Ratings

2012_Hyogo_autumn_conf (Japan)
2012-09-17

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10393, TSUCHIYA, keishiro, J, 5.0, 207
 10046, KISHIMOTO, michiyo, J, 4.0, 237
 12605, FUSE, matsuri, J, 4.0, 194
 12318, SUZUKI, miyu, J, 4.0, 194
 10651, TODA, aritoshi, J, 4.0, 154
 12520, OHTSUBO, masayuki, J, 3.0, 197
 10225, IMAMURA, yuuki, J, 3.0, 191
 12466, YOSHINO, toru, J, 3.0, 168
 12751, TONOGAI, takuro, J, 3.0, 167
  6982, KUMATSU, umehara, J, 3.0, 157
 12758, KANDA, hiroki, J, 3.0, 125
 12255, KAWASAKI, hiroyuki, J, 2.0, 182
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 2.0, 176
 12304, SAKODA, hiroshi, J, 2.0, 150
 12734, SHIOYA, bunoru, J, 2.0, 148
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 148
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 146
 12223, AMEBA, satiko, J, 2.0, 124
 12767, SUZUKI, yushou, J, 2.0, 114
 12278, MIYOSHI, koji, J, 1.0, 119
 12757, MARI, shino, J, 1.0, 118
 11351, TODA, guratoshi, J, 1.0, 113
 12741, YAMAMOTO, seiichi, J, 1.0, 83
 12328, UEDA, takashi, J, 1.0, 79
 12747, MORIMOTO, satiko, J, 0.0, 83
 11829, OKADA, kantha, J, 0.0, 66

 

Here are all results.

2012-09-17: 2012_Hyogo_autumn_conf(Japan)
TSUCHIYA Keishiro40-24OKADA Kantha
TODA Aritoshi39-25MARI Shino
OHTSUBO Masayuki52-12KUMATSU Umehara
IMAMURA Yuuki39-25KASAI Yuta
YOSHINO Toru53-11UEDA Takashi
KOBAYASHI Ritsuko42-22TODA Guratoshi
SUZUKI Miyu43-21SUZUKI Yushou
FUSE Matsuri50-14MORIMOTO Satiko
TONOGAI Takuro53-11YAMAMOTO Seiichi
KAWASAKI Hiroyuki64-00KANDA Hiroki
SAKODA Hiroshi39-25MIYOSHI Koji
SHIOYA Bunoru34-30KISHIMOTO Michiyo
TSUCHIYA Keishiro44-20KOBAYASHI Ritsuko
TODA Aritoshiwon againstIMAMURA Yuuki
OHTSUBO Masayuki45-19YOSHINO Toru
KUMATSU Umehara39-25TODA Guratoshi
OSHIMA Yusuke58-06OKADA Kantha
KASAI Yuta35-29MARI Shino
KISHIMOTO Michiyo52-12SUZUKI Yushou
SUZUKI Miyu48-16FUSE Matsuri
TONOGAI Takuro42-22KAWASAKI Hiroyuki
HIGASHINAKA Satiko44-20SAKODA Hiroshi
YAMAMOTO Seiichi33-31MORIMOTO Satiko
MIYOSHI Koji46-18SHIOYA Bunoru
TSUCHIYA Keishiro34-30OHTSUBO Masayuki
TODA Aritoshi34-30OSHIMA Yusuke
YOSHINO Toru35-29IMAMURA Yuuki
MARI Shino41-23TODA Guratoshi
KASAI Yuta39-25KOBAYASHI Ritsuko
UEDA Takashi43-21KUMATSU Umehara
KISHIMOTO Michiyo55-09MIYOSHI Koji
SUZUKI Miyu51-13TONOGAI Takuro
FUSE Matsuri42-22SAKODA Hiroshi
KANDA Hiroki50-14MORIMOTO Satiko
HIGASHINAKA Satiko41-23KAWASAKI Hiroyuki
SHIOYA Bunoru45-19YAMAMOTO Seiichi
TSUCHIYA Keishiro52-12TODA Aritoshi
OHTSUBO Masayuki43-21KASAI Yuta
IMAMURA Yuuki45-19UEDA Takashi
YOSHINO Toru34-30OSHIMA Yusuke
KUMATSU Umehara49-15OKADA Kantha
KOBAYASHI Ritsuko41-23MARI Shino
KISHIMOTO Michiyo45-19TONOGAI Takuro
SUZUKI Miyu43-21HIGASHINAKA Satiko
FUSE Matsuri40-24SHIOYA Bunoru
KANDA Hiroki38-26SAKODA Hiroshi
SUZUKI Yushou44-20YAMAMOTO Seiichi
KAWASAKI Hiroyuki46-18MIYOSHI Koji
TSUCHIYA Keishiro37-27YOSHINO Toru
TODA Aritoshi37-27OHTSUBO Masayuki
IMAMURA Yuuki46-18KOBAYASHI Ritsuko
KUMATSU Umehara36-28KASAI Yuta
OSHIMA Yusuke58-06UEDA Takashi
TODA Guratoshi43-21OKADA Kantha
KISHIMOTO Michiyo55-09SUZUKI Miyu
FUSE Matsuri46-18HIGASHINAKA Satiko
KANDA Hiroki37-27SHIOYA Bunoru
TONOGAI Takuro40-24MORIMOTO Satiko
SUZUKI Yushou37-27KAWASAKI Hiroyuki
SAKODA Hiroshi43-21MIYOSHI Koji