Ratings

45_Shinagawa_open (Japan)
2008-05-03

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 290
  4014, TOMINAGA, kenta, J, 5.0, 238
  5538, ITO, junya, J, 5.0, 229
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 220
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 5.0, 218
  5590, NAKAMURA, yuya, J, 5.0, 216
  5626, SATO, naohiro, J, 4.0, 230
 10377, KOBAYASHI, nosei, J, 4.0, 226
  6838, YAMAGUCHI, yoshiaki, J, 4.0, 221
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 217
  6859, SUZUKI, yuta, J, 4.0, 214
  5517, WATANABE, hideaki, J, 4.0, 213
 10043, KITOU, shota, J, 4.0, 202
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 4.0, 200
  7063, HASEGAWA, akira, J, 4.0, 199
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 191
  6820, OKAWA, kun, J, 3.0, 222
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 221
  5542, KOIDE, satoshi, J, 3.0, 214
 10201, ARAKI, kentaro, J, 3.0, 214
  5652, SHIIKI, isamu, J, 3.0, 207
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 3.0, 206
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 204
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 3.0, 198
  6942, KARIYA, junji, J, 3.0, 197
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 183
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 181
  7008, IHARA, kunihiko, J, 3.0, 179
  5543, WATANABE, keiichi, J, 3.0, 168
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 3.0, 155
  7043, TANIDA, keiko, J, 3.0, 148
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 197
  5614, ISHIHARA, makoto, J, 2.0, 194
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 2.0, 186
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 182
  5555, SATO, tetsuya, J, 2.0, 179
 10093, HIRABAYASI, kento, J, 2.0, 172
  5602, NAGAMATSU, yoshiyuki, J, 2.0, 166
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 165
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 2.0, 147
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 1.0, 164
  4004, SANO, yoko, J, 1.0, 162
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 1.0, 117
 10032, KOBAYASHI, siyunzirou, J, 1.0, 113
  5551, SUGISAKI, harumi, J, 1.0, 106
 10073, KUKATSU, yutuka, J, 0.0, 86
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 0.0, 75

 

Here are all results.

2008-05-03: 45_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya59-05KOBAYASHI Manabu
TOMINAGA Kenta50-14SUGISAKI Harumi
ITO Junya40-24HISHIYAMA Yuichi
IWATA Hiroyukiwon againstKITOU Shota
SAWAKI Yusuke34-30SANO Yoko
NAKAMURA Yuyawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
SATO Naohiro46-18ISHIKAWA Akira
KOBAYASHI Nosei43-21YAMAGUCHI Yoshiaki
ASAHINA Satoshi49-15KAWAGUCHI Yuuki
SUZUKI Yuta49-15HAMADA Kikue
HASEGAWA Akira34-30OKAWA Akira
NAGASAKI Hidekazu39-25NAGAMATSU Ryota
KOIDE Satoshi43-21KANDA Yoshihiro
SAWADA Tomohiro47-17TANAKA Atsushi
KURAMOCHI Yuta53-11WATANABE Hideaki
KARIYA Junji53-11SHIMONOSONO Kozo
MITSUYA Nobuaki36-28SHIIKI Isamu
IHARA Kunihiko37-27KOBAYASHI Syunjiro
WATANABE Keiichi34-30ARAKI Kentaro
ISHIHARA Makoto56-08HIRABAYASHI Kento
SHIROTA Yasuto50-14KUKATSU Yutsuka
TAKIGAWA Mitsuaki39-25NISHIYAMA Momoko
NAKAJIMA Tetsuya59-05ISHIHARA Makoto
TOMINAGA Kenta45-19KURAMOCHI Yuta
SAWAKI Yusuke33-31HASEGAWA Akira
NAKAMURA Yuya47-17WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Nosei43-21KOIDE Satoshi
YAMAGUCHI Yoshiaki47-17HISHIYAMA Yuichi
ASAHINA Satoshi36-28SUZUKI Yuta
WATANABE Hideaki54-10SUGISAKI Harumi
KITOU Shota38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KANDA Yoshihiro34-30ISHIKAWA Akira
NAGASAKI Hidekazu39-25ITO Junya
OKAWA Akira50-14SANO Yoko
TANAKA Atsushi42-22HAMADA Kikue
ARAKI Kentaro42-22SATO Tetsuya
SHIIKI Isamu45-19KOBAYASHI Syunjiro
SAWADA Tomohiro33-31SATO Naohiro
KARIYA Junji35-29SHIROTA Yasuto
NAGAMATSU Ryota35-29NISHIYAMA Momoko
MITSUYA Nobuaki46-18IHARA Kunihiko
KAWAGUCHI Yuuki46-18KUKATSU Yutsuka
TAKIGAWA Mitsuaki47-17NAGAMATSU Yoshiyuki
SHIMONOSONO Kozo36-28HIRABAYASHI Kento
TOMINAGA Kentawon againstNAKAJIMA Tetsuya
ITO Junya40-24ARAKI Kentaro
IWATA Hiroyuki35-29ASAHINA Satoshi
NAKAMURA Yuya48-16SAWAKI Yusuke
SATO Naohiro43-21SUZUKI Yuta
KOBAYASHI Nosei40-24KARIYA Junji
WATANABE Hideaki49-15WATANABE Keiichi
KITOU Shota47-17YAMAGUCHI Yoshiaki
KANDA Yoshihiro38-26SHIMONOSONO Kozo
HASEGAWA Akira34-30KOIDE Satoshi
NAGASAKI Hidekazu40-24TAKIGAWA Mitsuaki
OKAWA Akira40-24SHIIKI Isamu
TANAKA Atsushi53-11NAGAMATSU Ryota
ISHIKAWA Akira59-05KOBAYASHI Syunjiro
KURAMOCHI Yuta46-18SHIROTA Yasuto
MITSUYA Nobuakiwon againstSAWADA Tomohiro
IHARA Kunihiko47-17NAGAMATSU Yoshiyuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14NISHIYAMA Momoko
ISHIHARA Makoto55-09KAWAGUCHI Yuuki
HAMADA Kikue45-19HISHIYAMA Yuichi
HIRABAYASHI Kento54-10KUKATSU Yutsuka
SANO Yoko43-21SATO Tetsuya
NAKAJIMA Tetsuya34-30SAWADA Tomohiro
ITO Junya49-15HASEGAWA Akira
IWATA Hiroyuki41-23TOMINAGA Kenta
SAWAKI Yusuke45-19IHARA Kunihiko
NAKAMURA Yuya36-28KOBAYASHI Nosei
SATO Naohiro36-28KARIYA Junji
YAMAGUCHI Yoshiaki41-23ARAKI Kentaro
ASAHINA Satoshi34-30OKAWA Akira
SUZUKI Yuta41-23ISHIKAWA Akira
WATANABE Hideaki39-25ISHIHARA Makoto
KITOU Shota33-31KURAMOCHI Yuta
NAGASAKI Hidekazu34-30MITSUYA Nobuaki
TANAKA Atsushi54-10TAKIGAWA Mitsuaki
NAGAMATSU Ryota35-29HAMADA Kikue
KAWAGUCHI Yuuki47-17SUGISAKI Harumi
NAGAMATSU Yoshiyuki49-15KOBAYASHI Manabu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29KOIDE Satoshi
SHIROTA Yasuto50-14SHIIKI Isamu
SATO Tetsuya54-10NISHIYAMA Momoko
HIRABAYASHI Kento37-27SANO Yoko
SHIMONOSONO Kozo46-18WATANABE Keiichi
HISHIYAMA Yuichi47-17KOBAYASHI Syunjiro
NAKAJIMA Tetsuya53-11NAGASAKI Hidekazu
TOMINAGA Kenta45-19KITOU Shota
ITO Junya40-24KOBAYASHI Nosei
IWATA Hiroyuki47-17NAKAMURA Yuya
SAWAKI Yusuke49-15WATANABE Hideaki
SATO Naohiro53-11MITSUYA Nobuaki
YAMAGUCHI Yoshiaki38-26SHIROTA Yasuto
ASAHINA Satoshi40-24TANAKA Atsushi
SUZUKI Yuta42-22TATSUMI-IIJIMA Yukiko
HASEGAWA Akira47-17SHIMONOSONO Kozo
OKAWA Akira41-23KARIYA Junji
KOIDE Satoshi40-24NAGAMATSU Ryota
ARAKI Kentaro49-15HAMADA Kikue
SHIIKI Isamu48-16SATO Tetsuya
SAWADA Tomohiro41-23ISHIHARA Makoto
ISHIKAWA Akira42-22SANO Yoko
KURAMOCHI Yuta33-31KANDA Yoshihiro
IHARA Kunihiko37-27TAKIGAWA Mitsuaki
WATANABE Keiichi37-27HISHIYAMA Yuichi
NAGAMATSU Yoshiyuki64-00KAWAGUCHI Yuuki
NISHIYAMA Momoko39-25KUKATSU Yutsuka
SUGISAKI Harumi48-16KOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuya53-11IWATA Hiroyuki
TOMINAGA Kenta43-21SATO Naohiro
ITO Junya35-29ASAHINA Satoshi
SAWAKI Yusuke41-23SAWADA Tomohiro
NAKAMURA Yuya36-28NAGASAKI Hidekazu
KOBAYASHI Nosei48-16KURAMOCHI Yuta
SUZUKI Yuta33-31TANAKA Atsushi
WATANABE Hideaki45-19NAGAMATSU Yoshiyuki
KITOU Shota33-31OKAWA Akira
KANDA Yoshihiro43-21IHARA Kunihiko
HASEGAWA Akira38-26MITSUYA Nobuaki
KOIDE Satoshi51-13SHIROTA Yasuto
ARAKI Kentaro46-18TAKIGAWA Mitsuaki
SHIIKI Isamu48-16HIRABAYASHI Kento
ISHIKAWA Akirawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
KARIYA Junji34-30ISHIHARA Makoto
NAGAMATSU Ryota53-11SHIMONOSONO Kozo
WATANABE Keiichi47-17SUGISAKI Harumi
KAWAGUCHI Yuuki38-26SANO Yoko
HAMADA Kikue56-08KOBAYASHI Manabu
SATO Tetsuya34-30HISHIYAMA Yuichi
KOBAYASHI Syunjiro45-19KUKATSU Yutsuka