI Manabu58-06KAWASAKI Akito
KAKINUMA Yuichirou48-16KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi57-07KAWASAKI Akito
WAKAYAMA Yusuke54-10KAWASAKI Akito
SEKINE Taku39-25KAWASAKI Akito
2017-10-21: 1_ITA_open(Japan)
IIJIMA Takamune58-06KAWASAKI Akito
MORI Takahiro58-06KAWASAKI Akito
WADA Masaki61-03KAWASAKI Akito
YANO Yasushi58-06KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro51-13KAWASAKI Akito
MIURA Toshie57-07KAWASAKI Akito
YASUJIMA Yuji47-17KAWASAKI Akito
TAKAHASHI Hisashi62-02KAWASAKI Akito
2017-07-30: 64_Tatebayashi_open(Japan)
ANSAI Nobuaki48-16KAWASAKI Akito
TSUJIHON Hiromasa39-25KAWASAKI Akito
YOSHIDA Koiwa59-05KAWASAKI Akito
YOSHIDA Izumi39-25KAWASAKI Akito
SANO Yoko47-17KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito38-26KAKINUMA Yuichirou
2016-12-18: 248_Kawagoe_ranking_games(Japan)
TANIDA Kunihiko60-04KAWASAKI Akito
HISHIYAMA Yuichi48-16KAWASAKI Akito
AKAGI Tachiro58-06KAWASAKI Akito
OHNO Atsuko55-09KAWASAKI Akito
YANO Yasushi56-08KAWASAKI Akito
2016-11-23: 60_Tatebayashi_open(Japan)
IWAKURA Hiroaki53-11KAWASAKI Akito
YANO Yasushi56-08KAWASAKI Akito
KATAGIRI Tomotaka57-07KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro52-12KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro38-26KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi64-00KAWASAKI Akito
2016-10-29: 6_Tatebayashi_Shiyaru_open(Japan)
OSHIMIZU Takanori55-09KAWASAKI Akito
YANO Yasushi36-28KAWASAKI Akito
SATO Koichiro64-00KAWASAKI Akito
MORI Takahiro50-14KAWASAKI Akito
HORIUCHI Keiko49-15KAWASAKI Akito
MIURA Toshie48-16KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro57-07KAWASAKI Akito
TAKAHASHI Hisashi43-21KAWASAKI Akito
2016-05-15: 57_Tatebayashi_open(Japan)
IWAKURA Hiroaki44-20KAWASAKI Akito
OHUCHI Miyuki46-18KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Makoto58-06KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito41-23NARITSUKA Haruka
YANO Yasushi49-15KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro56-08KAWASAKI Akito
2016-03-13: 56_Tatebayashi_open(Japan)
KITANO Ochachi63-01KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Makoto55-09KAWASAKI Akito
SUZUKI Kenji45-19KAWASAKI Akito
KOSHINO Kazuhiko50-14KAWASAKI Akito
KITANO Takumi58-06KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro55-09KAWASAKI Akito
2016-01-17: 55_Tatebayashi_open(Japan)
IWAKURA Hiroaki54-10KAWASAKI Akito
KATAGIRI Tomotaka50-14KAWASAKI Akito
OHUCHI Miyuki54-10KAWASAKI Akito
YANO Yasushi55-09KAWASAKI Akito
KITANO Takumi64-00KAWASAKI Akito
ABE Kumiko32-32KAWASAKI Akito
2015-11-08: 54_Tatebayashi_open(Japan)
MATSUMOTO Makoto44-20KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito36-28ABE Kumiko
KOSHINO Kazuhiko40-24KAWASAKI Akito
SATO Emiko42-22KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi39-25KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro45-19KAWASAKI Akito
2015-07-05: 52_Tatebayashi_open(Japan)
GOTO Masahiro42-22KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Makoto43-21KAWASAKI Akito
KIKUCHI Yuichi38-26KAWASAKI Akito
YANO Yasushi44-20KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro43-21KAWASAKI Akito
OHUCHI Miyuki43-21KAWASAKI Akito
2015-05-17: 51_Tatebayashi_open(Japan)
TANAKA Atsushi45-19KAWASAKI Akito
ISHIKAWA Akira44-20KAWASAKI Akito
KOSHINO Kazuhiko44-20KAWASAKI Akito
TAKAHASHI Hisashi44-20KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro42-22KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro34-30KAWASAKI Akito
2015-03-29: 50_Tatebayashi_open(Japan)
KITANO Ochachi44-20KAWASAKI Akito
MIYASHITA Hiroshi34-30KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito35-29SHIINA Ryosuke
KAWASAKI Akito39-25YANO Yasushi
HISHIYAMA Yuichi43-21KAWASAKI Akito
KOSHINO Kazuhiko40-24KAWASAKI Akito
2015-01-18: 49_Tatebayashi_open(Japan)
GOTO Masahiro43-21KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito33-31SHIINA Ryosuke
MATSUMOTO Makoto47-17KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro42-22KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro48-16KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito33-31YANO Yasushi
2014-12-28: 239_Kawagoe_ranking_games(Japan)
TODA Tomoya37-27KAWASAKI Akito
TAKIGAWA Mitsuaki57-07KAWASAKI Akito
KURACHI Takayuki49-15KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi64-00KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro55-09KAWASAKI Akito
2014-11-30: 14_Saitama_open(Japan)
SAITO Riki56-08KAWASAKI Akito
TAKAHASHI Satomi52-12KAWASAKI Akito
KURACHI Takayuki53-11KAWASAKI Akito
KAWABATA Seiji52-12KAWASAKI Akito
TOMI Kazuko41-23KAWASAKI Akito
NARITA Shunsuke52-12KAWASAKI Akito
2014-11-24: 48_Tatebayashi_open(Japan)
URUSHIHARA Kazuhiro41-23KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro39-25KAWASAKI Akito
SHIINA Ryosuke34-30KAWASAKI Akito
YAMAKAWA Yasuo40-24KAWASAKI Akito
TATENO Ryuuji48-16KAWASAKI Akito
MIYAMURA Tokitada36-28KAWASAKI Akito
2014-10-26: 10_Chiba_open(Japan)
TSUCHIYA Ryosuke54-10KAWASAKI Akito
NAKAMURA Kazuhiro42-22KAWASAKI Akito
KOBAYASHI Makoto54-10KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito34-30SUZUKI Seita
EGUTI Masashi38-26KAWASAKI Akito
2014-10-12: 4_Tatebayashi_Shiyaru_open(Japan)
SATO Koichiro46-18KAWASAKI Akito
MORI Takahiro40-24KAWASAKI Akito
OHUCHI Miyuki43-21KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi42-22KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro43-21KAWASAKI Akito
OHUCHI Yasuhiro37-27KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro43-21KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro44-20KAWASAKI Akito
2014-09-23: 47_Tatebayashi_open(Japan)
TOMINAGA Kenta45-19KAWASAKI Akito
WATANABE Keiichi36-28KAWASAKI Akito
KITANO Takumi48-16KAWASAKI Akito
KINOSHITA Tsutomu37-27KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi48-16KAWASAKI Akito
KINOSHITA Takao33-31KAWASAKI Akito
2014-07-06: 46_Tatebayashi_open(Japan)
KITANO Ochachi44-20KAWASAKI Akito
SAKUMA Keiko44-20KAWASAKI Akito
OHUCHI Yasuhiro45-19KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro48-16KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi45-19KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito41-23KAZAMA Shinichi
2014-05-25: 45_Tatebayashi_open(Japan)
KAMIKURA Daisuke40-24KAWASAKI Akito
SHIBASAKI Lily43-21KAWASAKI Akito
NAKAZAWA Junichi48-16KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi39-25KAWASAKI Akito
TAKAHASHI Hisashi44-20KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito38-26IZUMI Kami
2013-05-26: 29_Kawagoe_11_period_queen_game(Japan)
YAMAMOTO Kunihiro47-17KAWASAKI Akito
HOSHINO Chizuko44-20KAWASAKI Akito
DOJUN Makiko44-20KAWASAKI Akito
OKAMOTO Harumi41-23KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Makoto49-15KAWASAKI Akito
TAYAMA Tsubasa56-08KAWASAKI Akito
2013-05-19: 40_Tatebayashi_open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi42-22KAWASAKI Akito
DEMACHI Koichiro43-21KAWASAKI Akito
MIYAKOSHI Orita42-22KAWASAKI Akito
MABUCHI Yuta46-18KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro40-24KAWASAKI Akito
KITANO Takumi37-27KAWASAKI Akito
2013-03-24: 39_Tatebayashi_open(Japan)
NARUMI Hisatoshi42-22KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito33-31ODASHIMA Momoko
IWAKURA Hiroaki45-19KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito34-30NOZAKI Maya
MATSUMOTO Takaki39-25KAWASAKI Akito
MIYAKOSHI Orita38-26KAWASAKI Akito
2013-01-20: 38_Tatebayashi_open(Japan)
NAGASHIMA Kazuhito47-17KAWASAKI Akito
ISEDA Katsuya45-19KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro41-23KAWASAKI Akito
TAKAHASHI Hisashi45-19KAWASAKI Akito
TAKIGAWA Mitsuaki43-20KAWASAKI Akito
SAKATA Ryoji36-28KAWASAKI Akito
2012-11-25: 12_Saitama_open(Japan)
NISHIYAMA Momoko53-11KAWASAKI Akito
TOMI Kazuko51-13KAWASAKI Akito
SUGAYA Akiyoshi47-17KAWASAKI Akito
TODA Tomoya60-04KAWASAKI Akito
KAWABATA Seiji53-11KAWASAKI Akito
MISAWA Mie63-01KAWASAKI Akito
2012-10-21: 2_Tatebayashi_Shiyaru_open(Japan)
SATO Koichiro45-18KAWASAKI Akito
OHUCHI Yasuhiro43-21KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro45-19KAWASAKI Akito
MIYAKOSHI Orita44-20KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi37-26KAWASAKI Akito
SHIBASAKI Lily37-27KAWASAKI Akito
MORI Takahiro40-24KAWASAKI Akito
2012-09-23: 36_Tatebayashi_open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi48-16KAWASAKI Akito
NAKAMURA Kosuke43-21KAWASAKI Akito
NAKATA Hidetaka38-26KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro36-28KAWASAKI Akito
SHINAGAWA Yukinobu41-23KAWASAKI Akito
HIROSHIMA Koji34-30KAWASAKI Akito
2012-07-22: 140_Nagareyama_open(Japan)
KAMIKURA Daisuke64-00KAWASAKI Akito
ICHIHARA Yuji54-10KAWASAKI Akito
KOBAYASHI Manabu58-06KAWASAKI Akito
SUZUKI Yoshiyuki56-08KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi38-26KAWASAKI Akito
SANO Joichiro64-00KAWASAKI Akito
2012-07-21: 35_Tatebayashi_open(Japan)
SAWAKI Yusuke48-16KAWASAKI Akito
KATORI Michihiro40-24KAWASAKI Akito
KINOSHITA Takao36-28KAWASAKI Akito
KINOSHITA Tsutomu41-23KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi44-20KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito38-26KITANO Takumi
2012-05-19: 34_Tatebayashi_open(Japan)
HORIUCHI Keiko39-25KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Takaki37-27KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi39-25KAWASAKI Akito
NAKAMURA Kosuke42-22KAWASAKI Akito
TSUCHIYA Shotaro48-16KAWASAKI Akito
MATSUMOTO Makoto37-27KAWASAKI Akito
2012-03-20: 33_Tatebayashi_open(Japan)
OHUCHI Yasuhiro45-19KAWASAKI Akito
KOBAYASHI Manabu41-23KAWASAKI Akito
IGARASHI Satoru40-24KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro38-26KAWASAKI Akito
KINOSHITA Takao36-28KAWASAKI Akito
MOGI Yoshiki43-21KAWASAKI Akito
2012-01-22: 32_Tatebayashi_open(Japan)
SATO Koichiro48-16KAWASAKI Akito
NAKAMURA Kotaro42-22KAWASAKI Akito
TAYAMA Tsubasa43-21KAWASAKI Akito
HIEDA Shigemasa45-19KAWASAKI Akito
KAMIKURA Daisuke42-22KAWASAKI Akito
ISHIKAWA Ryosuke36-28KAWASAKI Akito
2011-11-23: 31_Tatebayashi_open(Japan)
OSHIMIZU Takanori43-21KAWASAKI Akito
SHIBASAKI Lily35-29KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito36-28KOSHIZUKA Shinya
YAMAMOTO Kunihiro37-27KAWASAKI Akito
OHTAKE Kosuke41-23KAWASAKI Akito
KITAGAWA Mitsuki44-20KAWASAKI Akito
2011-10-23: 1_Tatebayashi_Shiyaru_open(Japan)
URUSHIHARA Kazuhiro41-23KAWASAKI Akito
OHUCHI Yasuhiro44-20KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi44-20KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi47-17KAWASAKI Akito
ISA Atsuto38-26KAWASAKI Akito
SHIBASAKI Lily41-23KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito36-28ISA Atsuto
2011-09-23: Tatebayashi_open(Japan)
KURACHI Takayuki41-23KAWASAKI Akito
KINOSHITA Takao42-22KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito35-29MIYAHARU Hiromi
KITAGAWA Mitsuki45-19KAWASAKI Akito
SHIBASAKI Lily38-26KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito40-24MIYAHARU Koji
2011-07-23: Tatebayashi_open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi44-19KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi48-16KAWASAKI Akito
URUSHIHARA Kazuhiro38-26KAWASAKI Akito
SHINAGAWA Yukinobu40-24KAWASAKI Akito
GOTO Masahiro48-16KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro48-16KAWASAKI Akito
2011-05-22: 28_Tatebayashi_open(Japan)
KURITA Seiya46-17KAWASAKI Akito
KINOSHITA Takao42-22KAWASAKI Akito
WATANABE Keiichi43-21KAWASAKI Akito
KINOSHITA Tsutomu41-23KAWASAKI Akito
ABE Ryuji39-25KAWASAKI Akito
KOBAYASHI Manabu41-23KAWASAKI Akito
2010-11-28: 25_Tatebayashi_open(Japan)
URUSHIHARA Kazuhiro44-20KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito40-24TSUTSUI Masayuki
IWAKURA Hiroaki48-16KAWASAKI Akito
YAMAMOTO Kunihiro39-25KAWASAKI Akito
KAWAGUCHI Hayato42-21KAWASAKI Akito
KAWASAKI Akito33-31KOBAYASHI Manabu