Ratings

77_Shinagawa_open (Japan)
2011-09-10

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 12276, MIYATA, toru, J, 6.0, 228
  5533, SATO, kouichiro, J, 6.0, 214
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 233
 12258, KIMURA, yuto, J, 5.0, 220
 11652, YOSHIDA, miki, J, 4.0, 230
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 215
 12260, KOBAYASHI, kenta, J, 4.0, 203
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 197
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 194
  6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 193
 12283, MUSAKA, shizue, J, 4.0, 185
 11708, HASHIKAWA, techine, J, 3.0, 203
 11747, TANEDA, kazuki, J, 3.0, 201
 12290, NISHIO, hakudo, J, 3.0, 199
 11520, KANEKO, takahiro, J, 3.0, 198
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 3.0, 197
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 3.0, 196
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 3.0, 189
  5667, SATO, ryu, J, 3.0, 187
  5659, HAMADA, atushi, J, 3.0, 184
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 183
 12241, INAZU, harutaro, J, 3.0, 156
 10441, FUJITA, kousuke, J, 2.0, 193
 11495, FUKUDA, akihiro, J, 2.0, 190
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 188
 11726, MATSUDO, kiyohiko, J, 2.0, 187
  6863, SATO, yutaka, J, 2.0, 183
 10909, WAKAYAMA, yusuke, J, 2.0, 181
 12267, KURIHARA, takashi, J, 2.0, 149
 11711, INABA, seigi, J, 2.0, 146
 11751, URATANI, ryufuyu, J, 1.0, 176
 12238, HORIUCHI, yoichiro, J, 1.0, 132
 12334, WATANABE, kazuyo, J, 1.0, 127
 11597, YAHABA, hideki, J, 0.0, 148
 12321, TAKAHASHI, keigo, J, 0.0, 121

 

Here are all results.

2011-09-10: 77_Shinagawa_open(Japan)
SATO Koichiro35-29WAKAYAMA Yusuke
MURAKAMI Takeshi44-20YAHABA Hideki
ASAHINA Satoshi35-29ISHIKAWA Akira
IZUMI Takashi38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NARUMI Hisatoshi33-31GOTO Masahiro
HISHIYAMA Yuichi36-28KANEKO Kodai
NAKAJIMA Tetsuya40-24URATANI Ryufuyu
SATO Ryu35-29FUJITA Kousuke
SATO Yutaka42-22IWAKURA Hiroaki
FUKUDA Akihiro37-27MUSAKA Shizue
MIYATA Toru41-23TAKAHASHI Keigo
KIMURA Yuto47-17HORIUCHI Yoichiro
YOSHIDA Miki45-19WATANABE Kazuyo
TANEDA Kazuki39-25KOBAYASHI Kenta
HAMADA Atsushi34-30HASHIKAWA Techine
KURIHARA Aruwon againstNISHIO Hakudo
MATSUDO Kiyohiko39-25INAZU Harutaro
SATO Koichiro33-31NARUMI Hisatoshi
MURAKAMI Takeshi42-22SATO Yutaka
ASAHINA Satoshi36-28SATO Ryu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26URATANI Ryufuyu
IZUMI Takashi33-31NAKAJIMA Tetsuya
GOTO Masahiro33-31WAKAYAMA Yusuke
HISHIYAMA Yuichi41-23FUKUDA Akihiro
KANEKO Kodai41-23MUSAKA Shizue
IWAKURA Hiroaki40-24YAHABA Hideki
FUJITA Kousuke39-25ISHIKAWA Akira
MIYATA Toru34-30TANEDA Kazuki
KIMURA Yuto33-30YOSHIDA Miki
KOBAYASHI Kenta40-24INAZU Harutaro
NISHIO Hakudo34-30HASHIKAWA Techine
HAMADA Atsushi40-24KURIHARA Aru
INABA Seigi39-25MATSUDO Kiyohiko
WATANABE Kazuyo35-29TAKAHASHI Keigo
SATO Koichiro33-31NAKAJIMA Tetsuya
MURAKAMI Takeshi38-26HISHIYAMA Yuichi
ASAHINA Satoshi44-20IZUMI Takashi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30FUJITA Kousuke
GOTO Masahiro37-27FUKUDA Akihiro
MUSAKA Shizue33-31YAHABA Hideki
NARUMI Hisatoshi34-30KANEKO Kodai
IWAKURA Hiroaki37-27WAKAYAMA Yusuke
SATO Yutaka39-25SATO Ryu
ISHIKAWA Akira41-23URATANI Ryufuyu
MIYATA Toru37-27HAMADA Atsushi
KIMURA Yuto41-23INABA Seigi
YOSHIDA Miki37-27TANEDA Kazuki
KOBAYASHI Kenta33-31KURIHARA Aru
NISHIO Hakudo42-22MATSUDO Kiyohiko
HASHIKAWA Techine37-27TAKAHASHI Keigo
HORIUCHI Yoichiro39-25WATANABE Kazuyo
SATO Koichiro34-30MURAKAMI Takeshi
ASAHINA Satoshi40-24SATO Yutaka
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24IWAKURA Hiroaki
GOTO Masahiro36-28IZUMI Takashi
MUSAKA Shizue34-30URATANI Ryufuyu
NARUMI Hisatoshi37-27HISHIYAMA Yuichi
NAKAJIMA Tetsuya33-31FUJITA Kousuke
SATO Ryu35-29FUKUDA Akihiro
ISHIKAWA Akira35-29KANEKO Kodai
WAKAYAMA Yusuke35-29YAHABA Hideki
MIYATA Toru41-22KIMURA Yuto
YOSHIDA Miki43-21NISHIO Hakudo
KOBAYASHI Kenta42-22HORIUCHI Yoichiro
INAZU Harutaro37-27WATANABE Kazuyo
HAMADA Atsushi39-25INABA Seigi
HASHIKAWA Techine41-23TANEDA Kazuki
KURIHARA Aru34-30MATSUDO Kiyohiko
SATO Koichiro33-31ASAHINA Satoshi
MURAKAMI Takeshi44-20NARUMI Hisatoshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26GOTO Masahiro
IZUMI Takashi38-26SATO Yutaka
MUSAKA Shizue33-31IWAKURA Hiroaki
HISHIYAMA Yuichi36-28NAKAJIMA Tetsuya
KANEKO Kodai33-31FUJITA Kousuke
SATO Ryu35-29ISHIKAWA Akira
WAKAYAMA Yusukewon againstFUKUDA Akihiro
URATANI Ryufuyu42-22YAHABA Hideki
MIYATA Toru34-30YOSHIDA Miki
KIMURA Yuto39-25HAMADA Atsushi
KOBAYASHI Kenta40-24HASHIKAWA Techine
INAZU Harutaro35-28KURIHARA Aru
TANEDA Kazuki39-25HORIUCHI Yoichiro
NISHIO Hakudo43-21INABA Seigi
MATSUDO Kiyohiko48-16TAKAHASHI Keigo
SATO Koichiro46-18TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MURAKAMI Takeshi35-29ASAHINA Satoshi
IZUMI Takashi36-28NARUMI Hisatoshi
GOTO Masahiro34-30HISHIYAMA Yuichi
MUSAKA Shizue35-29SATO Ryu
NAKAJIMA Tetsuya34-30SATO Yutaka
KANEKO Kodai37-27WAKAYAMA Yusuke
IWAKURA Hiroaki35-29ISHIKAWA Akira
FUJITA Kousuke33-31URATANI Ryufuyu
FUKUDA Akihiro42-22YAHABA Hideki
MIYATA Toru41-23KOBAYASHI Kenta
KIMURA Yuto37-27NISHIO Hakudo
YOSHIDA Miki45-19HAMADA Atsushi
INAZU Harutaro35-29HORIUCHI Yoichiro
TANEDA Kazuki43-21WATANABE Kazuyo
HASHIKAWA Techine41-23MATSUDO Kiyohiko
INABA Seigi38-26TAKAHASHI Keigo