Ratings

78_Shinagawa_open (Japan)
2011-11-12

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  698, SUEKUNI, makoto, J, 6.0, 228
 12463, HARA, kazuya, J, 5.0, 218
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 212
 12465, YOSHIMURA, kenta, J, 5.0, 196
  5659, HAMADA, atushi, J, 4.0, 214
 12248, IWAZAWA, junya, J, 4.0, 213
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 4.0, 211
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 210
 12293, OGATA, masa, J, 4.0, 208
 12464, HARA, takuya, J, 4.0, 207
  5533, SATO, kouichiro, J, 4.0, 205
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 4.0, 204
 10441, FUJITA, kousuke, J, 4.0, 193
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 4.0, 181
 12462, KATO, yudai, J, 3.0, 203
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 3.0, 200
 12321, TAKAHASHI, keigo, J, 3.0, 195
 11747, TANEDA, kazuki, J, 3.0, 193
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 193
  6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 191
 11672, MATSUDA, shoma, J, 3.0, 191
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 191
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 189
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 189
 12488, TANEDA, kenji, J, 3.0, 187
 12244, ISHIKAWA, hiroyuki, J, 3.0, 186
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 196
 11726, MATSUDO, kiyohiko, J, 2.0, 192
 10724, GOTO, ryota, J, 2.0, 191
 10688, SATO, minami, J, 2.0, 187
 12267, KURIHARA, takashi, J, 2.0, 184
 10898, TAKAOKA, shohei, J, 2.0, 183
 12485, TAYA, hishou, J, 1.0, 161
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 1.0, 148
 12500, FUJINAMI, tsuyoshi, J, 1.0, 134
 11520, KANEKO, takahiro, J, 1.0, 133
 10840, IMOTO, wataru, J, 1.0, 127
 11722, KAWARADA, seiji, J, 0.0, 130
 10784, TAKANO, fumie, J, 0.0, 121

 

Here are all results.

2011-11-12: 78_Shinagawa_open(Japan)
SUEKUNI Makoto41-23SATO Yutaka
NAKAJIMA Tetsuya37-27OHUCHI Yasuhiro
SATO Koichiro36-28NARUMI Hisatoshi
TSUCHIYA Ryosuke34-30KURIHARA Aru
IWAKURA Hiroaki37-27HISHIYAMA Yuichi
FUJITA Kousuke38-26KAWARADA Seiji
ASAHINA Satoshi35-29ISHIKAWA Akira
MATSUYA Shinpei41-23NISHIYAMA Momoko
MATSUDA Shoma35-29KAWAGUCHI Hayato
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24FUJINAMI Tsuyoshi
KANEKO Kodai34-30TAKAOKA Shohei
HARA Kazuya39-25MATSUDO Kiyohiko
YOSHIMURA Kenta35-29KATO Yudai
IWAZAWA Junya33-31HARA Takuya
HAMADA Atsushi42-22TAKANO Fumie
OGATA Masa42-22TANEDA Kazuki
TAKAHASHI Keigo35-29TANEDA Kenji
ISHIKAWA Hiroyuki33-31GOTO Ryota
SATO Minami39-25TAYA Hishou
SUEKUNI Makoto39-25MATSUYA Shinpei
NAKAJIMA Tetsuya45-19IWAKURA Hiroaki
SATO Koichiro39-25IMOTO Wataru
TSUCHIYA Ryosuke45-19KANEKO Kodai
HISHIYAMA Yuichi44-20KAWARADA Seiji
FUJITA Kousuke33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ASAHINA Satoshi36-28MATSUDA Shoma
NARUMI Hisatoshi34-30OHUCHI Yasuhiro
SATO Yutaka43-21FUJINAMI Tsuyoshi
KAWAGUCHI Hayato39-25ISHIKAWA Akira
KURIHARA Aru37-27TAKAOKA Shohei
HARA Kazuya41-23SATO Minami
YOSHIMURA Kenta34-30TAKAHASHI Keigo
IWAZAWA Junya44-20ISHIKAWA Hiroyuki
HAMADA Atsushi36-28OGATA Masa
HARA Takuya40-24GOTO Ryota
TANEDA Kenji33-31KATO Yudai
TANEDA Kazuki48-16TAKANO Fumie
MATSUDO Kiyohiko43-21TAYA Hishou
SUEKUNI Makoto36-28NAKAJIMA Tetsuya
SATO Koichiro36-28TSUCHIYA Ryosuke
HISHIYAMA Yuichi36-28KURIHARA Aru
OHUCHI Yasuhiro34-30ISHIKAWA Akira
IWAKURA Hiroaki33-31IMOTO Wataru
ASAHINA Satoshi38-26FUJITA Kousuke
NARUMI Hisatoshi34-30KAWAGUCHI Hayato
SATO Yutaka37-27MATSUDA Shoma
MATSUYA Shinpei38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NISHIYAMA Momoko35-29KANEKO Kodai
TAKAOKA Shohei40-24KAWARADA Seiji
HARA Kazuya33-31IWAZAWA Junya
YOSHIMURA Kenta35-29HAMADA Atsushi
HARA Takuya39-25OGATA Masa
KATO Yudai39-25GOTO Ryota
TANEDA Kenji37-27ISHIKAWA Hiroyuki
TANEDA Kazuki33-31SATO Minami
MATSUDO Kiyohiko39-25TAKAHASHI Keigo
TAYA Hishou43-21TAKANO Fumie
SUEKUNI Makoto33-31SATO Koichiro
NAKAJIMA Tetsuya34-30ASAHINA Satoshi
TSUCHIYA Ryosuke42-22MATSUYA Shinpei
HISHIYAMA Yuichi36-28SATO Yutaka
OHUCHI Yasuhiro41-23KANEKO Kodai
IWAKURA Hiroaki33-31NISHIYAMA Momoko
NARUMI Hisatoshi40-24FUJITA Kousuke
KAWAGUCHI Hayato33-31KURIHARA Aru
ISHIKAWA Akira33-31FUJINAMI Tsuyoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko39-25MATSUDA Shoma
IMOTO Wataru42-22TAKAOKA Shohei
HARA Kazuya41-23YOSHIMURA Kenta
IWAZAWA Junya37-27MATSUDO Kiyohiko
HARA Takuya33-31HAMADA Atsushi
OGATA Masa37-27KATO Yudai
TANEDA Kenji38-26TANEDA Kazuki
TAKAHASHI Keigo35-29SATO Minami
ISHIKAWA Hiroyuki44-20TAYA Hishou
GOTO Ryota46-18TAKANO Fumie
SUEKUNI Makoto40-24TSUCHIYA Ryosuke
NAKAJIMA Tetsuya34-30SATO Koichiro
HISHIYAMA Yuichi37-27NARUMI Hisatoshi
OHUCHI Yasuhiro35-29IMOTO Wataru
IWAKURA Hiroaki34-30ASAHINA Satoshi
FUJITA Kousuke35-29NISHIYAMA Momoko
MATSUYA Shinpei36-28SATO Yutaka
KAWAGUCHI Hayato35-29TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akira40-24TAKAOKA Shohei
MATSUDA Shoma40-24KURIHARA Aru
FUJINAMI Tsuyoshi34-30KAWARADA Seiji
HARA Kazuya40-24HARA Takuya
YOSHIMURA Kenta35-29MATSUDO Kiyohiko
IWAZAWA Junya38-26TANEDA Kenji
HAMADA Atsushi36-28TANEDA Kazuki
OGATA Masa37-27TAKAHASHI Keigo
KATO Yudai42-22ISHIKAWA Hiroyuki
GOTO Ryota40-24TAYA Hishou
SATO Minami41-23TAKANO Fumie
SUEKUNI Makoto39-25IWAKURA Hiroaki
NAKAJIMA Tetsuya34-30HISHIYAMA Yuichi
SATO Koichiro33-31ASAHINA Satoshi
TSUCHIYA Ryosuke38-26NARUMI Hisatoshi
OHUCHI Yasuhiro37-27MATSUYA Shinpei
FUJITA Kousuke37-27KAWAGUCHI Hayato
SATO Yutakawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
ISHIKAWA Akira34-30NISHIYAMA Momoko
MATSUDA Shoma36-28KANEKO Kodai
KURIHARA Aru34-30KAWARADA Seiji
TAKAOKA Shohei40-24FUJINAMI Tsuyoshi
YOSHIMURA Kenta34-30IWAZAWA Junya
HAMADA Atsushi40-24HARA Kazuya
HARA Takuya40-24TANEDA Kenji
OGATA Masa39-25GOTO Ryota
KATO Yudai35-29MATSUDO Kiyohiko
TAKAHASHI Keigo43-21TAKANO Fumie
TANEDA Kazuki36-28TAYA Hishou
ISHIKAWA Hiroyuki40-24SATO Minami