Ratings

SUZUKI Toyoharu (Japan)

Japanese name(s): 鈴木豊治
26 tournaments
135 results
Player ID: 6965
2014-04-26: 25_festival_othello_conf(Japan)
YUKA Takaaki49-15SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu39-25KAZAMA Toichi
SUZUKI Toyoharu59-05FUJITA Shouta
KAWATA Tetsu42-22SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu36-28HASEGAWA Toshi
2014-01-19: new_year_conference(Japan)
SUZUKI Toyoharu56-08NONAKA Daisuke
NAMIKI Kazunari51-13SUZUKI Toyoharu
TANAKA Atsushi61-03SUZUKI Toyoharu
HASEGAWA Toshi41-23SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu53-11OKABE Michiaki
2013-09-15: 5_Silver_tournament(Japan)
SATO Masuo36-28SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu46-18ABE Yoichi
SUGIYAMA Mitsuaki36-28SUZUKI Toyoharu
YOSHINO Nobuko54-10SUZUKI Toyoharu
NAKANO Sumiko33-31SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu46-18KOBAYASHI Tome
2013-05-18: 24_festival_othello_conf(Japan)
SUZUKI Toyoharu47-17FUJITA Toshiko
SUGIYAMA Mitsuaki45-19SUZUKI Toyoharu
SUGIYAMA Akemi45-19SUZUKI Toyoharu
MAEZIMA Tomiko35-29SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu46-18SATO Masuo
2013-01-20: 2013_Shizuoka_expert_games(Japan)
ENOMOTO Hiroyuki48-16SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu51-13OKABE Michiaki
MUKAI Daisuke50-14SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu44-20IWAMOTO Yoshimi
KURITA Huzio64-00SUZUKI Toyoharu
2012-09-16: 4_Silver_tournament(Japan)
YUKA Takaaki51-13SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu47-17NAKANO Sumiko
SUZUKI Toyoharu46-18OKABE Michiaki
IWAMOTO Yoshimi47-17SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu44-20OTA Tokiko
TAKEDA Hajime35-29SUZUKI Toyoharu
2012-05-19: 23_festival_Othello_conf(Japan)
SUGIYAMA Akemi34-30SUZUKI Toyoharu
FUJITA Shouta36-28SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu36-28SUZUKI Ichi
OTA Tokiko51-13SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu44-20FUJITA Koichi
2011-12-04: year_forgetting_conf_2011(Japan)
SANO Hirotaka49-15SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu34-30HASEGAWA Toshi
IWASAKI Masaaki53-11SUZUKI Toyoharu
OKABE Michiaki52-12SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu46-18ABE Yoichi
2011-09-18: 3_period_Shiruha_conf(Japan)
KURITA Huzio34-30SUZUKI Toyoharu
OTA You36-28SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu60-04MURASE Tetsuko
SUZUKI Toyoharu51-13HASEGAWA Hideko
SUZUKI Toyoharu34-30SATO Masuo
TAKEDA Kyoko48-16SUZUKI Toyoharu
2010-09-19: 2_Shiruha_conference(Japan)
SUZUKI Toyoharu48-16MURASE Tetsuko
YOSHINO Nobuko37-27SUZUKI Toyoharu
IWAMOTO Yoshimi46-18SUZUKI Toyoharu
SUGIYAMA Akemi53-11SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu39-25OTA Tokiko
AKIYAMA Sueo41-23SUZUKI Toyoharu
2009-11-22: 10_Shizouka_conference(Japan)
IWAMOTO Yoshimi39-25SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu40-24YAMAMOTO Yasuko
YUKA Takaaki33-31SUZUKI Toyoharu
SATO Genji45-19SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu42-22KANASASHI Morio
OTA Tokiko46-18SUZUKI Toyoharu
2009-09-20: 1st_period_Shiruha_conf(Japan)
SHIMONOSONO Kozo57-07SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu53-11KANASASHI Morio
SUGIYAMA Mitsuaki38-26SUZUKI Toyoharu
SATO Masuo37-27SUZUKI Toyoharu
HAMADA Kikue47-17SUZUKI Toyoharu
TAMAIE Kazuko39-25SUZUKI Toyoharu
2009-06-07: 37_Japanese_Champ_Tokai_prelim(Japan)
IZUMI Shinichi35-29SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu39-25FUJIWARA Toshi Masa
ARAKI Yasuyuki41-23SUZUKI Toyoharu
TAKIGAWA Mitsuaki51-13SUZUKI Toyoharu
MATSUMOTO Shigeyuki37-27SUZUKI Toyoharu
2009-04-26: Shizuoka_conference(Japan)
OTA Tokiko52-12SUZUKI Toyoharu
SUGIYAMA Akemi51-13SUZUKI Toyoharu
OKABE Michiaki36-28SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu41-23YOSHINO Nobuko
SUZUKI Toyoharu50-14FUJITA Koichi
2008-09-28: 9_Shizuoka_Open(Japan)
YUKA Takaaki44-20SUZUKI Toyoharu
IWAMOTO Yoshimi57-07SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu35-29YOSHIDA Zigo
SUZUKI Toyoharu54-10OTA Tokiko
MATSUNAGA Hisashi42-22SUZUKI Toyoharu
2008-06-08: 2008 Tokai preliminary(Japan)
SUZUKI Toyoharuwon againstYOSHIKAWA Chiaki
NAMIKI Kazunariwon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharulost toIWASAKI Masaaki
TAKIGAWA Mitsuakilost toSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstIZUMI Shinichi
SUZUKI Toyoharulost toIZUMI Shinichi
2008-05-25: 2008 Shizuoka Open(Japan)
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstNISHIMURA Hirokuni
SUZUKI Toyoharuwon againstOKABE Michiaki
ONODA Katsuolost toSUZUKI Toyoharu
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstSUZUKI Toyoharu
OZAKI Sumiowon againstSUZUKI Toyoharu
2008-04-13: Shizuoka championship 2008(Japan)
OGURI Kenjilost toSUZUKI Toyoharu
IWASAKI Masaakiwon againstSUZUKI Toyoharu
SATO Masuowon againstSUZUKI Toyoharu
MUKAI Daisukewon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstKOBAYASHI Tome
2008-02-03: New Year othello conference(Japan)
MUKAI Daisukewon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstKOBAYASHI Tome
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSUZUKI Toyoharu
HASEGAWA Toshilost toSUZUKI Toyoharu
IZUMI Shinichiwon againstSUZUKI Toyoharu
2007-12-16: Year End Conference(Japan)
MIZUNO Keigolost toSUZUKI Toyoharu
MORINAGA Syouwon againstSUZUKI Toyoharu
IZUMI Shinichiwon againstSUZUKI Toyoharu
MUKAI Daisukewon againstSUZUKI Toyoharu
2007-04-15: Shizuoka Championship 2007(Japan)
MURO Ryosukewon againstSUZUKI Toyoharu
YUKA Takaakiwon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstNAGAYA Toshiko
AKIYAMA Sueowon againstSUZUKI Toyoharu
2006-04-16: Shizuoka Championship 2006(Japan)
SUZUKI Toyoharuwon againstKOBAYASHI Tamami
MIZUNO Keigowon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstSHIHO Ikuko
OZAKI Yoshitowon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstNAKAYAMA Takahiro
2005-04-10: Shizuoka Championship 2005(Japan)
SUZUKI Toyoharuwon againstYOSHIKAWA Chiaki
SUZUKI Takahirowon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstNAKAYAMA Takahiro
SANO Hirotakawon againstSUZUKI Toyoharu
MURO Ryosukewon againstSUZUKI Toyoharu
2005-03-21: Shinagawa International 2005(Japan)
KIMURA Keigo57-07SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu50-14OHUCHI Yasuhiro
SUZUKI Toyoharu42-22WAKAMATSU Masamichi
IWAMURA Hibiuki45-19SUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharu53-11SATAKE Yosuke
2004-04-11: Shizuoka Championship 2004(Japan)
ARAKI Yasuyukiwon againstSUZUKI Toyoharu
NAGAI Asukawon againstSUZUKI Toyoharu
YOSHIKAWA Chiakiwon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstNAGAI Asuka
2003-12-21: Kekka Open(Japan)
IBATA Kensukewon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstOKABE Michiaki
NAKAYAMA Takahirowon againstSUZUKI Toyoharu
SUZUKI Toyoharuwon againstHASEGAWA Toshi
SUGIYAMA Mitsuakiwon againstSUZUKI Toyoharu