Ratings

14_Shinagawa_open (Japan)
2005-06-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 255
 10888, SHIMIZU, kouichi, J, 5.0, 210
 11025, IIDA, hiroshi, J, 5.0, 201
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 245
 11280, SATOMI, satoshi, J, 4.0, 231
 11158, MIGAMO, shinya, J, 4.0, 226
  7092, KASIWAGI, mitsuyoshi, J, 4.0, 225
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 224
 12432, SUZUKI, yoshimasa, J, 4.0, 222
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 4.0, 207
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 206
 10557, ITO, yuji, J, 3.0, 230
  5680, WATANABE, hajime, J, 3.0, 217
  5532, ENOMOTO, yasuhiro, J, 3.0, 215
 11044, ISHII, yasuhiro, J, 3.0, 207
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 204
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 3.0, 200
 11159, MIYAKE, yasuo, J, 3.0, 197
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 184
  6814, TACHIKI, akira, J, 3.0, 183
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 3.0, 177
 10131, NOGAMI, yoshiyuki, J, 3.0, 173
  7091, NOMARU, masa, J, 3.0, 131
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 2.0, 218
  5594, MASAYUKI, suko, J, 2.0, 188
 12414, HAMADA, keisuke, J, 2.0, 187
  6823, SHUICHI, tsuda, J, 2.0, 185
  6851, YASHIRO, miyabi, J, 2.0, 159
 11189, NAGUMO, natsuhiko, J, 2.0, 153
  652, HORIUCHI, keiko, J, 2.0, 147
  7095, YAMADA, daisuke, J, 2.0, 139
  5555, SATO, tetsuya, J, 1.0, 138
  7090, OGAWA, daisuke, J, 1.0, 137
 10243, FUJII, keisuke, J, 0.0, 107

 

Here are all results.

2005-06-04: 14_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya52-12KOBAYASHI Manabu
SHIMIZU Kouichi52-12YASHIRO Miyabi
IIDA Hiroshi35-29WATANABE Hajime
NAGASAKI Hidekazu60-04NOMARU Masa
MIGAMO Shinya42-22OGAWA Daisuke
KASHIWAGI Mitsuyoshi50-14NAGUMO Natsuhiko
TAKASHIMA Ryoji36-28SUZUKI Yoshimasa
YAMAKAWA Takashi39-25KOZUKA Katsuhiko
ITO Yuji52-12TAKASAKI Shohei
ENOMOTO Yasuhiro44-20SATOMI Satoshi
ISHII Yasuhiro53-11MIYAKE Yasuo
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30TANIDA Kunihiko
TACHIKI Akira57-07NOGAMI Yoshiyuki
SUKO Masayuki56-08YAMADA Daisuke
HAMADA Keisuke51-13FUJII Keisuke
HORIUCHI Keiko33-31SHUICHI Tsuda
SATO Tetsuya43-21WATANABE Keiichi
NAKAJIMA Tetsuya37-27ENOMOTO Yasuhiro
SHIMIZU Kouichi42-22ITO Yuji
IIDA Hiroshi38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASAKI Hidekazu49-15TACHIKI Akira
SATOMI Satoshi42-22NAGUMO Natsuhiko
MIGAMO Shinya46-18SATO Tetsuya
KASHIWAGI Mitsuyoshi45-19HAMADA Keisuke
SUZUKI Yoshimasa35-29KOZUKA Katsuhiko
YAMAKAWA Takashi37-27TAKASHIMA Ryoji
WATANABE Hajime50-14HORIUCHI Keiko
ISHII Yasuhiro46-18SUKO Masayuki
WATANABE Keiichi52-12OGAWA Daisuke
MIYAKE Yasuo48-16YAMADA Daisuke
KOBAYASHI Manabu45-19FUJII Keisuke
TAKASAKI Shohei54-10YASHIRO Miyabi
NOGAMI Yoshiyuki57-07NOMARU Masa
SHUICHI Tsuda33-31TANIDA Kunihiko
NAKAJIMA Tetsuya33-31KASHIWAGI Mitsuyoshi
SHIMIZU Kouichi33-31MIGAMO Shinya
IIDA Hiroshi35-29YAMAKAWA Takashi
NAGASAKI Hidekazu41-23ISHII Yasuhiro
SATOMI Satoshi49-15HORIUCHI Keiko
TANIDA Kunihiko34-30KOZUKA Katsuhiko
SUZUKI Yoshimasa47-17KOBAYASHI Manabu
TAKASHIMA Ryoji36-28SATO Tetsuya
WATANABE Hajime35-29ITO Yuji
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29MIYAKE Yasuo
TACHIKI Akirawon againstENOMOTO Yasuhiro
TAKASAKI Shohei50-14WATANABE Keiichi
NOGAMI Yoshiyuki36-28SHUICHI Tsuda
NOMARU Masa34-30YAMADA Daisuke
SUKO Masayuki43-21HAMADA Keisuke
YASHIRO Miyabi56-08FUJII Keisuke
OGAWA Daisuke62-02NAGUMO Natsuhiko
NAKAJIMA Tetsuya46-18IIDA Hiroshi
SHIMIZU Kouichi33-31NAGASAKI Hidekazu
SATOMI Satoshi34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MIGAMO Shinya37-27WATANABE Hajime
KASHIWAGI Mitsuyoshi33-31ISHII Yasuhiro
TANIDA Kunihiko55-09OGAWA Daisuke
SUZUKI Yoshimasa44-20TAKASAKI Shohei
TAKASHIMA Ryoji45-19SUKO Masayuki
YAMAKAWA Takashi39-25TACHIKI Akira
ITO Yuji57-07SATO Tetsuya
ENOMOTO Yasuhiro41-23NOGAMI Yoshiyuki
WATANABE Keiichi38-26MIYAKE Yasuo
KOBAYASHI Manabu48-16YASHIRO Miyabi
NOMARU Masa39-25HORIUCHI Keiko
HAMADA Keisuke36-28SHUICHI Tsuda
NAGUMO Natsuhiko40-24FUJII Keisuke
YAMADA Daisuke35-29KOZUKA Katsuhiko
NAKAJIMA Tetsuya53-11SHIMIZU Kouichi
IIDA Hiroshi38-26SUZUKI Yoshimasa
NAGASAKI Hidekazu34-30KASHIWAGI Mitsuyoshi
TANIDA Kunihiko35-29KOBAYASHI Manabu
TAKASHIMA Ryoji36-28MIGAMO Shinya
YAMAKAWA Takashi37-27SATOMI Satoshi
ENOMOTO Yasuhiro43-21ITO Yuji
ISHII Yasuhirowon againstWATANABE Hajime
WATANABE Keiichi54-10NOMARU Masa
MIYAKE Yasuo42-22OGAWA Daisuke
TACHIKI Akirawon againstSUKO Masayuki
TAKASAKI Shohei36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NOGAMI Yoshiyuki35-29HAMADA Keisuke
KOZUKA Katsuhiko51-13FUJII Keisuke
SHUICHI Tsuda48-16SATO Tetsuya
NAGUMO Natsuhiko48-16YAMADA Daisuke
HORIUCHI Keiko37-27YASHIRO Miyabi
NAKAJIMA Tetsuya34-30NAGASAKI Hidekazu
SHIMIZU Kouichi39-25YAMAKAWA Takashi
IIDA Hiroshi37-27TAKASHIMA Ryoji
SATOMI Satoshi59-05TAKASAKI Shohei
MIGAMO Shinya42-22TACHIKI Akira
KASHIWAGI Mitsuyoshi36-28ENOMOTO Yasuhiro
TANIDA Kunihiko39-25WATANABE Keiichi
SUZUKI Yoshimasa42-22ISHII Yasuhiro
ITO Yuji49-15NOGAMI Yoshiyuki
WATANABE Hajime44-20SUKO Masayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko47-17SHUICHI Tsuda
MIYAKE Yasuo41-23HORIUCHI Keiko
KOBAYASHI Manabu33-31HAMADA Keisuke
NOMARU Masa37-27NAGUMO Natsuhiko
KOZUKA Katsuhiko54-10OGAWA Daisuke
YASHIRO Miyabi38-26SATO Tetsuya
YAMADA Daisuke34-30FUJII Keisuke