Ratings

12_Hyogo_open (Japan)
2012-01-29

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 12520, OHTSUBO, masayuki, J, 6.0, 213
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 6.0, 207
 12559, TAKAHASHI, ya, J, 5.0, 232
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 5.0, 218
 11828, NAKAOKA, yoshiaki, J, 5.0, 193
  5579, HATA, hayato, J, 4.0, 213
 10225, IMAMURA, yuuki, J, 4.0, 207
 12560, TAKASE, hayatoshi, J, 4.0, 206
 11205, NAKAOKA, akinori, J, 4.0, 205
 10046, KISHIMOTO, michiyo, J, 4.0, 204
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 203
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 201
 11224, NOMURA, yusuke, J, 4.0, 197
 12552, GAMOU, chisato, J, 4.0, 174
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 3.0, 211
 11698, ABE, yusuke, J, 3.0, 206
 12201, MURATA, takumi, J, 3.0, 200
 12211, KENSHUN, yuga, J, 3.0, 194
 12240, IKEHATA, keiko, J, 3.0, 190
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 188
 12533, SUGIMOTO, ayumi, J, 3.0, 188
  6996, SHIROGANE, tetsuya, J, 3.0, 185
 11690, NOMURACHO, kato, J, 3.0, 183
 10939, ASANO, yoshiko, J, 3.0, 183
 12220, ABE, miyuki, J, 3.0, 182
 12531, NITTA, yoshiko, J, 3.0, 173
  6864, MORITA, yutuka, J, 3.0, 168
 12536, MATSUSHITA, nao, J, 3.0, 152
 11528, KIGUCHI, tomoya, J, 2.0, 198
 12278, MIYOSHI, koji, J, 2.0, 188
  6934, MIYAMOTO, iizuka, J, 2.0, 188
 11829, OKADA, kantha, J, 2.0, 182
 11142, MASE, ohachi, J, 2.0, 168
 12318, SUZUKI, miyu, J, 2.0, 164
 12255, KAWASAKI, hiroyuki, J, 2.0, 164
  6982, KUMATSU, umehara, J, 2.0, 145
 10221, TAKAGI, osato, J, 2.0, 137
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 1.0, 179
 12535, MATSUSHITA, ryo, J, 1.0, 162
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 1.0, 154
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 1.0, 148
 12556, NOMURA, mayu, J, 1.0, 147
 10479, NISHIKAWA, kazuo, J, 1.0, 144
 10184, KASAI, yuta, J, 1.0, 132
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 1.0, 128
 10189, TOYOTA, atsushi, J, 1.0, 89
 10218, MORIKAWA, masayoshi, J, 1.0, 62
 12540, TANAKA, daisho, J, 0.0, 153

 

Here are all results.

2012-01-29: 12_Hyogo_open(Japan)
TSUCHIYA Keishiro34-30NAKAOKA Akinori
FUKUNAGA Kohachi41-22KUMATSU Umehara
IMAMURA Yuuki36-28HATA Hayato
SAWADA Tomohirowon againstMIYAZAKI Yuji
KENSHUN Yuga35-29OKAMURA Hiroaki
KOBAYASHI Ritsuko38-26TAKAGI Osato
SHIROGANE Tetsuya40-24MATSUMOTO Kazunori
KIGUCHI Tomoya39-25TANAKA Atsushi
SHIMAMURA Yoshihide41-23HIRABAYASHI Eiji
OHTSUBO Masayuki34-30TOYOTA Atsushi
TAKAHASHI Ya41-23MIYAMOTO Iizuka
MORITA Yutsuka34-30ABE Yusuke
NOMURA Yusuke38-26KISHIMOTO Michiyo
MURATA Takumi35-29OKADA Kantha
NOMURACHO Kato40-24KAWASAKI Hiroyuki
ASANO Yoshiko37-27MATSUSHITA Ryo
MORIKAWA Masayoshi41-23IKEHATA Keiko
NAKAOKA Yoshiaki37-27NITTA Yoshiko
GAMOU Chisato35-29TAKASE Hayatoshi
ABE Miyuki44-20NOMURA Mayu
MATSUSHITA Nao40-24SUGIMOTO Ayumi
MIYOSHI Koji41-23TANAKA Daisho
TSUCHIYA Keishiro33-31SAWADA Tomohiro
FUKUNAGA Kohachi36-28SHIMAMURA Yoshihide
IMAMURA Yuuki37-27KENSHUN Yuga
TANAKA Atsushi40-24TAKAGI Osato
MIYAZAKI Yuji36-28NAKAOKA Akinori
KOBAYASHI Ritsuko35-29KASAI Yuta
KIGUCHI Tomoya40-24SHIROGANE Tetsuya
OKAMURA Hiroaki34-30HATA Hayato
MATSUMOTO Kazunori35-29HIRABAYASHI Eiji
OHTSUBO Masayuki33-31MURATA Takumi
TAKAHASHI Ya43-21MORIKAWA Masayoshi
NOMURA Yusuke36-28NOMURACHO Kato
ABE Yusuke43-21OKADA Kantha
IKEHATA Keiko33-31MIYAMOTO Iizuka
ASANO Yoshiko35-29MASE Ohachi
KAWASAKI Hiroyuki35-29KISHIMOTO Michiyo
NISHIKAWA Kazuo40-24MATSUSHITA Ryo
TOYOTA Atsushi35-29MORITA Yutsuka
NAKAOKA Yoshiaki35-29SUZUKI Miyu
GAMOU Chisato42-22NITTA Yoshiko
MATSUSHITA Nao34-30MIYOSHI Koji
SUGIMOTO Ayumi41-23TAKASE Hayatoshi
NOMURA Mayu35-29TANAKA Daisho
TSUCHIYA Keishiro33-31SHIMAMURA Yoshihide
FUKUNAGA Kohachi37-27KIGUCHI Tomoya
HATA Hayato34-30HIRABAYASHI Eiji
NAKAOKA Akinori42-22KUMATSU Umehara
TANAKA Atsushi44-20SHIROGANE Tetsuya
SAWADA Tomohiro33-31OKAMURA Hiroaki
MIYAZAKI Yuji44-20KASAI Yuta
KENSHUN Yuga44-20MATSUMOTO Kazunori
KOBAYASHI Ritsuko34-30IMAMURA Yuuki
OHTSUBO Masayuki36-28ASANO Yoshiko
TAKAHASHI Ya41-23NOMURA Yusuke
KISHIMOTO Michiyo33-31MIYAMOTO Iizuka
MASE Ohachi40-24TOYOTA Atsushi
MURATA Takumi40-24NISHIKAWA Kazuo
IKEHATA Keiko42-22KAWASAKI Hiroyuki
NOMURACHO Kato39-24ABE Yusuke
OKADA Kantha34-30MATSUSHITA Ryo
NAKAOKA Yoshiaki41-23MIYOSHI Koji
ABE Miyuki44-20MATSUSHITA Nao
NITTA Yoshiko40-24TANAKA Daisho
TAKASE Hayatoshi43-21NOMURA Mayu
SUZUKI Miyu35-29SUGIMOTO Ayumi
TSUCHIYA Keishiro33-31MIYAZAKI Yuji
FUKUNAGA Kohachi38-26KOBAYASHI Ritsuko
HATA Hayato42-22KASAI Yuta
IMAMURA Yuuki34-30KIGUCHI Tomoya
NAKAOKA Akinori38-26OKAMURA Hiroaki
TANAKA Atsushi34-30KENSHUN Yuga
SAWADA Tomohiro40-24SHIMAMURA Yoshihide
KUMATSU Umehara41-23MATSUMOTO Kazunori
TAKAGI Osatowon againstSHIROGANE Tetsuya
OHTSUBO Masayuki34-30TAKAHASHI Ya
MORITA Yutsuka33-31MASE Ohachi
KISHIMOTO Michiyo39-25NISHIKAWA Kazuo
NOMURA Yusuke40-24ABE Yusuke
IKEHATA Keiko40-24ASANO Yoshiko
NOMURACHO Katowon againstMURATA Takumi
MIYAMOTO Iizuka42-22MATSUSHITA Ryo
OKADA Kantha38-26KAWASAKI Hiroyuki
GAMOU Chisato37-27ABE Miyuki
NITTA Yoshiko42-22NOMURA Mayu
TAKASE Hayatoshi38-26MIYOSHI Koji
MATSUSHITA Nao37-27SUZUKI Miyu
SUGIMOTO Ayumi35-29TANAKA Daisho
TSUCHIYA Keishiro35-29FUKUNAGA Kohachi
HATA Hayato44-20KUMATSU Umehara
NAKAOKA Akinori33-31KIGUCHI Tomoya
TANAKA Atsushi35-29IMAMURA Yuuki
SAWADA Tomohiro38-25KOBAYASHI Ritsuko
MIYAZAKI Yuji39-25KENSHUN Yuga
SHIROGANE Tetsuya36-28OKAMURA Hiroaki
TAKAGI Osatowon againstSHIMAMURA Yoshihide
HIRABAYASHI Eiji41-23KASAI Yuta
OHTSUBO Masayuki42-22NOMURACHO Kato
TAKAHASHI Ya37-27IKEHATA Keiko
MORITA Yutsuka42-22NOMURA Yusuke
KISHIMOTO Michiyo38-26ASANO Yoshiko
ABE Yusuke39-25NISHIKAWA Kazuo
MURATA Takumi38-26MASE Ohachi
MIYAMOTO Iizuka35-29OKADA Kantha
MATSUSHITA Ryo41-23KAWASAKI Hiroyuki
NAKAOKA Yoshiaki37-27GAMOU Chisato
NITTA Yoshiko42-22SUGIMOTO Ayumi
TAKASE Hayatoshi35-29ABE Miyuki
SUZUKI Miyu42-22TANAKA Daisho
MIYOSHI Koji42-22NOMURA Mayu
TSUCHIYA Keishiro39-25TANAKA Atsushi
FUKUNAGA Kohachi37-27SAWADA Tomohiro
HATA Hayato35-29MIYAZAKI Yuji
IMAMURA Yuuki41-23TAKAGI Osato
NAKAOKA Akinori34-29KOBAYASHI Ritsuko
KENSHUN Yuga33-31KIGUCHI Tomoya
SHIROGANE Tetsuya33-31HIRABAYASHI Eiji
KUMATSU Umehara40-24SHIMAMURA Yoshihide
KASAI Yuta38-26MATSUMOTO Kazunori
OHTSUBO Masayuki34-30MORITA Yutsuka
TAKAHASHI Ya40-24MURATA Takumi
KISHIMOTO Michiyo39-25IKEHATA Keiko
NOMURA Yusuke38-26MIYAMOTO Iizuka
ABE Yusuke46-18MATSUSHITA Ryo
MASE Ohachi42-22NOMURACHO Kato
ASANO Yoshiko33-31OKADA Kantha
KAWASAKI Hiroyuki34-30NISHIKAWA Kazuo
NAKAOKA Yoshiaki43-21MATSUSHITA Nao
GAMOU Chisato33-31SUZUKI Miyu
ABE Miyuki38-26MIYOSHI Koji
TAKASE Hayatoshi38-26TANAKA Daisho
SUGIMOTO Ayumi37-27NOMURA Mayu