Ratings

14_Kawasaki_open (Japan)
2009-12-06

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5569, OHMORI, keita, J, 5.0, 252
  5530, NODA, bintatsu, J, 5.0, 231
  5571, MATSUMOTO, hiroyuki, J, 5.0, 222
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 250
  6859, SUZUKI, yutuka, J, 4.0, 236
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 225
  6839, MATSUTANI, shinpei, J, 4.0, 212
  5616, TANAKA, atsushi, J, 4.0, 208
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 3.5, 212
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 3.5, 205
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.5, 194
 10906, UMEMURA, yuji, J, 3.5, 182
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 3.0, 200
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 192
 10401, KATO, jyou, J, 3.0, 191
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 3.0, 172
  6944, YAMABE, yun, J, 2.5, 174
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 2.5, 167
  5543, WATANABE, keiichi, J, 2.0, 193
  4004, SANO, yoko, J, 2.0, 154
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.0, 122
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 1.5, 189
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 153
  5547, OHNO, atsuko, J, 1.0, 143
  5689, KOYAHARA, naoto, J, 1.0, 133
 10948, DOBASHI, yusuke, J, 1.0, 116
  5694, INOUE, masaru, J, 0.5, 64

 

Here are all results.

2009-12-06: 14_Kawasaki_open(Japan)
OHMORI Keita48-16MATSUMOTO Hiroyuki
NODA Bintatsu42-22KATO Yuzuru
SUZUKI Yuta37-27HAGIKURA Yutaka
IWATA Hiroyuki64-00INOUE Masaru
MATSUYA Shinpei33-31OHNO Atsuko
TANAKA Atsushi45-19SANO Yoko
MIYAZAKI Yuji45-19WATANABE Keiichi
UMEMURA Yuji45-19ISHIKAWA Akira
KOSHINO Kazuhiko33-31YAMABE Yun
GOTO Masahiro33-31IKEDA Atsuhiko
MATSUZAWA Atsushi37-27MURAKAMI Takeshi
TAKIGAWA Mitsuaki43-21KOYAHARA Naoto
TAKEDA Kyoko34-30NAKAYAMA Takahiro
NODA Bintatsu58-06MATSUZAWA Atsushi
MATSUMOTO Hiroyuki47-17SANO Yoko
MURAKAMI Takeshi51-13HAGIKURA Yutaka
SUZUKI Yuta60-04TAKEDA Kyoko
IWATA Hiroyuki40-24OHMORI Keita
MATSUYA Shinpei46-18GOTO Masahiro
TANAKA Atsushi44-20TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIKAWA Akira39-25WATANABE Keiichi
UMEMURA Yuji32-32MIYAZAKI Yuji
KOSHINO Kazuhiko46-18DOBASHI Yusuke
KATO Yuzuru53-11KOYAHARA Naoto
YAMABE Yun36-28NAKAYAMA Takahiro
IKEDA Atsuhiko43-21OHNO Atsuko
OHMORI Keita41-23IKEDA Atsuhiko
NODA Bintatsu35-29IWATA Hiroyuki
MATSUMOTO Hiroyuki44-20YAMABE Yun
MURAKAMI Takeshi53-11UMEMURA Yuji
SUZUKI Yuta47-17TANAKA Atsushi
MATSUYA Shinpei40-24KOSHINO Kazuhiko
HAGIKURA Yutaka40-24SANO Yoko
MIYAZAKI Yuji44-20KATO Yuzuru
GOTO Masahiro49-15DOBASHI Yusuke
MATSUZAWA Atsushi43-21TAKEDA Kyoko
TAKIGAWA Mitsuaki32-32ISHIKAWA Akira
NAKAYAMA Takahiro54-10INOUE Masaru
OHNO Atsuko37-27WATANABE Keiichi
OHMORI Keita49-15TANAKA Atsushi
NODA Bintatsu38-26SUZUKI Yuta
MATSUMOTO Hiroyuki34-30KOSHINO Kazuhiko
IWATA Hiroyuki33-31MURAKAMI Takeshi
HAGIKURA Yutaka45-19DOBASHI Yusuke
MIYAZAKI Yuji34-30MATSUYA Shinpei
ISHIKAWA Akira41-23NAKAYAMA Takahiro
KATO Yuzuru35-29IKEDA Atsuhiko
MATSUZAWA Atsushi35-29GOTO Masahiro
YAMABE Yun36-28OHNO Atsuko
TAKIGAWA Mitsuaki50-14UMEMURA Yuji
WATANABE Keiichi59-05INOUE Masaru
TAKEDA Kyoko33-31KOYAHARA Naoto
OHMORI Keita43-21MATSUYA Shinpei
NODA Bintatsu41-23MIYAZAKI Yuji
MATSUMOTO Hiroyuki35-29MATSUZAWA Atsushi
MURAKAMI Takeshi51-13TAKIGAWA Mitsuaki
IWATA Hiroyuki41-23SUZUKI Yuta
TANAKA Atsushi45-19TAKEDA Kyoko
HAGIKURA Yutaka32-32YAMABE Yun
UMEMURA Yuji46-18NAKAYAMA Takahiro
KOSHINO Kazuhiko46-18ISHIKAWA Akira
KATO Yuzuru39-25GOTO Masahiro
SANO Yoko41-23KOYAHARA Naoto
WATANABE Keiichi33-31IKEDA Atsuhiko
DOBASHI Yusuke32-32INOUE Masaru
OHMORI Keita47-17NODA Bintatsu
MATSUMOTO Hiroyuki46-18IWATA Hiroyuki
MURAKAMI Takeshi37-27MIYAZAKI Yuji
SUZUKI Yuta43-21KOSHINO Kazuhiko
MATSUYA Shinpei42-22KATO Yuzuru
TANAKA Atsushi42-22MATSUZAWA Atsushi
HAGIKURA Yutaka55-09TAKIGAWA Mitsuaki
ISHIKAWA Akira45-19YAMABE Yun
UMEMURA Yuji34-30WATANABE Keiichi
GOTO Masahiro38-26OHNO Atsuko
SANO Yoko53-11TAKEDA Kyoko
KOYAHARA Naoto47-17INOUE Masaru
DOBASHI Yusuke32-32IKEDA Atsuhiko