Ratings

OHUCHI Rena (Japan)

Japanese name(s): 大内玲奈
27 tournaments
144 results
Player ID: 7062
2011-02-13: 1_period_Mito_games(Japan)
SUDOU Fumihiko36-28OHUCHI Rena
OHUCHI Rena42-22NAKAJIMA Toshiko
OHUCHI Rena39-25SUZUKI Yukie
AKIYAMA Takashi43-21OHUCHI Rena
OKOBU Hirona38-26OHUCHI Rena
OHUCHI Rena35-29EBISAWA Yoshiyuki
2010-07-31: 4_Mito_Junior_meeting(Japan)
KINOSHITA Takao48-16OHUCHI Rena
AKIYAMA Takashi53-11OHUCHI Rena
OHUCHI Rena40-24KURISAKI Yoshida
OHUCHI Rena40-24TOJO Komasa
OHUCHI Rena39-25ANDO Tomoyuki
SATO Takuma54-10OHUCHI Rena
2010-04-25: 60_Mito_meeting(Japan)
OHUCHI Takeshi51-13OHUCHI Rena
KINOSHITA Takao55-09OHUCHI Rena
IZUMI Takashi51-13OHUCHI Rena
AKITA Miyu64-00OHUCHI Rena
OHUCHI Syou59-05OHUCHI Rena
KINOSHITA Takao41-23OHUCHI Rena
2010-01-09: 57_Mito_junior_meetingh(Japan)
AKITA Kazuya52-12OHUCHI Rena
SHISEIDO Bunoka35-29OHUCHI Rena
OKOBU Mina40-24OHUCHI Rena
OHUCHI Takeshi44-20OHUCHI Rena
KINOSHITA Takao37-27OHUCHI Rena
OKOBU Mina46-18OHUCHI Rena
2009-08-23: 53_Mito_meeting(Japan)
AKITA Miyu47-17OHUCHI Rena
OHUCHI Rena34-30KUWANA Miki
SAWAHATA Reiko39-25OHUCHI Rena
SEKIYAMA Tetsuyuki38-26OHUCHI Rena
SAWAHATA Toshimatsu53-11OHUCHI Rena
OHUCHI Syou53-11OHUCHI Rena
2009-06-06: 50_Mito_meeting(Japan)
NAGASHIMA Toshiyuki64-00OHUCHI Rena
OHUCHI Rena39-25YABUNAKA Suguru
HIYAMA Akimitsu50-14OHUCHI Rena
OHUCHI Rena43-21IIJIMA Mizuki
OHUCHI Rena57-07OKOBU Hiroyoshi
SAKABA Shin58-06OHUCHI Rena
2009-05-02: 49_Mito_meeting(Japan)
KUDOU Hiroshi45-19OHUCHI Rena
SHINOHARA Ryo64-00OHUCHI Rena
OKOBU Hiroyoshi47-17OHUCHI Rena
OHUCHI Rena56-08SATO Kotone
OHUCHI Rena58-06CHIME Mitsuki
SAKABA Shin50-14OHUCHI Rena
YABUNAKA Suguru40-24OHUCHI Rena
2009-04-12: 50_Mito_meeting(Japan)
SAKABA Shin38-26OHUCHI Rena
KINOSHITA Tsutomu50-14OHUCHI Rena
SAWAHATA Toshimatsu40-24OHUCHI Rena
OHUCHI Takeshi42-22OHUCHI Rena
KINOSHITA Takao44-20OHUCHI Rena
IWATA Kazu45-19OHUCHI Rena
2009-04-04: 48_Mito_meeting(Japan)
SAWAHATA Toshimatsu53-11OHUCHI Rena
SAKABA Shin45-19OHUCHI Rena
OHUCHI Rena48-16TAKAHASHI Satayako
OHUCHI Rena44-20OKOBU Hirona
IIJIMA Juei49-15OHUCHI Rena
OHUCHI Rena33-31SAWAHATA Reiko
2009-03-22: Tatebayashi_Open(Japan)
OHUCHI Yasuhiro45-19OHUCHI Rena
OHUCHI Rena38-26OHTAKE Kana
NAGAMATSU Yoshiyuki52-12OHUCHI Rena
OCHIAI Naofumi38-26OHUCHI Rena
SUGISAKI Harumi59-05OHUCHI Rena
SHIMAOKA Naoko37-27OHUCHI Rena
2009-01-31: 14_Tatebayashi_Open(Japan)
OKUDA Tsuyoshi64-00OHUCHI Rena
HAYAMIZU Akira47-17OHUCHI Rena
SANO Matsuda52-12OHUCHI Rena
ISA Atsuto44-20OHUCHI Rena
SANO Yoko50-14OHUCHI Rena
HIROZAWA Matsumoto42-22OHUCHI Rena
2009-01-25: 47_Mito_Meeting(Japan)
SAWAHATA Toshimatsu41-23OHUCHI Rena
OHUCHI Syou44-20OHUCHI Rena
OHUCHI Rena33-31SAKABA Shin
SEKIYAMA Tetsuyuki52-12OHUCHI Rena
OHTAKE Kosuke46-18OHUCHI Rena
2008-12-06: 44_Mito_Young_Jishi(Japan)
OHUCHI Rena51-13SATO Kitomi
HONDA Daisuke32-32OHUCHI Rena
NAGASHIMA Kodai40-24OHUCHI Rena
SAWAHATA Reiko37-27OHUCHI Rena
2008-10-25: 44_Mito_meeting(Japan)
OHUCHI Takeshi48-16OHUCHI Rena
SAKABA Shin48-16OHUCHI Rena
OHUCHI Syou64-00OHUCHI Rena
SAWAHATA Reiko34-30OHUCHI Rena
AREOLA Gundam57-07OHUCHI Rena
SAWAHATA Toshimatsu55-09OHUCHI Rena
2008-09-06: 41_Mito_young_Jishi(Japan)
OHUCHI Rena44-20OKOBU Hirona
NAGASHIMA Toshiyuki44-20OHUCHI Rena
OHUCHI Rena44-20IIJIMA Juei
ISAKA Tomoaki56-08OHUCHI Rena
ONOSE Shinyu44-20OHUCHI Rena
OHUCHI Rena56-08OKOBU Hiroyoshi
2008-08-17: 42_Mito_Meeting(Japan)
IZUMI Takashi62-02OHUCHI Rena
SEKIGUCHI Shinya55-09OHUCHI Rena
2008-08-09: 40_Mito_young_Jishi(Japan)
OHUCHI Takeshi41-23OHUCHI Rena
OHUCHI Syou64-00OHUCHI Rena
KIMURA Hachiro53-11OHUCHI Rena
OHUCHI Rena37-27IIJIMA Juei
OHUCHI Rena61-03TAKAHASHI Satayako
2008-07-13: 41st Mito meeting(Japan)
SATO Takumawon againstOHUCHI Rena
OHTAKE Kosukewon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Renawon againstKUWANA Hiroki
OHUCHI Renalost toKUWANA Miki
OHUCHI Renawon againstKUWANA Hiroki
2008-06-22: 2008 Ibaraki preliminary students(Japan)
OKOBU Hiromiwon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Renalost toITABASHI Taku
OHUCHI Renawon againstOKOBU Hiroyoshi
OKOBU Hironalost toOHUCHI Rena
IWATA Kazuwon againstOHUCHI Rena
2008-05-24: 10th Tatebayashi Open (Japan)
NODA Bintatsuwon againstOHUCHI Rena
OCHIAI Naofumiwon againstOHUCHI Rena
YAMAMOTO Kunihirowon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Renawon againstSAITO Mitaka
MUTSUSHIMA Tetsuyawon againstOHUCHI Rena
SAITO Tomohisawon againstOHUCHI Rena
2008-05-18: 40th Mito meeting(Japan)
OTSU Masafumiwon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Syouwon againstOHUCHI Rena
SAKABA Shinwon againstOHUCHI Rena
AKITA Miyuwon againstOHUCHI Rena
2008-05-03: 37th Mito Jishi game (Japan)
ISAKA Tomoakiwon againstOHUCHI Rena
AREOLA Gundamwon againstOHUCHI Rena
OKOBU Hironawon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Renawon againstOKOBU Hiroyoshi
FUNABASHI Naokiwon againstOHUCHI Rena
2008-04-13: 39th Mito meeting(Japan)
AKITA Takumawon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Takeshiwon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Renawon againstOTSU Masafumi
KINOSHITA Takaowon againstOHUCHI Rena
KUWANA Mikiwon againstOHUCHI Rena
2008-04-05: 36 Mito Jishi game(Japan)
KATO Keisukewon againstOHUCHI Rena
AREOLA Gundamwon againstOHUCHI Rena
KUWANA Mikiwon againstOHUCHI Rena
OTSU Masafumiwon againstOHUCHI Rena
OKOBU Hironawon againstOHUCHI Rena
2008-03-16: 38th Mito meeting(Japan)
OHTAKE Kosukewon againstOHUCHI Rena
KINOSHITA Tsutomuwon againstOHUCHI Rena
OHUCHI Renawon againstMAENO Nao
ISAKA Tomoakiwon againstOHUCHI Rena
MIZUNO Keigolost toOHUCHI Rena
2008-03-01: 35th Mito Jishi tournament(Japan)
SANO Kikujiwon againstOHUCHI Rena
TAMAYA Haruyasuwon againstOHUCHI Rena
OTSU Masafumiwon againstOHUCHI Rena
OKOBU Hironawon againstOHUCHI Rena
2008-02-24: 37th Mito meeting(Japan)
SATO Takumawon againstOHUCHI Rena
OKANO Yamawon againstOHUCHI Rena
KINOSHITA Akiowon againstOHUCHI Rena
YAMAGUCHI Taikilost toOHUCHI Rena
KUWANA Mikiwon againstOHUCHI Rena