Ratings

36_King_State (Japan)
2009-08-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

 10840, IMOTO, wataru, J, 5.0, 218
 10245, AMIKAZU, ayama, J, 5.0, 214
  5546, NAGANO, yasushi, J, 5.0, 212
  5595, KURAMOCHI, yuta, J, 5.0, 211
  5589, HIDEKAZU, nagasaki, J, 5.0, 210
 10828, HANADA, FUMICHIKA, , J, 5.0, 205
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 201
  5626, SATO, naohiro, J, 4.0, 209
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 208
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 4.0, 207
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 4.0, 205
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 202
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 4.0, 197
  5643, SANO, fujiwara, J, 3.0, 225
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 208
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 3.0, 206
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 205
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 3.0, 205
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 3.0, 203
  5618, KATO, tomihiro, J, 3.0, 203
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 197
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 197
 10459, KANASAWA, kouta, J, 3.0, 196
  5540, NAKANO, jyou, J, 3.0, 191
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 188
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 188
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 3.0, 186
  5594, MASAYUKI, suko, J, 3.0, 186
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 177
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 2.0, 188
 10104, HAGIKURA, joe, J, 2.0, 186
  6819, SATO, lily, J, 2.0, 185
   600, TAKETA, kiyouko , J, 2.0, 183
  5542, KEISUKE, yu, J, 2.0, 180
 10776, TAKASAKI, shohei, J, 2.0, 178
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 173
 10470, MARUTA, osamu, J, 2.0, 170
 10911, WATANABE, daiki, J, 2.0, 155
 10821, CHIBA, HIROMI, , J, 2.0, 140
  5543, WATANABE, keiichi, J, 1.0, 181
  5653, KAWABATA, seiji, J, 1.0, 165
  5521, HAMADA, kikue, J, 1.0, 152
 10824, FUJII, MIYUKI , , J, 1.0, 121
 10852, KATO, ukiaki, J, 1.0, 118
 10827, HAGA, TAKAHITO, , J, 0.0, 108

 

Here are all results.

2009-08-15: 36_King_State(Japan)
NAGANO Yasushi43-21SANO Yoko
KURAMOCHI Yuta33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
MURAKAMI Takeshi33-31IWATA Hiroyuki
NAGASAKI Hidekazu34-30SUZUKI Yuta
MIYAZAKI Yuji37-27OHTAKE Kosuke
SATO Naohiro34-30TAKEDA Kyoko
IIJIMA Takamune36-28TAKASAKI Shohei
ISHIKAWA Akira36-28WATANABE Keiichi
KOMAGATA Masayuki33-31NAKAJIMA Tetsuya
TANAKA Atsushi42-22HAMADA Kikue
SUKO Masayuki41-23KOBAYASHI Manabu
NAKANO Jo33-31KOSHINO Kazuhiko
MATSUYA Shinpei39-25SATO Koichiro
HAGIKURA Yutaka46-18KAWABATA Seiji
KOIDE Satoshi34-30SATO Yuri
AMIKAZU Ayama37-27IMOTO Wataru
HANADA Fumihito33-31SHINOHARA Chiaki
KOBAYASHI Oh41-23WATANABE Daiki
SANO Joichiro48-16KATO Ukiaki
TAKIGAWA Mitsuaki42-22HAGA Takahito
KATO Tomihiro42-22FUJII Miyuki
KANAZAWA Kota48-16CHIBA Hiromi
MURAKAMI Takeshi33-31KOMAGATA Masayuki
NAGASAKI Hidekazu38-26KOIDE Satoshi
MIYAZAKI Yuji37-27MATSUYA Shinpei
SATO Naohiro37-27NAKANO Jo
IIJIMA Takamune43-21ISHIKAWA Akira
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30NAKAJIMA Tetsuya
IWATA Hiroyuki37-27KURAMOCHI Yuta
SUZUKI Yuta40-24SATO Yuri
SUKO Masayuki36-28TANAKA Atsushi
OHTAKE Kosuke37-27SATO Koichiro
KOSHINO Kazuhikowon againstTAKEDA Kyoko
SANO Yoko34-30KAWABATA Seiji
HAGIKURA Yutaka34-30NAGANO Yasushi
TAKASAKI Shohei33-31WATANABE Keiichi
HAMADA Kikue34-30KOBAYASHI Manabu
IMOTO Wataru34-30SHINOHARA Chiaki
HANADA Fumihito34-30MARUTA Osamu
KOBAYASHI Oh41-23AMIKAZU Ayama
TAKIGAWA Mitsuaki40-24KATO Tomihiro
KANAZAWA Kota33-31SANO Joichiro
WATANABE Daiki40-24HAGA Takahito
FUJII Miyuki35-29CHIBA Hiromi
NAGANO Yasushiwon againstMURAKAMI Takeshi
KURAMOCHI Yuta43-21KOSHINO Kazuhiko
NAGASAKI Hidekazu33-31SATO Naohiro
MIYAZAKI Yuji36-28SUKO Masayuki
IIJIMA Takamunewon againstHAGIKURA Yutaka
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29NAKANO Jo
ISHIKAWA Akira43-21HAMADA Kikue
KOMAGATA Masayuki36-28OHTAKE Kosuke
NAKAJIMA Tetsuya44-20WATANABE Keiichi
TANAKA Atsushi37-27IWATA Hiroyuki
SATO Koichiro41-23KAWABATA Seiji
MATSUYA Shinpei33-31SUZUKI Yuta
KOIDE Satoshi34-30TAKASAKI Shohei
TAKEDA Kyoko34-30SANO Yoko
KOBAYASHI Manabuwon againstSATO Yuri
IMOTO Wataru42-22WATANABE Daiki
AMIKAZU Ayama38-26MARUTA Osamu
HANADA Fumihito36-28KANAZAWA Kota
SHINOHARA Chiaki42-21HAGA Takahito
TAKIGAWA Mitsuaki40-24KOBAYASHI Oh
KATO Tomihiro42-22SANO Joichiro
KATO Ukiaki41-23FUJII Miyuki
NAGANO Yasushi37-27SUKO Masayuki
KURAMOCHI Yuta37-27MATSUYA Shinpei
MURAKAMI Takeshi36-28ISHIKAWA Akira
NAGASAKI Hidekazu43-20HAGIKURA Yutaka
MIYAZAKI Yuji36-28IIJIMA Takamune
SATO Naohiro39-25TANAKA Atsushi
IWATA Hiroyuki36-28SUZUKI Yuta
KOMAGATA Masayuki36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAJIMA Tetsuya34-30KOIDE Satoshi
SATO Koichiro38-26KOSHINO Kazuhiko
OHTAKE Kosuke36-28TAKEDA Kyoko
SANO Yoko37-27KOBAYASHI Manabu
TAKASAKI Shohei34-30NAKANO Jo
SATO Yuri35-29HAMADA Kikue
WATANABE Keiichi41-23KAWABATA Seiji
IMOTO Wataru33-31KATO Tomihiro
AMIKAZU Ayama48-16KATO Ukiaki
HANADA Fumihito35-29TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Chiaki33-31SANO Joichiro
KOBAYASHI Oh39-25KANAZAWA Kota
MARUTA Osamu40-24FUJII Miyuki
CHIBA Hiromi37-27WATANABE Daiki
NAGANO Yasushi35-29IIJIMA Takamune
KURAMOCHI Yuta37-26KOMAGATA Masayuki
MURAKAMI Takeshiwon againstSATO Naohiro
NAGASAKI Hidekazuwon againstMIYAZAKI Yuji
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstTANAKA Atsushi
ISHIKAWA Akira39-25KOIDE Satoshi
IWATA Hiroyuki48-16SUKO Masayuki
SUZUKI Yuta42-22SANO Yoko
NAKAJIMA Tetsuya40-24HAGIKURA Yutaka
SATO Koichiro37-27TAKASAKI Shohei
OHTAKE Kosuke33-31MATSUYA Shinpei
NAKANO Jo39-25TAKEDA Kyoko
KOSHINO Kazuhiko41-23HAMADA Kikue
SATO Yuri33-31WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Manabu34-30KAWABATA Seiji
IMOTO Wataru42-22KANAZAWA Kota
AMIKAZU Ayama36-28TAKIGAWA Mitsuaki
HANADA Fumihito35-29KOBAYASHI Oh
SHINOHARA Chiaki33-31KATO Tomihiro
SANO Joichiro46-18HAGA Takahito
MARUTA Osamu46-17CHIBA Hiromi
WATANABE Daiki43-21KATO Ukiaki
NAGANO Yasushi35-29IWATA Hiroyuki
KURAMOCHI Yuta34-30NAGASAKI Hidekazu
MURAKAMI Takeshi35-29MIYAZAKI Yuji
SATO Naohiro37-27NAKAJIMA Tetsuya
IIJIMA Takamune40-24KOMAGATA Masayuki
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27OHTAKE Kosuke
ISHIKAWA Akira35-29SATO Koichiro
SUZUKI Yuta34-30HAGIKURA Yutaka
TANAKA Atsushi33-31MATSUYA Shinpei
SUKO Masayuki38-26TAKASAKI Shohei
NAKANO Jo33-31KOIDE Satoshi
KOSHINO Kazuhiko37-27KOBAYASHI Manabu
SANO Yoko33-31SATO Yuri
TAKEDA Kyoko34-30WATANABE Keiichi
KAWABATA Seiji41-23HAMADA Kikue
IMOTO Wataru40-24TAKIGAWA Mitsuaki
AMIKAZU Ayamawon againstHANADA Fumihito
SHINOHARA Chiaki36-28MARUTA Osamu
SANO Joichiro47-17FUJII Miyuki
KATO Tomihiro33-31KOBAYASHI Oh
KANAZAWA Kota40-24KATO Ukiaki
CHIBA Hiromi41-23HAGA Takahito