Ratings

9_Shinagawa_open (Japan)
2005-01-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 248
  5680, WATANABE, hajime, J, 5.0, 232
 11025, IIDA, hiroshi, J, 5.0, 227
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 5.0, 212
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 4.0, 231
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 4.0, 226
  6840, TANAKA, shuntarou, J, 4.0, 218
 11895, IJICHI, tamotsu, J, 4.0, 216
 10557, ITO, yuji, J, 4.0, 188
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 3.0, 221
  6814, TACHIKI, akira, J, 3.0, 215
 10797, FURUKAWA, kazuhiro, J, 3.0, 208
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 200
 10888, SHIMIZU, kouichi, J, 3.0, 196
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 3.0, 187
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 185
 10145, OMODERA, osamu, J, 3.0, 171
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 167
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 190
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 2.0, 169
  652, HORIUCHI, keiko, J, 2.0, 162
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 2.0, 155
 12406, MATSUZAWA, masa, J, 2.0, 148
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 2.0, 144
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 143
 11387, YAMAGATA, naohiro, J, 1.0, 171
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 1.0, 129
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 1.0, 119
 11896, NAKAJIMA, yukari, J, 0.0, 98

 

Here are all results.

2005-01-15: 9_Shinagawa_open(Japan)
WATANABE Hajime48-16MATSUZAWA Masa
IIDA Hiroshi55-09YAMAKAWA Takashi
TANIDA Kunihiko42-22TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KASHIWAGI Mitsuyoshi36-28SAWAKI Yusuke
ENOMOTO Yasuhiro33-31NAKAJIMA Tetsuya
TANAKA Shuntaro54-10ITO Yuji
TACHIKI Akira59-05SATO Tetsuya
OHUCHI Yasuhiro33-31SHIMIZU Kouichi
NAGASHIMA Kazuhito33-31TAKASAKI Shohei
OMODERA Osamu39-25FURUKAWA Kazuhiro
WATANABE Keiichi38-26TAKATA Senri
NOGAMI Yoshiyuki37-27TAKASHIMA Ryoji
HORIUCHI Keiko55-09NAKAJIMA Yukari
YAMAGATA Naohiro49-15YASHIRO Miyabi
NAKAJIMA Tetsuya52-12YAMAKAWA Takashi
WATANABE Hajime35-29YAMAGATA Naohiro
IIDA Hiroshi47-17TANAKA Shuntaro
KASHIWAGI Mitsuyoshi42-22NOGAMI Yoshiyuki
ENOMOTO Yasuhiro64-00TANIDA Kunihiko
TAKATA Senri38-26TAKASHIMA Ryoji
ITO Yuji38-26NAKAJIMA Yukari
TAKASAKI Shohei34-30SHIMONOSONO Kozo
TACHIKI Akira56-08HORIUCHI Keiko
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26FURUKAWA Kazuhiro
SHIMIZU Kouichi48-16SAWAKI Yusuke
NAGASHIMA Kazuhito43-21OHUCHI Yasuhiro
WATANABE Keiichi50-14OMODERA Osamu
MATSUZAWA Masa40-24YASHIRO Miyabi
NAKAJIMA Tetsuya38-26KASHIWAGI Mitsuyoshi
WATANABE Hajime34-30NAGASHIMA Kazuhito
IIDA Hiroshi36-28WATANABE Keiichi
TANIDA Kunihiko33-31ITO Yuji
ENOMOTO Yasuhiro36-28TACHIKI Akira
TANAKA Shuntaro41-23YAMAGATA Naohiro
TAKATA Senri39-25HORIUCHI Keiko
SHIMONOSONO Kozo48-16MATSUZAWA Masa
FURUKAWA Kazuhiro50-14SAWAKI Yusuke
SHIMIZU Kouichi35-29TAKASAKI Shohei
OMODERA Osamu36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NOGAMI Yoshiyuki52-12OHUCHI Yasuhiro
TAKASHIMA Ryoji34-30SATO Tetsuya
YASHIRO Miyabi40-24NAKAJIMA Yukari
NAKAJIMA Tetsuya41-23WATANABE Keiichi
WATANABE Hajime46-18TACHIKI Akira
IIDA Hiroshi35-29ENOMOTO Yasuhiro
TANIDA Kunihiko44-20YAMAGATA Naohiro
KASHIWAGI Mitsuyoshi49-15SHIMIZU Kouichi
TAKATA Senri40-24NOGAMI Yoshiyuki
SHIMONOSONO Kozo41-23OMODERA Osamu
ITO Yuji35-29OHUCHI Yasuhiro
FURUKAWA Kazuhiro35-29TAKASAKI Shohei
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14TAKASHIMA Ryoji
YAMAKAWA Takashi50-14SAWAKI Yusuke
NAGASHIMA Kazuhito46-18TANAKA Shuntaro
HORIUCHI Keiko35-29MATSUZAWA Masa
YASHIRO Miyabi38-26SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya48-16NAGASHIMA Kazuhito
WATANABE Hajime43-21IIDA Hiroshi
TANIDA Kunihiko35-29TAKATA Senri
KASHIWAGI Mitsuyoshi47-17ENOMOTO Yasuhiro
TANAKA Shuntaro45-19TACHIKI Akira
SHIMONOSONO Kozo42-22WATANABE Keiichi
ITO Yujiwon againstYAMAKAWA Takashi
TAKASAKI Shohei45-19YASHIRO Miyabi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko41-23NOGAMI Yoshiyuki
SHIMIZU Kouichi47-17FURUKAWA Kazuhiro
OHUCHI Yasuhiro36-28TAKASHIMA Ryoji
SATO Tetsuya42-22NAKAJIMA Yukari
OMODERA Osamu37-27HORIUCHI Keiko
MATSUZAWA Masa38-26YAMAGATA Naohiro
NAKAJIMA Tetsuya38-26WATANABE Hajime
IIDA Hiroshi33-31KASHIWAGI Mitsuyoshi
TANIDA Kunihiko58-06SHIMONOSONO Kozo
ENOMOTO Yasuhiro47-17NAGASHIMA Kazuhito
TANAKA Shuntaro43-21TATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKATA Senri44-20SHIMIZU Kouichi
ITO Yuji42-22OMODERA Osamu
TAKASAKI Shohei53-11NOGAMI Yoshiyuki
TACHIKI Akira35-29WATANABE Keiichi
FURUKAWA Kazuhiro55-09MATSUZAWA Masa
YAMAKAWA Takashi52-12HORIUCHI Keiko
OHUCHI Yasuhiro56-08YASHIRO Miyabi
SATO Tetsuya40-24YAMAGATA Naohiro
SAWAKI Yusuke47-17NAKAJIMA Yukari