Ratings

17_Inuyama_open (Japan)
2012-05-05

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 11067, KANOU, keisuke, J, 7.0, 269
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 6.0, 251
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 5.0, 232
  5699, YOSHIYUKI, suganuma, J, 4.5, 236
 10098, HIGUCHI, atutosi, J, 4.5, 235
 10197, TAKAHASHI, kenji, J, 4.5, 230
  5526, UNO, toshihiro, J, 4.0, 244
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 4.0, 234
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 232
 11249, OHTSUBO, hidetaka, J, 4.0, 212
  6806, TOSHIO, sugiyama, J, 3.5, 222
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 3.0, 239
 12181, FUJIMOTO, maseru, J, 3.0, 227
 11729, OHE, yoshimaru, J, 3.0, 225
 12505, MABUCHI, yuta, J, 3.0, 223
 11741, SHIBUYA, motoki, J, 3.0, 218
  5676, TSUKAMOTO, hiroaki, J, 3.0, 215
 12333, WAKAMORI, hiroya, J, 3.0, 214
 12478, MATSUSHITA, yumiko, J, 3.0, 205
  7071, INAGAKI, shinobu, J, 2.0, 213
 12608, TSUKIGATA, yosuke, J, 2.0, 211
 12253, KATO, teru, J, 2.0, 206
  5677, SHIYOKO, miyasato, J, 2.0, 204
 12525, ONO, hideki, J, 1.0, 176

 

Here are all results.

2012-05-05: 17_Inuyama_open(Japan)
KANOU Eishi45-19OHTSUBO Hidetaka
SHIMIZU Naoki34-30TAKIGAWA Mitsuaki
TAKAHASHI Shiu36-28TSUKIGATA Yosuke
YOSHIYUKI Suganuma40-24MIYASATO Shiyoko
HIGUCHI Atsutoshi41-23ONO Hideki
TAKAHASHI Kenji35-29TSUKAMOTO Hiroaki
UNO Toshihiro43-20OHE Yoshimaru
TANAKA Atsushi37-27INAGAKI Shinobu
OKAMOTO Harumi40-24KATO Teru
SHIBUYA Motoki43-21MABUCHI Yuta
WAKAMORI Hiroya42-22SUGIYAMA Toshio
MATSUSHITA Yumiko35-29FUJIMOTO Maseru
KANOU Eishi41-23SHIBUYA Motoki
SHIMIZU Naoki38-26MATSUSHITA Yumiko
YOSHIYUKI Suganuma34-30HIGUCHI Atsutoshi
TAKAHASHI Kenji37-27TAKAHASHI Shiu
UNO Toshihiro41-23WAKAMORI Hiroya
TAKIGAWA Mitsuaki36-28FUJIMOTO Maseru
TANAKA Atsushi33-31OKAMOTO Harumi
SUGIYAMA Toshio39-25OHE Yoshimaru
MABUCHI Yuta41-23OHTSUBO Hidetaka
TSUKAMOTO Hiroaki36-28TSUKIGATA Yosuke
INAGAKI Shinobu39-25MIYASATO Shiyoko
ONO Hideki36-28KATO Teru
KANOU Eishi33-31UNO Toshihiro
SHIMIZU Naoki34-30TANAKA Atsushi
TAKAHASHI Shiu39-25TSUKAMOTO Hiroaki
HIGUCHI Atsutoshi35-29OKAMOTO Harumi
TAKAHASHI Kenji32-32YOSHIYUKI Suganuma
TAKIGAWA Mitsuaki37-27SHIBUYA Motoki
OHTSUBO Hidetaka34-30OHE Yoshimaru
SUGIYAMA Toshio35-29MABUCHI Yuta
FUJIMOTO Maseru38-26TSUKIGATA Yosuke
WAKAMORI Hiroya33-31INAGAKI Shinobu
MATSUSHITA Yumiko40-24ONO Hideki
KATO Teru33-31MIYASATO Shiyoko
KANOU Eishi37-27SHIMIZU Naoki
YOSHIYUKI Suganuma37-27UNO Toshihiro
HIGUCHI Atsutoshi34-30TAKAHASHI Kenji
TAKIGAWA Mitsuaki37-27TAKAHASHI Shiu
TANAKA Atsushi47-17MATSUSHITA Yumiko
OHTSUBO Hidetaka39-25KATO Teru
SUGIYAMA Toshio38-26INAGAKI Shinobu
OKAMOTO Harumi41-23WAKAMORI Hiroya
OHE Yoshimaru35-29MIYASATO Shiyoko
FUJIMOTO Maseru37-27SHIBUYA Motoki
MABUCHI Yuta39-25TSUKAMOTO Hiroaki
TSUKIGATA Yosuke39-25ONO Hideki
KANOU Eishi36-28YOSHIYUKI Suganuma
SHIMIZU Naoki42-22TAKAHASHI Kenji
TAKAHASHI Shiu34-30FUJIMOTO Maseru
HIGUCHI Atsutoshi32-32SUGIYAMA Toshio
UNO Toshihiro39-25OKAMOTO Harumi
TAKIGAWA Mitsuaki43-21TANAKA Atsushi
OHTSUBO Hidetaka37-27MATSUSHITA Yumiko
SHIBUYA Motoki42-22TSUKAMOTO Hiroaki
WAKAMORI Hiroya34-30MABUCHI Yuta
INAGAKI Shinobu37-27TSUKIGATA Yosuke
KATO Teru34-30OHE Yoshimaru
MIYASATO Shiyoko33-30ONO Hideki
KANOU Eishi39-25TAKIGAWA Mitsuaki
SHIMIZU Naoki39-25HIGUCHI Atsutoshi
TAKAHASHI Shiu35-29WAKAMORI Hiroya
YOSHIYUKI Suganuma38-26SUGIYAMA Toshio
TAKAHASHI Kenji41-23OHTSUBO Hidetaka
TANAKA Atsushi38-26UNO Toshihiro
OKAMOTO Harumi42-22SHIBUYA Motoki
OHE Yoshimaru48-16ONO Hideki
FUJIMOTO Maseru38-26INAGAKI Shinobu
MABUCHI Yuta36-28MATSUSHITA Yumiko
TSUKAMOTO Hiroaki36-28MIYASATO Shiyoko
TSUKIGATA Yosuke33-31KATO Teru
KANOU Eishi38-26TANAKA Atsushi
SHIMIZU Naoki37-27YOSHIYUKI Suganuma
TAKAHASHI Shiu34-30SUGIYAMA Toshio
HIGUCHI Atsutoshi38-26TAKIGAWA Mitsuaki
TAKAHASHI Kenji33-31OKAMOTO Harumi
UNO Toshihiro37-27FUJIMOTO Maseru
OHTSUBO Hidetaka37-27INAGAKI Shinobu
OHE Yoshimaru37-27MABUCHI Yuta
SHIBUYA Motoki34-30WAKAMORI Hiroya
TSUKAMOTO Hiroaki42-21ONO Hideki
MATSUSHITA Yumikowon againstKATO Teru
MIYASATO Shiyoko34-30TSUKIGATA Yosuke