Ratings

Beijing Spring Tournament (China)
2013-01-12

Here are all results.

2013-01-12: Beijing Spring Tournament(China)
SONG Yan54-10WANG Wuquan
HU Ying Chong35-29LIU Yaqing
JIA Baolong61-03ZHOU Chuan
ZHAO Jingtao44-20WU Qi
LI Zhen40-24WANG Wei
WANG Wanli38-26ZHU Jiadong
FANG Yuqi34-30CHEN Xiaowei
TENG Xiaoyao32-32WANG Hailong
SONG Yan52-12JIA Baolong
HU Ying Chong64-00LI Zhen
ZHAO Jingtao39-25FANG Yuqi
WANG Wanli45-19TENG Xiaoyao
WU Qi58-06CHEN Xiaowei
LIU Yaqing36-28ZHU Jiadong
WANG Wei45-19ZHOU Chuan
WANG Hailong47-17WANG Wuquan
HU Ying Chong37-27SONG Yan
JIA Baolong34-30WU Qi
ZHAO Jingtao46-18WANG Wanli
LI Zhen47-17WANG Hailong
CHEN Xiaowei32-32ZHU Jiadong
WANG Wei46-18LIU Yaqing
FANG Yuqi48-16TENG Xiaoyao
ZHOU Chuan44-20WANG Wuquan
SONG Yan35-29LI Zhen
HU Ying Chong44-20ZHAO Jingtao
JIA Baolong51-13WANG Hailong
CHEN Xiaowei53-11TENG Xiaoyao
WANG Wanli32-32WANG Wei
WU Qi49-15LIU Yaqing
WANG Wuquan40-24ZHU Jiadong
FANG Yuqi45-19ZHOU Chuan
SONG Yan53-11ZHAO Jingtao
LIU Chang46-18JIA Baolong
CHEN Xiaowei41-23LI Zhen
WANG Wanli40-24FANG Yuqi
ZHU Jiadong39-25TENG Xiaoyao
LIU Yaqing37-27WANG Wuquan
WANG Wei51-13WU Qi
ZHOU Chuan37-27WANG Hailong
SONG Yan51-13WANG Wanli
LIU Chang45-19WANG Wei
JIA Baolong44-20ZHAO Jingtao
LI Zhen47-17FANG Yuqi
CHEN Xiaowei56-08LIU Yaqing
ZHU Jiadong49-15WANG Hailong
WU Qi53-11ZHOU Chuan
WANG Wuquan62-02TENG Xiaoyao
SONG Yan62-02CHEN Xiaowei
JIA Baolong51-13WANG Wanli
ZHAO Jingtao36-28WANG Wei
LI Zhen37-27ZHU Jiadong
WU Qi45-19LIU Chang
WANG Wuquan54-10FANG Yuqi
LIU Yaqing50-14WANG Hailong
TENG Xiaoyao35-29ZHOU Chuan
SONG Yan38-26WU Qi
LIU Chang39-25WANG Wanli
ZHAO Jingtao33-31CHEN Xiaowei
LI Zhen37-27JIA Baolong
ZHU Jiadong46-18ZHOU Chuan
WANG Wuquan33-31WANG Wei
LIU Yaqing58-06TENG Xiaoyao
FANG Yuqi52-12WANG Hailong
SONG Yan64-00LIU Yaqing
LIU Chang37-27FANG Yuqi
JIA Baolong43-21WANG Wuquan
ZHAO Jingtao40-24LI Zhen
CHEN Xiaowei47-17ZHOU Chuan
WANG Wanli47-17WANG Hailong
ZHU Jiadong39-25WU Qi
TENG Xiaoyao63-01WANG Wei