Ratings

58_Shinagawa_Open (Japan)
2009-07-04

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 208
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 5.0, 210
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 5.0, 197
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 214
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 213
  177, ROSE, Brian, J, 4.0, 204
  5520, OKUDA, tsuyoshi, J, 4.0, 204
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 4.0, 202
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 202
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 4.0, 201
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 200
  5594, MASAYUKI, suko, J, 4.0, 198
  5655, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 196
 10104, HAGIKURA, joe, J, 3.0, 209
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 202
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 3.0, 191
  6910, NAKAMORI, tomoaki, J, 3.0, 189
 10608, OKAMA, ayumi, J, 3.0, 187
 10130, YUSAKI, akihiro, J, 3.0, 185
  5518, SHIMONOSONO, kouzou, J, 3.0, 184
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 200
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 191
  5661, KURAHASHI, tetsushi, J, 2.0, 189
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 188
 10701, SHIROMA, ryuchi, J, 2.0, 188
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 187
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 177
  5521, HAMADA, kikue, J, 2.0, 176
  5554, ISHIWATA, yoshikazu, J, 2.0, 174
  5643, SANO, fujiwara, J, 2.0, 145
   600, TAKETA, kiyouko , J, 1.0, 181
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 96
 10391, TAKANO, satoshi, J, 0.0, 123
 10144, TANAKA, mitiko, J, 0.0, 123

 

Here are all results.

2009-07-04: 58_Shinagawa_Open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya33-31YUSAKI Akihiro
YAMAKAWA Takashi38-26TAKANO Satoshi
MIYAZAKI Yuji33-31KURAHASHI Satoshi
ENOMOTO Hiroyuki37-27OKAMA Ayumi
IWATA Hiroyuki44-20ISHIWATA Yoshikazu
SATANI Tetsu35-29SUKO Masayuki
NAGASAKI Hidekazu42-22SHIMONOSONO Kozo
ROSE Brian38-26KOBAYASHI Manabu
SUZUKI Yuta35-29SANO Yoko
KOMAGATA Masayuki36-28ISHIKAWA Akira
NAKAMORI Chiaki34-30TANIDA Kunihiko
HAGIKURA Yutaka43-21TANAKA Michiko
NAGASHIMA Kazuhito37-27YOSHIDA Ryota
TATSUMI-IIJIMA Yukiko42-22OKUDA Tsuyoshi
SHIROMA Ryuchi34-30KURACHI Takayuki
TAKIGAWA Mitsuaki40-24HAMADA Kikue
TAKEDA Kyoko42-22SANO Joichiro
NAKAJIMA Tetsuya35-29KURAHASHI Satoshi
YAMAKAWA Takashi39-24ROSE Brian
MIYAZAKI Yuji35-29SHIROMA Ryuchi
ENOMOTO Hiroyuki42-22NAGASHIMA Kazuhito
IWATA Hiroyuki39-25HAGIKURA Yutaka
SATANI Tetsu35-29KOMAGATA Masayuki
NAGASAKI Hidekazu39-25TAKEDA Kyoko
SUKO Masayuki33-31KURACHI Takayuki
OKUDA Tsuyoshi44-20HAMADA Kikue
TANIDA Kunihiko33-31YUSAKI Akihiro
YOSHIDA Ryota41-23OKAMA Ayumi
NAKAMORI Chiaki34-30SUZUKI Yuta
SHIMONOSONO Kozo40-24SANO Joichiro
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko37-27ISHIKAWA Akira
KOBAYASHI Manabu34-30TAKANO Satoshi
ISHIWATA Yoshikazu34-30TANAKA Michiko
NAKAJIMA Tetsuya33-31NAKAMORI Chiaki
YAMAKAWA Takashi37-27SATANI Tetsu
IWATA Hiroyuki33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASAKI Hidekazu33-31ENOMOTO Hiroyuki
SUZUKI Yuta41-23MIYAZAKI Yuji
SUKO Masayuki36-28SHIMONOSONO Kozo
OKUDA Tsuyoshi33-31ROSE Brian
TANIDA Kunihiko35-29TAKIGAWA Mitsuaki
KOMAGATA Masayuki39-25YOSHIDA Ryota
HAGIKURA Yutaka40-24TAKEDA Kyoko
NAGASHIMA Kazuhito41-23KOBAYASHI Manabu
YUSAKI Akihirowon againstISHIWATA Yoshikazu
OKAMA Ayumi39-25TANAKA Michiko
KURAHASHI Satoshi42-22KURACHI Takayuki
SHIROMA Ryuchi35-29SANO Yoko
HAMADA Kikue38-26SANO Joichiro
ISHIKAWA Akira41-23TAKANO Satoshi
NAKAJIMA Tetsuya35-29YAMAKAWA Takashi
MIYAZAKI Yuji36-28TANIDA Kunihiko
ENOMOTO Hiroyuki40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IWATA Hiroyuki37-27NAGASAKI Hidekazu
SATANI Tetsu35-29NAKAMORI Chiaki
ROSE Brian40-24YUSAKI Akihiro
SUZUKI Yutawon againstHAGIKURA Yutaka
SUKO Masayuki35-29KURAHASHI Satoshi
OKUDA Tsuyoshi33-31SHIROMA Ryuchi
YOSHIDA Ryota36-28TAKIGAWA Mitsuaki
KOMAGATA Masayuki37-27NAGASHIMA Kazuhito
SHIMONOSONO Kozo37-27ISHIWATA Yoshikazu
OKAMA Ayumi35-29KOBAYASHI Manabu
KURACHI Takayuki41-23TANAKA Michiko
SANO Yoko33-31TAKEDA Kyoko
HAMADA Kikue39-25TAKANO Satoshi
NAKAJIMA Tetsuya35-29IWATA Hiroyuki
YAMAKAWA Takashi34-30ENOMOTO Hiroyuki
MIYAZAKI Yuji36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
SATANI Tetsu34-30SUZUKI Yuta
NAGASAKI Hidekazu33-31KOMAGATA Masayuki
ROSE Brian35-29NAGASHIMA Kazuhito
SUKO Masayuki35-29OKUDA Tsuyoshi
TANIDA Kunihiko38-26HAMADA Kikue
YOSHIDA Ryota34-30SHIROMA Ryuchi
NAKAMORI Chiaki33-31HAGIKURA Yutaka
YUSAKI Akihirowon againstKURACHI Takayuki
SHIMONOSONO Kozo36-28SANO Yoko
OKAMA Ayumi35-29TAKEDA Kyoko
SANO Joichiro40-24TANAKA Michiko
KURAHASHI Satoshi33-31TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIWATA Yoshikazu33-31KOBAYASHI Manabu
NAKAJIMA Tetsuya37-27NAGASAKI Hidekazu
YAMAKAWA Takashi33-31IWATA Hiroyuki
MIYAZAKI Yuji34-30SATANI Tetsu
ENOMOTO Hiroyuki34-30SUKO Masayuki
ROSE Brian36-28NAKAMORI Chiaki
SUZUKI Yuta34-30KOMAGATA Masayuki
OKUDA Tsuyoshi43-21SHIMONOSONO Kozo
TANIDA Kunihiko36-28OKAMA Ayumi
YOSHIDA Ryota39-25KURAHASHI Satoshi
HAGIKURA Yutaka38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAGASHIMA Kazuhito35-29SHIROMA Ryuchi
YUSAKI Akihiro35-29HAMADA Kikue
SANO Joichiro33-31SANO Yoko
KURACHI Takayuki44-19TAKANO Satoshi
TAKIGAWA Mitsuaki36-28ISHIWATA Yoshikazu
KOBAYASHI Manabu34-30TAKEDA Kyoko