Ratings

37_King_State (Japan)
2009-10-25

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5575, EZAKI, yuuta, J, 6.0, 215
 10104, HAGIKURA, joe, J, 5.0, 220
 10727, AKASHI, tomone, J, 5.0, 220
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 203
 10701, SHIROMA, ryuchi, J, 5.0, 202
  5626, SATO, naohiro, J, 4.0, 222
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 213
  5540, NAKANO, jyou, J, 4.0, 207
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 4.0, 205
 10820, ASO, DAISUKE, , J, 4.0, 203
  6865, KORE, hidenobu, J, 4.0, 202
  5527, GOTO, masahiro, J, 4.0, 200
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 199
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 3.0, 209
  5599, UETA, konya, J, 3.0, 204
  6840, TANAKA, syuntaro, J, 3.0, 201
  4004, SANO-ROSE, yoko, J, 3.0, 199
 10401, KATO, jyou, J, 3.0, 198
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 3.0, 196
  6860, MIYAZAKI, yuuji, J, 3.0, 196
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 3.0, 194
  6862, KORE, ayati, J, 3.0, 191
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 191
 10888, SHIMIZU, koichi, J, 3.0, 190
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 189
 10467, KIUTI, daichi, J, 3.0, 188
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 3.0, 187
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 199
  5628, OHUCHI, yasuhiro, J, 2.0, 197
  5640, SHINOHARA, jun, J, 2.0, 192
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 191
  10919, TAKIKAWA, akarui, J, 2.0, 180
  5643, SANO, fujiwara, J, 2.0, 179
 10244, SANO, etoshisho, J, 2.0, 177
  5553, SUGIMOTO, yuki, J, 2.0, 177
  5668, SHINOHARA, chigira, J, 2.0, 173
 10863, MIZUI, naoki, J, 2.0, 165
 10838, HISAHIRO, takao, J, 2.0, 164
  5552, SAKURAI, takeuchi, J, 2.0, 155
 10868, NAGAO, kazuki, J, 1.0, 161
 10858, KOMAI, miyuu, J, 1.0, 160
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 0.0, 148

 

Here are all results.

2009-10-25: 37_King_State(Japan)
ESAKI Yuta48-16SHINAGAWA Yukinobu
AKASHI Tomone45-19HISAHIRO Takao
HAGIKURA Yutaka39-25KOSHINO Kazuhiko
NAKAJIMA Tetsuya34-30SHIROMA Ryuchi
NAGAO Hiroto34-30SATO Naohiro
NAKANO Jo44-20SUGIMOTO Yuki
ISHIKAWA Akira40-24WATANABE Keiichi
ASOU Daisuke40-24KIUCHI Hideyuki
UEDA Mikiya39-25MIZUI Naoki
MIYAZAKI Yuji40-24KATO Yuzuru
IWATA Hiroyuki37-27SUZUKI Yuta
TANAKA Shuntaro44-20SHINOHARA Jun
NAGAMATSU Ryota37-27KOBAYASHI Manabu
MATSUMOTO Hiroyuki34-30OHUCHI Yasuhiro
SHINOHARA Ryo33-31GOTO Masahiro
TANAKA Atsushi37-27TOKI Hidenobu
SANO Yoko35-29KOMAI Miyuu
SHIMIZU Kouichi39-25NAGAO Kazuki
TAKIGAWA Mitsuaki40-24SANO Erika
SHINOHARA Chiaki38-26TOKI Yugo
SAKURAI Takeuchi36-28SANO Joichiro
ESAKI Yuta34-30AKASHI Tomone
HAGIKURA Yutaka40-24SHINOHARA Chiaki
NAKAJIMA Tetsuya35-29GOTO Masahiro
SHIROMA Ryuchiwon againstOHUCHI Yasuhiro
SATO Naohiro44-20KOMAI Miyuu
NAGAO Hiroto39-25SANO Yoko
SUZUKI Yuta43-21TOKI Hidenobu
ISHIKAWA Akira36-28TAKIGAWA Mitsuaki
UEDA Mikiya40-24SHIMIZU Kouichi
MIYAZAKI Yuji44-20ASOU Daisuke
IWATA Hiroyuki42-22SAKURAI Takeuchi
TANAKA Shuntaro37-27NAKANO Jo
NAGAMATSU Ryota35-29TANAKA Atsushi
MATSUMOTO Hiroyuki33-31SHINOHARA Ryo
KATO Yuzuru41-23SANO Erika
KIUCHI Hideyuki34-30WATANABE Keiichi
KOBAYASHI Manabu34-30SANO Joichiro
TOKI Yugo33-31KOSHINO Kazuhiko
SUGIMOTO Yuki41-23SHINOHARA Jun
HISAHIRO Takao35-29SHINAGAWA Yukinobu
MIZUI Naoki35-29NAGAO Kazuki
ESAKI Yuta33-31UEDA Mikiya
AKASHI Tomonewon againstMATSUMOTO Hiroyuki
HAGIKURA Yutaka37-27TANAKA Shuntaro
NAKAJIMA Tetsuya36-28NAGAMATSU Ryota
SHIROMA Ryuchi33-31KOBAYASHI Manabu
NAGAO Hiroto34-30ISHIKAWA Akira
SUZUKI Yuta38-26TAKIGAWA Mitsuaki
NAKANO Jo34-30SATO Naohiro
ASOU Daisuke40-24SHINOHARA Ryo
GOTO Masahiro34-30KOSHINO Kazuhiko
TOKI Hidenobu40-24SHINAGAWA Yukinobu
MIYAZAKI Yuji33-31IWATA Hiroyuki
TANAKA Atsushi41-23SHINOHARA Chiaki
SANO Yoko44-20MIZUI Naoki
KIUCHI Hideyuki35-29TOKI Yugo
SHIMIZU Kouichi39-25KATO Yuzuru
OHUCHI Yasuhiro39-25HISAHIRO Takao
WATANABE Keiichi46-18SANO Joichiro
SHINOHARA Jun42-22SANO Erika
SUGIMOTO Yuki41-23SAKURAI Takeuchi
NAGAO Kazuki37-27KOMAI Miyuu
ESAKI Yuta33-31MIYAZAKI Yuji
AKASHI Tomone34-30UEDA Mikiya
HAGIKURA Yutaka36-28NAGAO Hiroto
NAKAJIMA Tetsuya33-31IWATA Hiroyuki
SHIROMA Ryuchi35-29MATSUMOTO Hiroyuki
SATO Naohiro41-23KIUCHI Hideyuki
NAKANO Jo39-25SUZUKI Yuta
ISHIKAWA Akira36-28TANAKA Shuntaro
ASOU Daisuke37-27TANAKA Atsushi
GOTO Masahiro34-30TAKIGAWA Mitsuaki
TOKI Hidenobu44-20NAGAO Kazuki
NAGAMATSU Ryota38-26SANO Yoko
SHINOHARA Ryo35-29KOBAYASHI Manabu
KATO Yuzuru41-23SHINOHARA Chiaki
SHIMIZU Kouichi37-27SUGIMOTO Yuki
TOKI Yugo33-31SHINOHARA Jun
KOSHINO Kazuhiko43-21SAKURAI Takeuchi
OHUCHI Yasuhiro38-25WATANABE Keiichi
SANO Joichiro43-21KOMAI Miyuu
SANO Erika42-22SHINAGAWA Yukinobu
HISAHIRO Takao37-27MIZUI Naoki
ESAKI Yuta34-30NAKAJIMA Tetsuya
AKASHI Tomone43-21NAKANO Jo
HAGIKURA Yutaka37-27MIYAZAKI Yuji
SHIROMA Ryuchi37-27SHIMIZU Kouichi
SATO Naohiro34-30TANAKA Shuntaro
NAGAO Hiroto36-28NAGAMATSU Ryota
SUZUKI Yuta40-24MATSUMOTO Hiroyuki
ISHIKAWA Akira34-30ASOU Daisuke
GOTO Masahiro34-30SANO Yoko
TOKI Hidenobu37-26KIUCHI Hideyuki
UEDA Mikiya35-29IWATA Hiroyuki
SHINOHARA Ryo33-31TOKI Yugo
TANAKA Atsushi35-29OHUCHI Yasuhiro
KATO Yuzuru41-23SUGIMOTO Yuki
KOBAYASHI Manabu35-29SHINOHARA Chiaki
WATANABE Keiichi41-23HISAHIRO Takao
TAKIGAWA Mitsuaki36-28KOSHINO Kazuhiko
SHINOHARA Jun45-19MIZUI Naoki
SANO Joichiro42-22NAGAO Kazuki
SANO Erika44-20SAKURAI Takeuchi
KOMAI Miyuu38-26SHINAGAWA Yukinobu
ESAKI Yuta33-31HAGIKURA Yutaka
AKASHI Tomone36-28NAGAO Hiroto
NAKAJIMA Tetsuya35-29ISHIKAWA Akira
SHIROMA Ryuchi35-29UEDA Mikiya
SATO Naohiro43-21MIYAZAKI Yuji
SUZUKI Yuta40-24SHIMIZU Kouichi
NAKANO Jo42-22TANAKA Atsushi
ASOU Daisuke36-28NAGAMATSU Ryota
GOTO Masahiro38-26KATO Yuzuru
TOKI Hidenobu33-31SHINOHARA Ryo
IWATA Hiroyuki39-25WATANABE Keiichi
TANAKA Shuntaro35-29OHUCHI Yasuhiro
MATSUMOTO Hiroyuki44-20TAKIGAWA Mitsuaki
SANO Yoko39-25SUGIMOTO Yuki
KIUCHI Hideyuki45-18SANO Joichiro
KOBAYASHI Manabu33-31SHINOHARA Jun
TOKI Yugo39-25HISAHIRO Takao
KOSHINO Kazuhiko42-22SANO Erika
SHINOHARA Chiaki36-28NAGAO Kazuki
MIZUI Naoki39-25KOMAI Miyuu
SAKURAI Takeuchi33-31SHINAGAWA Yukinobu