Ratings

31_Tatebayashi_open (Japan)
2011-11-23

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 5.0, 222
  5533, SATO, kouichiro, J, 5.0, 213
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 224
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 216
 10906, UMEMURA, yuji, J, 4.0, 201
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 4.0, 200
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 4.0, 199
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 196
 10256, URUSHIHARA, kazuhiro, J, 3.0, 206
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 201
  5593, YAMAMOTO, kunisuke, J, 3.0, 192
 11666, SHIKUMI, kenji, J, 3.0, 189
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 186
 10068, KINOSHITA, takao, J, 3.0, 178
 12259, KITAGAWA, mituski, J, 2.0, 186
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 2.0, 176
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 176
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 174
 11723, KAWASAKI, akito, J, 1.0, 156
 12493, KOSHIZUKA, shinya, J, 0.0, 148

 

Here are all results.

2011-11-23: 31_Tatebayashi_open(Japan)
SATO Koichiro44-20KINOSHITA Takao
GOTO Masahiro46-17KOSHIZUKA Shinya
OSHIMIZU Takanori43-21KAWASAKI Akito
OKUDA Tsuyoshi37-27SHIKUMI Kenji
KOBAYASHI Manabu37-27SHIBASAKI Lily
UMEMURA Yuji34-30OHUCHI Yasuhiro
ISHIKAWA Akira38-26KITAGAWA Mitsuki
URUSHIHARA Kazuhiro40-24OCHIAI Naofumi
YAMAMOTO Kunihiro38-26OHTAKE Kosuke
KOSHINO Kazuhiko33-31KINOSHITA Tsutomu
SATO Koichiro39-25KOSHINO Kazuhiko
GOTO Masahiro39-25YAMAMOTO Kunihiro
OSHIMIZU Takanori34-30KOBAYASHI Manabu
OKUDA Tsuyoshi34-30OHTAKE Kosuke
OHUCHI Yasuhiro41-23ISHIKAWA Akira
KINOSHITA Tsutomu34-30OCHIAI Naofumi
URUSHIHARA Kazuhiro39-25UMEMURA Yuji
SHIKUMI Kenji36-28KOSHIZUKA Shinya
KINOSHITA Takao34-30KITAGAWA Mitsuki
SHIBASAKI Lily35-29KAWASAKI Akito
SATO Koichiro33-31URUSHIHARA Kazuhiro
GOTO Masahiro37-27OSHIMIZU Takanori
KOBAYASHI Manabu34-30OKUDA Tsuyoshi
OHUCHI Yasuhiro44-20KINOSHITA Takao
ISHIKAWA Akira40-24KINOSHITA Tsutomu
SHIKUMI Kenji35-29YAMAMOTO Kunihiro
OHTAKE Kosuke37-27SHIBASAKI Lily
KOSHINO Kazuhiko34-30UMEMURA Yuji
KITAGAWA Mitsuki37-27OCHIAI Naofumi
KAWASAKI Akito36-28KOSHIZUKA Shinya
GOTO Masahiro42-22KOBAYASHI Manabu
OSHIMIZU Takanori37-27OKUDA Tsuyoshi
OHUCHI Yasuhiro34-30URUSHIHARA Kazuhiro
UMEMURA Yuji36-28SATO Koichiro
KINOSHITA Tsutomu37-27KITAGAWA Mitsuki
ISHIKAWA Akira34-30KOSHINO Kazuhiko
SHIKUMI Kenji38-26SHIBASAKI Lily
YAMAMOTO Kunihiro37-27KAWASAKI Akito
KINOSHITA Takao35-29OCHIAI Naofumi
OHTAKE Kosuke39-25KOSHIZUKA Shinya
SATO Koichiro34-30ISHIKAWA Akira
OSHIMIZU Takanori38-26SHIKUMI Kenji
OKUDA Tsuyoshi33-31GOTO Masahiro
KOBAYASHI Manabu37-27YAMAMOTO Kunihiro
OHUCHI Yasuhiro38-26KOSHINO Kazuhiko
UMEMURA Yuji39-25OCHIAI Naofumi
KINOSHITA Tsutomu37-27KINOSHITA Takao
URUSHIHARA Kazuhiro42-22KITAGAWA Mitsuki
OHTAKE Kosuke41-23KAWASAKI Akito
SHIBASAKI Lily39-25KOSHIZUKA Shinya
SATO Koichiro35-29GOTO Masahiro
OSHIMIZU Takanori43-21ISHIKAWA Akira
OKUDA Tsuyoshi35-29OHUCHI Yasuhiro
KOBAYASHI Manabu40-24URUSHIHARA Kazuhiro
UMEMURA Yuji37-27SHIKUMI Kenji
KINOSHITA Tsutomu36-28OHTAKE Kosuke
YAMAMOTO Kunihiro36-28KOSHINO Kazuhiko
KINOSHITA Takao42-22SHIBASAKI Lily
KITAGAWA Mitsuki44-20KAWASAKI Akito
OCHIAI Naofumi39-25KOSHIZUKA Shinya