Ratings

37_Japanese_Champ_Tokai_prelim (Japan)
2009-06-07

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6954, OGURI, takeshi, J, 5.0, 255
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 5.0, 237
  888, SUGIYAMA, mitsuaki, J, 5.0, 228
  6962, MUKAI, daisuke, J, 4.0, 232
  6959, SUZUKI, takahiro, J, 4.0, 231
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 220
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 4.0, 219
  6952, SANO, hirotaka, J, 4.0, 218
  5644, IZUMI, shinichi, J, 4.0, 209
  6955, IWASAKI, masaki, J, 4.0, 189
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 214
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 3.0, 207
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 204
  6854, OZAKI, yoshihito, J, 3.0, 184
  6951, FUJITA, takeshi, J, 3.0, 183
 10609, OKAZU, hiroaki, J, 3.0, 183
 10088, SATO, alex, J, 3.0, 171
  7055, TERADA, ziyunya, J, 2.0, 215
 10086, YOSHIKAWA, chiaka, J, 2.0, 187
  6916, MIZUNO, keigo, J, 2.0, 176
 10733, MATSUMOTO, shigeyuki, J, 2.0, 136
 10716, YAMADA, yuka, J, 2.0, 121
 10346, AONO, daigo, J, 1.0, 135
 10343, FUJIWARA, toshimasa, J, 1.0, 132
  6965, SUZUKI, toyoharu, J, 1.0, 131
  6961, HASE, toshi , J, 1.0, 117
 10745, KASAI, yukio, J, 0.0, 58

 

Here are all results.

2009-06-07: 37_Japanese_Champ_Tokai_prelim(Japan)
ENOMOTO Hiroyuki40-24OZAKI Yoshito
SUGIYAMA Mitsuaki33-31YOSHIKAWA Chiaki
MUKAI Daisuke49-15AONO Daigo
SUZUKI Takahiro64-00KASAI Yukio
NAGAO Hiroto45-19OGURI Kenji
TOMOTA Yusuke38-26TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Hirotaka40-24MIZUNO Keigo
IZUMI Shinichi35-29SUZUKI Toyoharu
IWASAKI Masaaki38-26TERADA Junya
ARAKI Yasuyuki53-11OKAZU Hiroaki
FUJITA Takeshi40-24TANAKA Atsushi
SATO Endo33-31MATSUMOTO Shigeyuki
YAMADA Yuka36-28FUJIWARA Toshi Masa
OGURI Kenji58-06MIZUNO Keigo
ENOMOTO Hiroyuki46-18HASEGAWA Toshi
SUGIYAMA Mitsuaki49-15SATO Endo
SUZUKI Takahiro46-18ARAKI Yasuyuki
NAGAO Hiroto41-23MUKAI Daisuke
SANO Hirotaka37-27FUJITA Takeshi
IZUMI Shinichi56-08YAMADA Yuka
IWASAKI Masaaki37-27TOMOTA Yusuke
TANAKA Atsushi39-25OZAKI Yoshito
TAKIGAWA Mitsuaki40-24TERADA Junya
OKAZU Hiroaki50-14AONO Daigo
YOSHIKAWA Chiaki47-17MATSUMOTO Shigeyuki
SUZUKI Toyoharu39-25FUJIWARA Toshi Masa
OGURI Kenji53-11MUKAI Daisuke
ENOMOTO Hiroyuki43-21NAGAO Hiroto
TOMOTA Yusuke39-25TANAKA Atsushi
SANO Hirotaka46-18SUGIYAMA Mitsuaki
IZUMI Shinichi35-29SUZUKI Takahiro
IWASAKI Masaaki43-21YOSHIKAWA Chiaki
ARAKI Yasuyuki41-23SUZUKI Toyoharu
FUJITA Takeshi40-24TAKIGAWA Mitsuaki
OKAZU Hiroaki42-22HASEGAWA Toshi
SATO Endo38-26YAMADA Yuka
TERADA Junya55-09OZAKI Yoshito
MIZUNO Keigo54-10MATSUMOTO Shigeyuki
FUJIWARA Toshi Masa55-09KASAI Yukio
OGURI Kenji48-16SUZUKI Takahiro
ENOMOTO Hiroyuki44-20IZUMI Shinichi
SUGIYAMA Mitsuaki33-31OKAZU Hiroaki
MUKAI Daisuke37-27HASEGAWA Toshi
TOMOTA Yusuke47-17FUJITA Takeshi
SANO Hirotaka39-25IWASAKI Masaaki
ARAKI Yasuyuki44-20NAGAO Hiroto
TAKIGAWA Mitsuaki51-13SUZUKI Toyoharu
OZAKI Yoshito47-17KASAI Yukio
SATO Endo41-23FUJIWARA Toshi Masa
YOSHIKAWA Chiaki44-20TERADA Junya
MIZUNO Keigo37-27TANAKA Atsushi
YAMADA Yuka33-31AONO Daigo
OGURI Kenji39-25ARAKI Yasuyuki
ENOMOTO Hiroyuki38-26SANO Hirotaka
SUGIYAMA Mitsuaki60-04IWASAKI Masaaki
MUKAI Daisuke62-02YAMADA Yuka
SUZUKI Takahiro42-22SATO Endo
NAGAO Hiroto52-12OKAZU Hiroaki
IZUMI Shinichi34-30TOMOTA Yusuke
TANAKA Atsushi62-02HASEGAWA Toshi
TAKIGAWA Mitsuaki49-15YOSHIKAWA Chiaki
OZAKI Yoshito44-20AONO Daigo
FUJITA Takeshi36-28MIZUNO Keigo
MATSUMOTO Shigeyuki41-23KASAI Yukio
TERADA Junya63-01FUJIWARA Toshi Masa
OGURI Kenji38-26ENOMOTO Hiroyuki
SUGIYAMA Mitsuaki35-29IZUMI Shinichi
MUKAI Daisuke50-14TAKIGAWA Mitsuaki
SUZUKI Takahiro34-30SANO Hirotaka
NAGAO Hiroto41-23FUJITA Takeshi
TOMOTA Yusuke38-26ARAKI Yasuyuki
IWASAKI Masaaki42-22SATO Endo
TANAKA Atsushi37-27TERADA Junya
OZAKI Yoshito35-29YOSHIKAWA Chiaki
OKAZU Hiroaki37-27MIZUNO Keigo
MATSUMOTO Shigeyuki37-27SUZUKI Toyoharu
AONO Daigo55-09KASAI Yukio
HASEGAWA Toshi48-16YAMADA Yuka