Ratings

62_Kanagawa_Open_B (Japan)
2009-03-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 258
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 246
  5577, KURITA, seiya, J, 5.0, 230
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 5.0, 220
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 5.0, 219
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.5, 233
  5538, ITO, jyunya, J, 4.0, 237
  5685, NARUYA, makoto, J, 4.0, 236
  6890, SAITO, masaki, J, 4.0, 227
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 4.0, 222
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 218
  5566, MATUZAWA, atsushi, J, 4.0, 217
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 193
 10401, KATO, jyou, J, 4.0, 182
  7008, IHARA, kunihiko, J, 3.5, 202
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.5, 188
  5569, OHMORI, keita, J, 3.0, 227
  5530, NODA, bintatsu, J, 3.0, 223
  6819, SATO, lily, J, 3.0, 209
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 198
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 196
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 194
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 165
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 148
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 2.5, 197
  5689, KOBAYAWARA, naohito, J, 2.5, 175
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 2.0, 211
  5616, TANAKA, atsushi, J, 2.0, 181
  5517, WATANABE, hideaki, J, 2.0, 178
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 164
  6862, KORE, ayati, J, 2.0, 152
  5665, KAWAGUCHI, yuuki, J, 2.0, 143
 10610, OTA, masahumi, J, 2.0, 130
   600, TAKETA, kiyouko , J, 2.0, 119
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 1.5, 166
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 1.0, 165
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 157
 10561, KATO, ito, J, 1.0, 124
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 1.0, 123
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 113
  5585, YASUDA, kenji, J, 0.0, 94

 

Here are all results.

2009-03-01: 62_Kanagawa_Open_B(Japan)
ITO Junya36-28TAKIGAWA Mitsuaki
NAGAMATSU Ryota40-24TAKEDA Kyoko
KURITA Seiya50-14TATSUMI-IIJIMA Yukiko
GOTO Masahiro37-27KATO Ito
SATO Yuri48-16NODA Bintatsu
SATO Koichiro46-18KATO Yuzuru
SAITO Riki32-32IWATA Hiroyuki
KOBAYASHI Oh34-30KOSHINO Kazuhiko
MATSUYA Shinpei33-31ITAGAKI Kenichi
MATSUZAWA Atsushi50-14YAMAZAKI Nobuyuki
NARIYA Makoto41-23TOKI Yugo
ISHIKAWA Akira40-24WATANABE Hideaki
MURAKAMI Takeshi54-10OTA Masahumi
OHMORI Keita40-24SANO Yoko
IKEDA Atsuhiko45-19KOYAHARA Naoto
TANAKA Atsushi34-30OKUDA Tsuyoshi
TANAKA Shuntaro47-17KOBAYASHI Manabu
WATANABE Keiichi41-23MIYAZAKI Yuji
IIJIMA Takamune44-20IHARA Kunihiko
SUZUKI Yuta46-18KAWAGUCHI Yuuki
ITO Junya54-10GOTO Masahiro
KATO Yuzuru34-30KAWAGUCHI Yuuki
IWATA Hiroyuki37-27OKUDA Tsuyoshi
MIYAZAKI Yuji58-06TOKI Yugo
SATO Koichiro57-07TANAKA Shuntaro
SANO Yoko34-30KATO Ito
SAITO Riki32-32ITAGAKI Kenichi
KOYAHARA Naoto32-32IHARA Kunihiko
MATSUYA Shinpei50-14YASUDA Kenji
MATSUZAWA Atsushi44-20SATO Yuri
ISHIKAWA Akira39-25NAGAMATSU Ryota
MURAKAMI Takeshi42-22KURITA Seiya
OHMORI Keita46-18NARIYA Makoto
TAKIGAWA Mitsuaki34-30KOSHINO Kazuhiko
TANAKA Atsushi56-08KOBAYASHI Oh
WATANABE Hideaki60-04TAKEDA Kyoko
IIJIMA Takamune39-25WATANABE Keiichi
NODA Bintatsu51-13KOBAYASHI Manabu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko47-17YAMAZAKI Nobuyuki
SUZUKI Yuta33-31IKEDA Atsuhiko
IHARA Kunihiko45-19ITAGAKI Kenichi
ITO Junya33-31OHMORI Keita
OKUDA Tsuyoshi57-07KATO Ito
KATO Yuzuru35-29TANAKA Shuntaro
IWATA Hiroyuki51-13WATANABE Hideaki
MIYAZAKI Yuji59-05IKEDA Atsuhiko
KURITA Seiya46-18SATO Yuri
GOTO Masahiro53-11YASUDA Kenji
SAITO Riki64-00NAGAMATSU Ryota
TOKI Yugo33-31KOBAYASHI Manabu
KOYAHARA Naoto46-18KOSHINO Kazuhiko
MATSUYA Shinpei33-31IIJIMA Takamune
MATSUZAWA Atsushi35-29TANAKA Atsushi
NARIYA Makoto44-20SANO Yoko
ISHIKAWA Akira39-25SUZUKI Yuta
KAWAGUCHI Yuuki36-28YAMAZAKI Nobuyuki
MURAKAMI Takeshi42-22SATO Koichiro
OTA Masahumi46-18KOBAYASHI Oh
NODA Bintatsu53-11WATANABE Keiichi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko50-14TAKIGAWA Mitsuaki
ITO Junya57-07ISHIKAWA Akira
NAGAMATSU Ryota41-23TAKIGAWA Mitsuaki
OKUDA Tsuyoshi45-19WATANABE Hideaki
KATO Yuzuru44-20IHARA Kunihiko
IWATA Hiroyuki48-16MATSUYA Shinpei
MIYAZAKI Yuji33-31SAITO Riki
KURITA Seiya43-21TANAKA Atsushi
GOTO Masahiro39-25NARIYA Makoto
KOSHINO Kazuhiko33-31KOBAYASHI Manabu
SATO Yuri55-09KAWAGUCHI Yuuki
SANO Yoko54-10WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Oh38-26YASUDA Kenji
MURAKAMI Takeshi53-11MATSUZAWA Atsushi
OTA Masahumi48-16KOYAHARA Naoto
TAKEDA Kyoko42-22TOKI Yugo
TANAKA Shuntaro32-32IKEDA Atsuhiko
ITAGAKI Kenichi53-11KATO Ito
IIJIMA Takamune36-28OHMORI Keita
NODA Bintatsu44-20SATO Koichiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28SUZUKI Yuta
IHARA Kunihiko44-20TANAKA Shuntaro
MIYAZAKI Yuji38-26IWATA Hiroyuki
KURITA Seiya36-28NODA Bintatsu
GOTO Masahiro33-31MATSUZAWA Atsushi
SATO Yuri43-21TANAKA Atsushi
SAITO Riki35-29OKUDA Tsuyoshi
YAMAZAKI Nobuyuki34-30TAKIGAWA Mitsuaki
TOKI Yugo38-26WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Manabu36-28YASUDA Kenji
KOBAYASHI Oh49-15TAKEDA Kyoko
MATSUYA Shinpei64-00OTA Masahumi
NARIYA Makoto56-08NAGAMATSU Ryota
ISHIKAWA Akira51-13KATO Yuzuru
KAWAGUCHI Yuuki38-26KOSHINO Kazuhiko
MURAKAMI Takeshi38-26ITO Junya
OHMORI Keita57-07SATO Koichiro
IKEDA Atsuhiko38-26WATANABE Hideaki
ITAGAKI Kenichi35-29KOYAHARA Naoto
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29IIJIMA Takamune
SUZUKI Yuta54-10SANO Yoko
IHARA Kunihiko41-23OKUDA Tsuyoshi
NAGAMATSU Ryota34-30TOKI Yugo
KATO Yuzuru38-26OTA Masahumi
KATO Ito49-15YASUDA Kenji
IWATA Hiroyuki39-25OHMORI Keita
MIYAZAKI Yuji47-17MURAKAMI Takeshi
KURITA Seiya33-31ITO Junya
SATO Koichiro44-20TANAKA Atsushi
SANO Yoko52-12KAWAGUCHI Yuuki
SAITO Riki33-31NODA Bintatsu
KOYAHARA Naoto33-31TANAKA Shuntaro
KOBAYASHI Manabu36-28TAKIGAWA Mitsuaki
MATSUZAWA Atsushi46-18KOBAYASHI Oh
NARIYA Makoto52-12SUZUKI Yuta
ISHIKAWA Akira43-21GOTO Masahiro
IKEDA Atsuhiko37-27ITAGAKI Kenichi
TAKEDA Kyoko34-30YAMAZAKI Nobuyuki
WATANABE Hideaki36-28KOSHINO Kazuhiko
IIJIMA Takamune39-25SATO Yuri
TATSUMI-IIJIMA Yukiko38-26MATSUYA Shinpei