Ratings

TAKAHASHI Keigo (Japan)

Japanese name(s): 高橋慶伍
9 tournaments
52 results
Player ID: 12321
2015-08-08: 98_Chiyarenshi_open(Japan)
TAKAHASHI Keigo40-24NAKAMURA Keiichiro
TAKAHASHI Keigo35-29MATSUOKA Katsuya
TAKAHASHI Keigo36-28MORITA Tomohito
FUKUI Hiroto35-29TAKAHASHI Keigo
YAMAMOTO Yutoki35-29TAKAHASHI Keigo
SUGA Kento34-30TAKAHASHI Keigo
2012-01-14: 79_Shinagawa_open(Japan)
SAITO Riki40-24TAKAHASHI Keigo
TANEDA Kazuki36-28TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo34-30TANEDA Yuri
KAWARADA Seiji36-28TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo39-25HASHIKAWA Techine
ASAKAWA Takuya37-27TAKAHASHI Keigo
2011-12-25: 2_Azabu_open(Japan)
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23TAKAHASHI Keigo
KAMIKURA Daisuke38-26TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo35-29NISHIO Hakudo
HAYASAKA Toshie40-24TAKAHASHI Keigo
TAKAOKA Shohei34-30TAKAHASHI Keigo
KIMURA Yuto34-30TAKAHASHI Keigo
2011-11-12: 78_Shinagawa_open(Japan)
TAKAHASHI Keigo35-29TANEDA Kenji
YOSHIMURA Kenta34-30TAKAHASHI Keigo
MATSUDO Kiyohiko39-25TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo35-29SATO Minami
OGATA Masa37-27TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo43-21TAKANO Fumie
2011-10-10: 1_Azabu_open(Japan)
NAGANO Yasushi46-18TAKAHASHI Keigo
OKUNO Masanobu40-24TAKAHASHI Keigo
TAKEDA Kyoko35-29TAKAHASHI Keigo
KURIHARA Aru38-26TAKAHASHI Keigo
TASAKA Kanichiro42-22TAKAHASHI Keigo
TAKAOKA Shohei43-21TAKAHASHI Keigo
2011-10-08: 72_Chiyarenshi(Japan)
TAKAHASHI Keigo38-26KURIHARA Aru
HAMADA Atsushi42-22TAKAHASHI Keigo
NAKANISHI Ryuichiro38-26TAKAHASHI Keigo
NISHIO Hakudo38-26TAKAHASHI Keigo
YAMAMOTO Tetsuro36-28TAKAHASHI Keigo
IWAZAWA Junya33-31TAKAHASHI Keigo
2011-09-25: 225_Kawagoe_ranking_games(Japan)
KAWABATA Seiji50-14TAKAHASHI Keigo
FUJITA Kousuke52-12TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo44-20NAKANO Sumiko
TAKAOKA Shohei57-07TAKAHASHI Keigo
NISHIO Hakudo46-18TAKAHASHI Keigo
2011-09-19: 11_Saitama_open(Japan)
TODA Tomoya56-08TAKAHASHI Keigo
KURACHI Takayuki51-13TAKAHASHI Keigo
TAKAHASHI Keigo47-17KASAHARA Shoji
HASHIKAWA Techine53-11TAKAHASHI Keigo
SHIKUMI Kenji52-12TAKAHASHI Keigo
SUGIMURA Kazuhiko47-17TAKAHASHI Keigo
2011-09-10: 77_Shinagawa_open(Japan)
MIYATA Toru41-23TAKAHASHI Keigo
WATANABE Kazuyo35-29TAKAHASHI Keigo
HASHIKAWA Techine37-27TAKAHASHI Keigo
MATSUDO Kiyohiko48-16TAKAHASHI Keigo
INABA Seigi38-26TAKAHASHI Keigo