Ratings

Tokai 35th Japanese Championship Preliminary (Japan)
2007-06-10

Here are all results.

2007-06-10: Tokai 35th Japanese Championship Preliminary(Japan)
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstTANAKA Atsushi
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstFUJIWARA Toshi Masa
NAGAO Hirotowon againstHASEGAWA Toshi
TSUNODA Keitalost toOZAKI Yoshito
OGURI Kenjiwon againstAONO Daigo
SANO Hirotakawon againstIWASAKI Masaaki
NAGAYA Toshikowon againstMATSUMOTO Shigeyuki
ARAKI Yasuyukiwon againstSATO Masuo
TANAKA Satoshilost toTAKIGAWA Mitsuaki
MUKAI Daisukewon againstFUJITA Takeshi
YOSHIKAWA Chiakiwon againstOKABE Michiaki
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstNAGAYA Toshiko
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
NAGAO Hirotowon againstYOSHIKAWA Chiaki
TSUNODA Keitawon againstFUJIWARA Toshi Masa
OGURI Kenjilost toARAKI Yasuyuki
SANO Hirotakalost toMUKAI Daisuke
TANAKA Atsushiwon againstSATO Endo
OZAKI Yoshitowon againstTANAKA Satoshi
IWASAKI Masaakiwon againstFUJITA Takeshi
AONO Daigolost toSATO Masuo
HASEGAWA Toshiwon againstOKABE Michiaki
SAKAGUCHI Kazuhirolost toSANO Hirotaka
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstOZAKI Yoshito
NAGAO Hirotowon againstARAKI Yasuyuki
TSUNODA Keitawon againstSATO Masuo
OGURI Kenjiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Atsushiwon againstMATSUMOTO Shigeyuki
NAGAYA Toshikolost toYOSHIKAWA Chiaki
TANAKA Satoshiwon againstMUKAI Daisuke
IWASAKI Masaakiwon againstHASEGAWA Toshi
FUJITA Takeshilost toFUJIWARA Toshi Masa
SATO Endowon againstOKABE Michiaki
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstIWASAKI Masaaki
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstTSUNODA Keita
NAGAO Hirotowon againstSANO Hirotaka
OGURI Kenjiwon againstTANAKA Atsushi
OZAKI Yoshitowon againstNAGAYA Toshiko
ARAKI Yasuyukiwon againstYOSHIKAWA Chiaki
TANAKA Satoshiwon againstSATO Masuo
AONO Daigolost toMATSUMOTO Shigeyuki
MUKAI Daisukewon againstTAKIGAWA Mitsuaki
HASEGAWA Toshilost toFUJITA Takeshi
FUJIWARA Toshi Masawon againstSATO Endo
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstARAKI Yasuyuki
SUGIYAMA Mitsuakilost toNAGAO Hiroto
TSUNODA Keitawon againstYOSHIKAWA Chiaki
OGURI Kenjilost toSANO Hirotaka
TANAKA Atsushiwon againstTANAKA Satoshi
OZAKI Yoshitolost toIWASAKI Masaaki
NAGAYA Toshikowon againstSATO Masuo
AONO Daigowon againstOKABE Michiaki
MUKAI Daisukewon againstFUJIWARA Toshi Masa
MATSUMOTO Shigeyukiwon againstFUJITA Takeshi
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSATO Endo
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstNAGAO Hiroto
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstSANO Hirotaka
TSUNODA Keitawon againstIWASAKI Masaaki
OGURI Kenjiwon againstMUKAI Daisuke
TANAKA Atsushiwon againstARAKI Yasuyuki
OZAKI Yoshitowon againstMATSUMOTO Shigeyuki
NAGAYA Toshikowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Satoshiwon againstYOSHIKAWA Chiaki
AONO Daigowon againstFUJIWARA Toshi Masa
HASEGAWA Toshiwon againstSATO Endo
FUJITA Takeshiwon againstOKABE Michiaki