Ratings

63_Kanagawa_Open (Japan)
2009-07-05

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5639, SHINOHARA, ryo, J, 6.0, 299
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 6.0, 275
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 5.0, 240
  5569, OHMORI, keita, J, 5.0, 223
  5534, NAGASHIMA, kazuhito , J, 4.5, 235
 10701, SHIROMA, ryuchi, J, 4.0, 230
  5643, SANO, fujiwara, J, 4.0, 226
  6865, KORE, hidenobu, J, 4.0, 217
 10104, HAGIKURA, joe, J, 4.0, 213
 10130, YUSAKI, akihiro, J, 4.0, 212
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 209
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 203
  6899, SHINBO, asakura, J, 4.0, 202
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 192
 10322, SAITO, aya, J, 4.0, 187
 10418, SUZUKI, etuya, J, 3.5, 204
  5640, SHINOHARA, jun, J, 3.0, 248
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 218
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 204
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 202
  5694, INOUE, masaru, J, 3.0, 199
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 3.0, 197
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 195
  6813, YAMAZAKI, atsuyuki, J, 3.0, 195
 10244, SANO, etoshisho, J, 3.0, 192
 10364, NAKAGAWA, ohkura, J, 3.0, 186
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 179
 10401, KATO, jyou, J, 3.0, 170
  5547, HINO, atsuko, J, 3.0, 168
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.5, 205
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.5, 201
  5637, SANO, matsuda, J, 2.5, 198
  7012, YOSHIDA, ryota, J, 2.5, 192
 10536, HATENA, takashi, J, 2.5, 182
 10717, YAMADA, oda, J, 2.5, 163
  5535, IIJIMA, takamune, J, 2.0, 179
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 2.0, 170
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 2.0, 164
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 2.0, 163
   600, TAKETA, kiyouko , J, 2.0, 152
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 2.0, 149
  6824, KORUDA, takuji, J, 2.0, 123
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 1.0, 163
  6862, KORE, ayati, J, 1.0, 140
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 139
 10247, MURAKAMI, megumi, J, 0.5, 88
 10246, MURAKAMI, kousuke, J, 0.5, 84
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 0.0, 113

 

Here are all results.

2009-07-05: 63_Kanagawa_Open(Japan)
MURAKAMI Takeshi60-04OHMORI Keita
MATSUMOTO Hiroyuki42-22HAMADA Kikue
NAGASHIMA Kazuhito32-32ISHIKAWA Akira
SHIROMA Ryuchi38-26IIJIMA Takamune
HAGIKURA Yutaka40-24ITAGAKI Kenichi
YUSAKI Akihiro43-21KATO Yuzuru
NAGAO Hiroto46-18IKEDA Atsuhiko
TANAKA Atsushi39-25YOSHIDA Ryota
NODA Bintatsu44-20GOTO Masahiro
SAITO Aya34-30KOBAYASHI Manabu
KAWAGUCHI Hayato54-10OHNO Atsuko
YAMAZAKI Nobuyuki35-29TAKIGAWA Mitsuaki
IWATA Hiroyuki38-26SUZUKI Yuta
MATSUYA Shinpei33-31MIYAZAKI Yuji
KOSHINO Kazuhiko48-16SANO Yoko
KURODA Takuji50-14TAKEDA Kyoko
SHINOHARA Chiaki34-30TOKI Yugo
SHINOHARA Ryo59-05MURAKAMI Kousuke
TOKI Hidenobu44-20INOUE Masaru
SHINOHARA Jun54-10MURAKAMI Megumi
SANO Erika44-20SUZUKI Etsuya
NAKAGAWA Ohkura33-31SANO Joichiro
HATENA Takashi54-10SANO Matsuda
YAMADA Oda53-11SHINBO Asakura
MURAKAMI Takeshi33-31KAWAGUCHI Hayato
MATSUMOTO Hiroyuki44-20YUSAKI Akihiro
OHMORI Keita52-12OHNO Atsuko
NAGASHIMA Kazuhito46-18KOBAYASHI Manabu
SHIROMA Ryuchi34-30IWATA Hiroyuki
HAGIKURA Yutaka40-24TANAKA Atsushi
NODA Bintatsu33-31NAGAO Hiroto
SAITO Aya45-19MATSUYA Shinpei
MIYAZAKI Yuji38-26ISHIKAWA Akira
GOTO Masahiro44-20IKEDA Atsuhiko
YAMAZAKI Nobuyuki51-13TOKI Yugo
YOSHIDA Ryota47-17ITAGAKI Kenichi
KURODA Takuji40-24KOSHINO Kazuhiko
SUZUKI Yuta35-29IIJIMA Takamune
TAKEDA Kyoko36-28SANO Yoko
TAKIGAWA Mitsuaki56-08SHINOHARA Chiaki
HAMADA Kikue37-27KATO Yuzuru
SHINOHARA Ryo56-08HATENA Takashi
SANO Joichiro51-13INOUE Masaru
SHINBO Asakura50-14MURAKAMI Megumi
SUZUKI Etsuya45-19NAKAGAWA Ohkura
SHINOHARA Jun56-08YAMADA Oda
SANO Erika35-29TOKI Hidenobu
SANO Matsuda49-15MURAKAMI Kousuke
MURAKAMI Takeshi55-09KURODA Takuji
MATSUMOTO Hiroyuki45-19YAMAZAKI Nobuyuki
OHMORI Keita45-19HAMADA Kikue
SHIROMA Ryuchi60-04NODA Bintatsu
HAGIKURA Yutaka48-16SAITO Aya
YUSAKI Akihiro55-09SUZUKI Yuta
NAGAO Hiroto35-29TAKIGAWA Mitsuaki
TANAKA Atsushi35-29GOTO Masahiro
KAWAGUCHI Hayato35-29NAGASHIMA Kazuhito
MIYAZAKI Yuji38-26IWATA Hiroyuki
ITAGAKI Kenichi43-21TOKI Yugo
MATSUYA Shinpei57-07TAKEDA Kyoko
KATO Yuzuru37-27SANO Yoko
YOSHIDA Ryota32-32KOSHINO Kazuhiko
IIJIMA Takamune42-22KOBAYASHI Manabu
IKEDA Atsuhiko39-25OHNO Atsuko
SHINOHARA Chiaki33-31ISHIKAWA Akira
SHINOHARA Ryo37-27SHINOHARA Jun
SANO Joichiro50-14SANO Erika
TOKI Hidenobu46-18SUZUKI Etsuya
SHINBO Asakura47-17SANO Matsuda
INOUE Masaru47-17NAKAGAWA Ohkura
YAMADA Oda32-32HATENA Takashi
MURAKAMI Kousuke32-32MURAKAMI Megumi
MURAKAMI Takeshi48-16SHIROMA Ryuchi
MATSUMOTO Hiroyuki37-27HAGIKURA Yutaka
OHMORI Keita40-24KURODA Takuji
NAGASHIMA Kazuhito37-27KOSHINO Kazuhiko
YUSAKI Akihiro35-29KAWAGUCHI Hayato
NAGAO Hiroto37-27MATSUYA Shinpei
TANAKA Atsushi44-20SAITO Aya
NODA Bintatsu40-24SHINOHARA Chiaki
MIYAZAKI Yuji41-23YAMAZAKI Nobuyuki
ITAGAKI Kenichi43-21HAMADA Kikue
IWATA Hiroyuki37-27IIJIMA Takamune
KATO Yuzuru41-23GOTO Masahiro
OHNO Atsuko33-31TOKI Yugo
ISHIKAWA Akira48-16TAKEDA Kyoko
YOSHIDA Ryota45-19TAKIGAWA Mitsuaki
IKEDA Atsuhiko33-31SUZUKI Yuta
SANO Yoko33-31KOBAYASHI Manabu
SHINOHARA Ryo51-13SANO Joichiro
TOKI Hidenobu36-28SHINOHARA Jun
SHINBO Asakura39-25HATENA Takashi
SUZUKI Etsuya45-19INOUE Masaru
NAKAGAWA Ohkura60-04MURAKAMI Kousuke
SANO Matsuda59-05MURAKAMI Megumi
YAMADA Oda34-30SANO Erika
MURAKAMI Takeshi33-31MATSUMOTO Hiroyuki
OHMORI Keita42-22NODA Bintatsu
NAGASHIMA Kazuhito41-23YOSHIDA Ryota
HAGIKURA Yutaka40-24YUSAKI Akihiro
NAGAO Hiroto37-27MIYAZAKI Yuji
TANAKA Atsushi37-27SHIROMA Ryuchi
SAITO Aya38-26IKEDA Atsuhiko
GOTO Masahiro42-22IIJIMA Takamune
ITAGAKI Kenichi56-08KATO Yuzuru
IWATA Hiroyuki34-30YAMAZAKI Nobuyuki
MATSUYA Shinpei34-30KAWAGUCHI Hayato
OHNO Atsuko51-13HAMADA Kikue
ISHIKAWA Akira53-11TAKIGAWA Mitsuaki
KOSHINO Kazuhiko45-19SHINOHARA Chiaki
SUZUKI Yuta42-22SANO Yoko
TAKEDA Kyoko52-12KOBAYASHI Manabu
SHINOHARA Ryo53-11TOKI Hidenobu
SANO Joichiro48-16YAMADA Oda
SHINBO Asakura34-30SHINOHARA Jun
SUZUKI Etsuya32-32SANO Matsuda
INOUE Masaru51-13MURAKAMI Kousuke
NAKAGAWA Ohkura44-20SANO Erika
HATENA Takashi52-12MURAKAMI Megumi
MURAKAMI Takeshi46-18HAGIKURA Yutaka
MATSUMOTO Hiroyuki41-23NAGAO Hiroto
OHMORI Keita40-24TANAKA Atsushi
NAGASHIMA Kazuhito50-14ITAGAKI Kenichi
SHIROMA Ryuchi55-09MATSUYA Shinpei
YUSAKI Akihiro35-29MIYAZAKI Yuji
NODA Bintatsu49-15ISHIKAWA Akira
SAITO Aya34-30IWATA Hiroyuki
KAWAGUCHI Hayato39-25KOSHINO Kazuhiko
GOTO Masahiro44-20YOSHIDA Ryota
YAMAZAKI Nobuyuki37-27SUZUKI Yuta
KATO Yuzuru36-28IKEDA Atsuhiko
OHNO Atsuko37-27TAKEDA Kyoko
IIJIMA Takamune33-31SHINOHARA Chiaki
TOKI Yugo45-19TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko37-27HAMADA Kikue
SHINOHARA Ryo43-21SHINBO Asakura
SANO Joichiro33-31SANO Matsuda
TOKI Hidenobu51-13NAKAGAWA Ohkura
SUZUKI Etsuya44-20YAMADA Oda
SHINOHARA Jun53-11HATENA Takashi
INOUE Masaru49-15MURAKAMI Megumi
SANO Erika49-15MURAKAMI Kousuke