Ratings

185th Kyoto Meeting (Japan)
2003-05-11

Here are all results.

2003-05-11: 185th Kyoto Meeting(Japan)
SUGASE Takahirowon againstKOUKAWA Satoshi
TSUCHIDA Daisukewon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
ISHIKAWA Akirawon againstMAENO Ken'Ichi
TSUJI Shinjiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
UNO Toshihirowon againstSAGA Idai
KADO Naokiwon againstSAGA Hiromi
FUNAKOSHI Shogowon againstSAGA Hiroki
SUGASE Takahirowon againstUNO Toshihiro
TSUCHIDA Daisukewon againstSAGA Idai
TSUJI Shinjiwon againstISHIKAWA Akira
MAENO Ken'Ichiwon againstSAGA Hiromi
TAKANO-TSUJI Toshimiwon againstKOUKAWA Satoshi
FUNAKOSHI Shogowon againstKADO Naoki
HASHIMOTO Yoshiakiwon againstSAGA Hiroki
SUGASE Takahirowon againstTSUJI Shinji
TSUCHIDA Daisukewon againstFUNAKOSHI Shogo
ISHIKAWA Akirawon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
MAENO Ken'Ichiwon againstUNO Toshihiro
KOUKAWA Satoshiwon againstSAGA Idai
KADO Naokiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
SAGA Hiromiwon againstSAGA Hiroki
SUGASE Takahirowon againstTSUCHIDA Daisuke
ISHIKAWA Akirawon againstKADO Naoki
MAENO Ken'Ichiwon againstFUNAKOSHI Shogo
UNO Toshihirowon againstSAGA Hiromi
KOUKAWA Satoshiwon againstTSUJI Shinji
TAKANO-TSUJI Toshimiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
SAGA Hirokiwon againstSAGA Idai
SUGASE Takahirowon againstMAENO Ken'Ichi
ISHIKAWA Akirawon againstTSUCHIDA Daisuke
TSUJI Shinjiwon againstSAGA Hiroki
TAKANO-TSUJI Toshimiwon againstUNO Toshihiro
KADO Naokiwon againstKOUKAWA Satoshi
FUNAKOSHI Shogowon againstHASHIMOTO Yoshiaki
SAGA Idaiwon againstSAGA Hiromi
SUGASE Takahirowon againstKADO Naoki
TSUCHIDA Daisukewon againstISHIKAWA Akira
TSUJI Shinjiwon againstFUNAKOSHI Shogo
MAENO Ken'Ichiwon againstTAKANO-TSUJI Toshimi
UNO Toshihirowon againstSAGA Hiroki
KOUKAWA Satoshiwon againstSAGA Hiromi
HASHIMOTO Yoshiakiwon againstSAGA Idai