Ratings

6th Tianjin open (China)
2015-05-02

Here are all results.

2015-05-02: 6th Tianjin open (China)
JIA Baolong33-31LIU Yaqing
JI Zihui29-35WANG Wei
SONG Yan27-37HU Ying Chong
HE Jintao18-46LUO Jihua
CHEN Xu33-31TANG Haijun
HU Ying Chong50-14CHEN Xu
WANG Wei20-44JIA Baolong
LUO Jihua18-46SONG Yan
LIU Yaqing40-24HE Jintao
TANG Haijun42-22JI Zihui
JIA Baolong28-36HU Ying Chong
SONG Yan54-10TANG Haijun
LUO Jihua23-41LIU Yaqing
CHEN Xu36-28WANG Wei
JI Zihui20-44HE Jintao
HU Ying Chong46-18LUO Jihua
WANG Wei23-41SONG Yan
HE Jintao27-37CHEN Xu
TANG Haijun24-40JIA Baolong
LIU Yaqing26-38JI Zihui
LIU Yaqing16-48HU Ying Chong
SONG Yan45-19CHEN Xu
JIA Baolong54-10JI Zihui
HE Jintao31-33WANG Wei
LUO Jihua18-46TANG Haijun
HU Ying Chong48-16WANG Wei
JIA Baolong19-45SONG Yan
CHEN Xu33-31LIU Yaqing
TANG Haijun29-35HE Jintao
JI Zihui23-41LUO Jihua
HE Jintao33-31HU Ying Chong
SONG Yan50-14JI Zihui
CHEN Xu33-31JIA Baolong
LIU Yaqing20-44TANG Haijun
WANG Wei29-35LUO Jihua
JIA Baolong32-32SONG Yan
CHEN Xulost toHU Ying Chong
CHEN Xu45-19JIA Baolong
HU Ying Chong35-29SONG Yan