Ratings

5th Guangzhou Open (China)
2008-08-03

Here are all results.

2008-08-03: 5th Guangzhou Open(China)
SONG Yanwon againstFU Velma
ZHOU Jianlost toKANG Le
LANG Yongzhiwon againstQIN Jingmin
LI Chun Wanlost toYU Jinlei
TSOI Chun Yipwon againstZHANG Hong
CHEN Kaiwon againstDONG Zhen
SHUI Yibinlost toCHEN Ruisheng
LUO Jielost toLI Zhonghong
MADRONA Mariowon againstGONG Jingshi
LIN Lanbowon againstWONG Chi Wah
SONG Yanwon againstYU Jinlei
ZHOU Jianwon againstTSOI Chun Yip
LANG Yongzhiwon againstMADRONA Mario
LI Chun Wanwon againstDONG Zhen
CHEN Kaiwon againstCHEN Ruisheng
SHUI Yibinlost toFU Velma
LUO Jiewon againstWONG Chi Wah
KANG Lewon againstXIE Weiwei
QIN Jingminwon againstGONG Jingshi
LI Zhonghonglost toLIN Lanbo
SONG Yanwon againstLIN Lanbo
ZHOU Jianwon againstMADRONA Mario
LANG Yongzhilost toKANG Le
LI Chun Wanwon againstZHANG Hong
TSOI Chun Yipwon againstCHEN Ruisheng
CHEN Kai32-32YU Jinlei
SHUI Yibinwon againstLI Zhonghong
FU Velmalost toXIE Weiwei
LUO Jielost toQIN Jingmin
WONG Chi Wahwon againstGONG Jingshi
SONG Yanwon againstKANG Le
ZHOU Jianwon againstLI Chun Wan
LANG Yongzhiwon againstXIE Weiwei
TSOI Chun Yipwon againstQIN Jingmin
CHEN Kaiwon againstLIN Lanbo
SHUI Yibinwon againstZHANG Hong
FU Velmawon againstLI Zhonghong
LUO Jiewon againstMADRONA Mario
DONG Zhenwon againstWONG Chi Wah
YU Jinleiwon againstCHEN Ruisheng
SONG Yanlost toCHEN Kai
ZHOU Jianlost toLANG Yongzhi
LI Chun Wanwon againstLIN Lanbo
TSOI Chun Yipwon againstKANG Le
SHUI Yibinwon againstXIE Weiwei
FU Velmalost toYU Jinlei
LUO Jiewon againstGONG Jingshi
DONG Zhenwon againstQIN Jingmin
MADRONA Mariowon againstCHEN Ruisheng
ZHANG Hongwon againstWONG Chi Wah
SONG Yanwon againstTSOI Chun Yip
ZHOU Jianwon againstDONG Zhen
LANG Yongzhiwon againstCHEN Kai
LI Chun Wanwon againstQIN Jingmin
SHUI Yibinwon againstYU Jinlei
FU Velmawon againstZHANG Hong
LUO Jiewon againstKANG Le
MADRONA Mariowon againstLI Zhonghong
XIE Weiweiwon againstLIN Lanbo
CHEN Ruishenglost toGONG Jingshi
SONG Yanwon againstLANG Yongzhi
ZHOU Jianwon againstLUO Jie
LI Chun Wanwon againstCHEN Kai
TSOI Chun Yipwon againstSHUI Yibin
FU Velmawon againstKANG Le
DONG Zhenwon againstYU Jinlei
MADRONA Mariowon againstXIE Weiwei
QIN Jingminwon againstZHANG Hong
LI Zhonghongwon againstWONG Chi Wah
LIN Lanbowon againstGONG Jingshi
SONG Yanwon againstLI Chun Wan
ZHOU Jianwon againstLANG Yongzhi
LANG Yongzhiwon againstLI Chun Wan
SONG Yanwon againstZHOU Jian