Ratings

46_King_state (Japan)
2010-08-21

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5655, SATANI, tetsu, J, 5.0, 210
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 207
  5538, ITO, jyunya, J, 4.0, 219
 10459, KANASAWA, kouta, J, 4.0, 213
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 207
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 4.0, 202
  5643, SANO, fujiwara, J, 4.0, 201
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 4.0, 201
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 4.0, 200
  5574, TAKASHIMA, ryoji, J, 4.0, 200
  5513, TANIDA, kunihiko, J, 4.0, 191
 11642, BANNO, akitoshi, J, 4.0, 171
  4004, SANO, yoko, J, 3.0, 203
  6865, KORE, hidenobu, J, 3.0, 196
 10422, MITO, hiiro, J, 3.0, 196
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 196
  5546, NAGANO, yasushi, J, 3.0, 191
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 182
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 181
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 2.0, 180
  6839, MATSUTANI, shinpei, J, 2.0, 177
  5667, SATO, ryu, J, 2.0, 159
 11334, TAMAYA, gun, J, 2.0, 158
 10820, ASO, daisuke, J, 2.0, 157
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 2.0, 156
 11587, TONOSAKI, hiroaki, J, 2.0, 145
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 1.0, 150
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 1.0, 146
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 1.0, 142
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 1.0, 141
 11636, UENO, tomohiro, J, 1.0, 137
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 0.0, 141

 

Here are all results.

2010-08-21: 46_King_state(Japan)
SATANI Tetsu33-31HAGIKURA Yutaka
NAKAJIMA Tetsuya34-30KOMAGATA Masayuki
ITO Junya37-27IIJIMA Takamune
TAKASHIMA Ryoji33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
IWATA Hiroyuki35-29KOSHINO Kazuhiko
WAKIMOTO Naoyuki36-28SHIBASAKI Lily
TANIDA Kunihiko33-31NAGASHIMA Kazuhito
SANO Yoko36-28TANAKA Atsushi
NAGANO Yasushi38-26ISHIKAWA Akira
MATSUYA Shinpei35-29MURAKAMI Takeshi
SANO Joichiro35-29KANAZAWA Kota
TOKI Hidenobu39-25SATO Ryu
MITO Hiiro36-28TAKIGAWA Mitsuaki
TONOSAKI Hiroaki39-25TAYAMA Tsubasa
UENO Tomohiro35-29OCHIAI Naofumi
SATANI Tetsu36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NAKAJIMA Tetsuya37-27ASOU Daisuke
HAGIKURA Yutaka37-26NAGASHIMA Kazuhito
TAKASHIMA Ryoji38-26TANIDA Kunihiko
IWATA Hiroyuki41-22MATSUYA Shinpei
WAKIMOTO Naoyuki35-29SANO Yoko
NAGANO Yasushi33-31ITO Junya
IIJIMA Takamune40-24SHIBASAKI Lily
TANAKA Atsushi41-23MURAKAMI Takeshi
KOMAGATA Masayuki39-25KOSHINO Kazuhiko
BANNO Akitoshi35-29MITO Hiiro
KANAZAWA Kota42-22OCHIAI Naofumi
SANO Joichiro41-22UENO Tomohiro
TAKIGAWA Mitsuaki34-30TAYAMA Tsubasa
TOKI Hidenobu39-25TONOSAKI Hiroaki
NAKAJIMA Tetsuya33-31IWATA Hiroyuki
HAGIKURA Yutaka36-28SANO Yoko
TAKASHIMA Ryojiwon againstSATANI Tetsu
WAKIMOTO Naoyuki35-29NAGANO Yasushi
IIJIMA Takamune37-27TANAKA Atsushi
ASOU Daisuke35-29ISHIKAWA Akira
NAGASHIMA Kazuhito34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOMAGATA Masayuki34-30ITO Junya
MATSUYA Shinpei38-26TANIDA Kunihiko
SHIBASAKI Lily33-31KOSHINO Kazuhiko
KANAZAWA Kota39-25BANNO Akitoshi
SANO Joichiro33-30TOKI Hidenobu
TAKIGAWA Mitsuaki34-30SATO Ryu
MITO Hiiro40-24TONOSAKI Hiroaki
TAYAMA Tsubasa39-24UENO Tomohiro
SATANI Tetsu39-25NAGANO Yasushi
NAKAJIMA Tetsuya35-29WAKIMOTO Naoyuki
ITO Junya38-26MATSUYA Shinpei
HAGIKURA Yutaka36-28KOMAGATA Masayuki
IWATA Hiroyuki35-29TAKASHIMA Ryoji
TANIDA Kunihiko34-30SANO Yoko
IIJIMA Takamune39-25ASOU Daisuke
NAGASHIMA Kazuhito35-29SHIBASAKI Lily
TANAKA Atsushi34-30ISHIKAWA Akira
MURAKAMI Takeshi40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
BANNO Akitoshi35-29TAKIGAWA Mitsuaki
KANAZAWA Kota37-27TOKI Hidenobu
MITO Hiiro37-27SANO Joichiro
TAYAMA Tsubasa34-30OCHIAI Naofumi
TONOSAKI Hiroaki33-31SATO Ryu
SATANI Tetsu33-31NAKAJIMA Tetsuya
ITO Junya46-18TANAKA Atsushi
HAGIKURA Yutaka35-29IWATA Hiroyuki
TAKASHIMA Ryoji41-23IIJIMA Takamune
WAKIMOTO Naoyuki39-25KOMAGATA Masayuki
TANIDA Kunihiko38-26MURAKAMI Takeshi
SANO Yoko37-27SHIBASAKI Lily
NAGANO Yasushi38-26MATSUYA Shinpei
NAGASHIMA Kazuhito34-30ASOU Daisuke
ISHIKAWA Akira35-29KOSHINO Kazuhiko
BANNO Akitoshi39-25SANO Joichiro
KANAZAWA Kota38-26MITO Hiiro
TAKIGAWA Mitsuaki39-25UENO Tomohiro
TOKI Hidenobu34-30TAYAMA Tsubasa
SATO Ryu39-25OCHIAI Naofumi
SATANI Tetsu37-27WAKIMOTO Naoyuki
NAKAJIMA Tetsuya37-27HAGIKURA Yutaka
ITO Junya37-27TAKASHIMA Ryoji
IWATA Hiroyuki36-28NAGANO Yasushi
TANIDA Kunihiko34-30IIJIMA Takamune
SANO Yoko43-21NAGASHIMA Kazuhito
ASOU Daisuke40-24KOMAGATA Masayuki
TANAKA Atsushi34-30MATSUYA Shinpei
ISHIKAWA Akira36-28MURAKAMI Takeshi
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27KOSHINO Kazuhiko
BANNO Akitoshi37-27TOKI Hidenobu
SANO Joichiro40-24TONOSAKI Hiroaki
TAKIGAWA Mitsuaki36-28KANAZAWA Kota
SATO Ryu34-30UENO Tomohiro
OCHIAI Naofumi36-28MITO Hiiro