Ratings

8_Shinagawa_open (Japan)
2004-12-11

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 5.0, 282
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 5.0, 239
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 230
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 5.0, 219
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 5.0, 208
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 246
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 239
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 234
  651, KITAJIMA, hideki, J, 4.0, 230
  6822, YAMADA, yuichi, J, 4.0, 220
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 218
  6840, TANAKA, shuntarou, J, 4.0, 214
  6823, SHUICHI, tsuda, J, 4.0, 211
  5591, SATAKE, yosuke, J, 4.0, 201
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 198
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 3.0, 214
 10985, HARIKAWA, yuki, J, 3.0, 209
 10995, HAYASHI, yusuke, J, 3.0, 205
  5584, OSHIMIZU, tadanori, J, 3.0, 203
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 201
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 187
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 187
  5504, HOSHI, hisako, J, 3.0, 187
  5555, SATO, tetsuya, J, 3.0, 186
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 185
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 3.0, 185
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 3.0, 182
  5563, KURACHI, takayuki, J, 3.0, 172
  6841, YOSHIDA, yoshiaki, J, 3.0, 164
  7083, YAMAMURA, yuuki, J, 2.0, 215
 10363, KOIKE, hiroto, J, 2.0, 192
  5680, WATANABE, hajime, J, 2.0, 191
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 177
 10814, HATAKEYAMA, tomohiro, J, 2.0, 176
 10358, YUBARA, satoshi, J, 2.0, 167
 10145, OMODERA, osamu, J, 2.0, 159
 12388, KATO, shingo, J, 2.0, 157
  7090, OGAWA, daisuke, J, 2.0, 156
 10470, MARUTA, osamu, J, 2.0, 144
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 1.0, 148
 11896, NAKAJIMA, yukari, J, 1.0, 147
 12433, NAGAO, noriaki, J, 1.0, 111
 12422, ISHIZAKI, masatoshi, J, 1.0, 74
 12423, TSUKUNO, kei, J, 0.0, 114

 

Here are all results.

2004-12-11: 8_Shinagawa_open(Japan)
NAGASHIMA Kazuhito53-11ISHIZAKI Masatoshi
HOSHI Ryuichi49-15KOZUKA Katsuhiko
MURAKAMI Takeshi38-26OHMORI Keita
TAKASHIMA Ryoji57-07SATO Tetsuya
TANIDA Kunihiko57-07YASHIRO Miyabi
ENOMOTO Yasuhiro55-09HAYASHI Yusuke
TANAKA Shuntaro45-19SAWAKI Yusuke
SATAKE Yosuke39-25KASHIWAGI Mitsuyoshi
NAKAJIMA Tetsuya55-09KOIKE Hiroto
HIRAKAWA Yuki34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
OSHIMIZU Takanori42-22OGAWA Daisuke
KOBAYASHI Manabu41-23MARUTA Osamu
KINOSHITA Hisako38-26HATAKEYAMA Tomohiro
SHIMONOSONO Kozo37-27YUBARA Satoshi
NODA Bintatsu37-27KOMAGATA Masayuki
NOGAMI Yoshiyuki46-18TSUKUNO Kei
KURACHI Takayuki35-29NAKAJIMA Yukari
YOSHIDA Yoshiaki36-28YAMAMURA Yuuki
WATANABE Hajime43-21KITAJIMA Hideki
WATANABE Keiichi39-25SHUICHI Tsuda
OMODERA Osamu34-30YAMADA Yuichi
NAGAO Noriaki56-08KATO Shingo
NAGASHIMA Kazuhito55-09NAGAO Noriaki
HOSHI Ryuichi56-08NOGAMI Yoshiyuki
TAKASHIMA Ryoji35-29TANIDA Kunihiko
KOZUKA Katsuhiko47-17ISHIZAKI Masatoshi
KITAJIMA Hideki39-25KOIKE Hiroto
YAMADA Yuichi41-23NAKAJIMA Yukari
TATSUMI-IIJIMA Yukiko43-21KOMAGATA Masayuki
TANAKA Shuntaro35-29WATANABE Hajime
SHUICHI Tsuda36-28KASHIWAGI Mitsuyoshi
SATAKE Yosuke36-28WATANABE Keiichi
NAKAJIMA Tetsuya38-26ENOMOTO Yasuhiro
SAWAKI Yusuke54-10TSUKUNO Kei
HAYASHI Yusuke56-08KATO Shingo
OSHIMIZU Takanori51-13KOBAYASHI Manabu
OHMORI Keita39-25HATAKEYAMA Tomohiro
KINOSHITA Hisako37-27MURAKAMI Takeshi
SHIMONOSONO Kozo39-25NODA Bintatsu
SATO Tetsuya35-29YASHIRO Miyabi
KURACHI Takayuki39-25YOSHIDA Yoshiaki
YUBARA Satoshi34-30YAMAMURA Yuuki
OMODERA Osamu33-31HIRAKAWA Yuki
OGAWA Daisuke43-21MARUTA Osamu
NAGASHIMA Kazuhito48-16HOSHI Ryuichi
MURAKAMI Takeshi35-29HIRAKAWA Yuki
KOZUKA Katsuhiko37-27NODA Bintatsu
TANIDA Kunihiko36-28WATANABE Hajime
ENOMOTO Yasuhiro38-26OMODERA Osamu
KOMAGATA Masayuki46-18HATAKEYAMA Tomohiro
YAMADA Yuichi42-22TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TANAKA Shuntaro45-19NAKAJIMA Tetsuya
SHUICHI Tsuda33-31KITAJIMA Hideki
SATAKE Yosuke36-28SHIMONOSONO Kozo
SAWAKI Yusuke47-17WATANABE Keiichi
HAYASHI Yusuke44-20OHMORI Keita
OSHIMIZU Takanori42-22TAKASHIMA Ryoji
KOBAYASHI Manabu51-13NOGAMI Yoshiyuki
KINOSHITA Hisako45-19KURACHI Takayuki
KASHIWAGI Mitsuyoshi33-31SATO Tetsuya
YOSHIDA Yoshiaki41-23YUBARA Satoshi
YAMAMURA Yuuki51-13NAKAJIMA Yukari
KOIKE Hiroto54-10MARUTA Osamu
KATO Shingo45-19TSUKUNO Kei
OGAWA Daisuke40-24NAGAO Noriaki
ISHIZAKI Masatoshi33-31YASHIRO Miyabi
NAGASHIMA Kazuhito52-12OSHIMIZU Takanori
HOSHI Ryuichi51-13SATAKE Yosuke
MURAKAMI Takeshi51-13OGAWA Daisuke
TAKASHIMA Ryoji33-31ENOMOTO Yasuhiro
KOZUKA Katsuhiko35-29KURACHI Takayuki
TANIDA Kunihiko53-11SHIMONOSONO Kozo
KOMAGATA Masayuki50-14OHMORI Keita
KITAJIMA Hideki42-22YUBARA Satoshi
YAMADA Yuichi33-31HAYASHI Yusuke
TATSUMI-IIJIMA Yukiko33-31NODA Bintatsu
TANAKA Shuntaro38-26KINOSHITA Hisako
SHUICHI Tsuda41-23OMODERA Osamu
NAKAJIMA Tetsuya34-30SAWAKI Yusuke
HIRAKAWA Yuki46-18KASHIWAGI Mitsuyoshi
NOGAMI Yoshiyuki51-13ISHIZAKI Masatoshi
YOSHIDA Yoshiaki33-31KOBAYASHI Manabu
KOIKE Hiroto47-17SATO Tetsuya
WATANABE Hajime39-25YAMAMURA Yuuki
WATANABE Keiichi47-17NAGAO Noriaki
KATO Shingo53-11HATAKEYAMA Tomohiro
MARUTA Osamu43-21TSUKUNO Kei
YASHIRO Miyabi34-30NAKAJIMA Yukari
NAGASHIMA Kazuhito43-21TANAKA Shuntaro
HOSHI Ryuichi33-31TANIDA Kunihiko
MURAKAMI Takeshi35-29YAMADA Yuichi
TAKASHIMA Ryoji39-25KINOSHITA Hisako
KOZUKA Katsuhiko40-24SHUICHI Tsuda
ENOMOTO Yasuhiro41-23SAWAKI Yusuke
KOMAGATA Masayuki54-10OGAWA Daisuke
KITAJIMA Hideki44-20WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22OMODERA Osamu
SATAKE Yosuke47-17YOSHIDA Yoshiaki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstOSHIMIZU Takanori
HIRAKAWA Yuki41-23HAYASHI Yusuke
OHMORI Keita64-00ISHIZAKI Masatoshi
KOBAYASHI Manabu35-29WATANABE Hajime
SHIMONOSONO Kozo53-11KATO Shingo
SATO Tetsuya44-20NAKAJIMA Yukari
NODA Bintatsu33-31NOGAMI Yoshiyuki
KASHIWAGI Mitsuyoshi35-29YUBARA Satoshi
KURACHI Takayuki39-25KOIKE Hiroto
YAMAMURA Yuuki59-05NAGAO Noriaki
HATAKEYAMA Tomohiro50-14TSUKUNO Kei
MARUTA Osamu35-29YASHIRO Miyabi
HOSHI Ryuichi34-30TANAKA Shuntaro
MURAKAMI Takeshi44-20NAKAJIMA Tetsuya
TAKASHIMA Ryoji33-31NAGASHIMA Kazuhito
KOZUKA Katsuhiko34-30SATAKE Yosuke
TANIDA Kunihiko40-24OSHIMIZU Takanori
ENOMOTO Yasuhiro48-16KINOSHITA Hisako
KOMAGATA Masayuki36-28HIRAKAWA Yuki
KITAJIMA Hideki53-11KURACHI Takayuki
YAMADA Yuichi45-19SHIMONOSONO Kozo
TATSUMI-IIJIMA Yukiko48-16KOBAYASHI Manabu
SHUICHI Tsuda52-12YOSHIDA Yoshiaki
SAWAKI Yusuke41-23WATANABE Hajime
HAYASHI Yusuke42-22YAMAMURA Yuuki
OHMORI Keita38-26WATANABE Keiichi
SATO Tetsuya52-12MARUTA Osamu
NODA Bintatsuwon againstKOIKE Hiroto
NOGAMI Yoshiyuki36-28OGAWA Daisuke
KASHIWAGI Mitsuyoshi43-21OMODERA Osamu
HATAKEYAMA Tomohiro46-18YASHIRO Miyabi
YUBARA Satoshiwon againstKATO Shingo
NAKAJIMA Yukariwon againstTSUKUNO Kei