Ratings

21_Kansai_championships (Japan)
2010-10-31

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 7.0, 310
 10660, YAMAMOTO, tatuya, J, 7.0, 307
  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 6.0, 299
 11141, MARUYAMA, tomohiro, J, 5.0, 290
 11743, SHIMIZU, mamoru, J, 5.0, 258
  6924, HONDA, naoto, J, 5.0, 254
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 5.0, 252
 10665, YOKOYAMA, taka, J, 5.0, 247
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 5.0, 231
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 5.0, 231
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.5, 220
 11690, NOMURACHO, kato, J, 4.5, 215
 10045, KAMEDA, ryouta, J, 4.0, 287
 10446, HASIMOTO, isamu, J, 4.0, 256
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 4.0, 256
 11753, YOKOYAMA, chiaki, J, 4.0, 237
  5671, OHNO, daisuke, J, 4.0, 228
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 4.0, 220
 10040, ISHIBASHI, takuya, J, 4.0, 219
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 4.0, 215
  6926, KANAI, kyousuke, J, 4.0, 209
 11698, ABE, yusuke, J, 3.5, 254
 10480, NISHIMURA, tomoaki, J, 3.5, 225
 10939, ASANO, yoshiko, J, 3.5, 220
 11728, NISHIDA, keisaku, J, 3.5, 215
 11719, KARATSU, yuri, J, 3.0, 226
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 3.0, 225
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 3.0, 222
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 3.0, 222
 10568, KIMURA, yamaji, J, 3.0, 211
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 3.0, 211
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 209
 10007, NAKAMURA, yuki, J, 3.0, 193
 10860, LINUMA, hiroshi, J, 3.0, 190
  6929, IO, hideo, J, 3.0, 190
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 188
 11658, OKUHARU, jun, J, 3.0, 167
 11205, NAKAOKA, akinori, J, 2.0, 234
 10651, TODA, aritoshi, J, 2.0, 223
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 204
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 2.0, 185
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 2.0, 172
 10479, NISHIKAWA, kazuo, J, 2.0, 167
 11351, TODA, guratoshi, J, 2.0, 165
 10227, YOKOYAMA, takako, J, 1.0, 188
 10932, ANDO, keito, J, 1.0, 179
 10233, SAKAMOTO, hirosi, J, 0.0, 138
 11730, OHTAKE, sakiko, J, 0.0, 120
 10899, TAKESHITA, yusuke, J, 0.0, 40

 

Here are all results.

2010-10-31: 21_Kansai_championships(Japan)
OKAMOTO Kazuki46-18YOKOYAMA Taka
SUGASE Takahiro38-26SHIMAMURA Yoshihide
FUKUNAGA Kohachi42-22KIMURA Yamaji
MATSUMOTO Hiroshi37-27KAMEDA Ryota
YOSHIDA Shigenobu36-28NAKAOKA Akinori
HASHIMOTO Isamu42-22IO Hideo
YOKOYAMA Chiaki46-18ANDO Keito
OHNO Daisuke48-16HONDA Naoto
TSUCHIYA Keishiro42-22NAKAYAMA Takahiro
ISHIBASHI Takuya43-21TODA Guratoshi
NISHIMURA Tomoaki36-28MIYAZAKI Yuji
OSHIMA Yusuke45-19KOBAYASHI Ritsuko
HIRABAYASHI Eiji33-31OKAMURA Hiroaki
MORI Takahiro50-14SAKAMOTO Hiroshi
NAKAMURA Yuki33-31TODA Aritoshi
MATSUMOTO Kazunori35-29KASAI Yuta
YAMAMOTO Tatsuya49-15ABE Yusuke
MARUYAMA Tomohiro42-22LINUMA Hiroshi
SHIMIZU Mamoru42-22OHTAKE Sakiko
NISHIMURA Akihiro36-28KARATSU Yuri
ASANO Yoshiko50-14OKUHARU Jun
NISHIDA Keisaku32-32NOMURACHO Kato
NISHIKAWA Kazuo36-28YOKOYAMA Takako
OKAMOTO Kazuki46-18YOKOYAMA Chiaki
SUGASE Takahiro39-25FUKUNAGA Kohachi
NAKAMORI Hiroki37-27KANAI Kyousuke
HONDA Naoto46-18SAKAMOTO Hiroshi
YOKOYAMA Taka40-24ANDO Keito
MATSUMOTO Hiroshi34-30NISHIMURA Tomoaki
YOSHIDA Shigenobu41-23MATSUMOTO Kazunori
MIYAZAKI Yuji48-16KAMEDA Ryota
HASHIMOTO Isamu33-31TSUCHIYA Keishiro
OHNO Daisuke38-26MORI Takahiro
OKAMURA Hiroaki43-21TODA Aritoshi
SHIMAMURA Yoshihide54-10IO Hideo
OSHIMA Yusuke41-23ISHIBASHI Takuya
KIMURA Yamaji48-16NAKAYAMA Takahiro
NAKAMURA Yuki42-22HIRABAYASHI Eiji
KOBAYASHI Ritsuko50-14TODA Guratoshi
NAKAOKA Akinori45-19KASAI Yuta
YAMAMOTO Tatsuya44-20ASANO Yoshiko
SHIMIZU Mamoru37-27MARUYAMA Tomohiro
KARATSU Yuri51-13NOMURACHO Kato
NISHIMURA Akihiro34-30TAKESHITA Yusuke
ABE Yusuke49-15OHTAKE Sakiko
NISHIDA Keisaku56-08NISHIKAWA Kazuo
LINUMA Hiroshi33-31YOKOYAMA Takako
OKAMOTO Kazuki44-20OHNO Daisuke
SUGASE Takahiro56-08OSHIMA Yusuke
NAKAMORI Hiroki42-22HONDA Naoto
FUKUNAGA Kohachi37-27ISHIBASHI Takuya
YOKOYAMA Taka37-27MATSUMOTO Kazunori
MATSUMOTO Hiroshi40-24NAKAMURA Yuki
KAMEDA Ryota49-15ANDO Keito
MIYAZAKI Yuji42-22OKAMURA Hiroaki
HASHIMOTO Isamu47-17YOSHIDA Shigenobu
YOKOYAMA Chiaki40-24NISHIMURA Tomoaki
KANAI Kyousuke34-30HIRABAYASHI Eiji
TSUCHIYA Keishiro36-28NAKAOKA Akinori
SHIMAMURA Yoshihide36-28MORI Takahiro
IO Hideo40-24SAKAMOTO Hiroshi
KOBAYASHI Ritsuko35-29KIMURA Yamaji
KASAI Yuta34-30TODA Aritoshi
NAKAYAMA Takahiro54-10TODA Guratoshi
YAMAMOTO Tatsuya40-24SHIMIZU Mamoru
MARUYAMA Tomohiro54-10TAKESHITA Yusuke
NOMURACHO Kato38-26YOKOYAMA Takako
OKUHARU Jun43-21NISHIKAWA Kazuo
NISHIMURA Akihiro49-15NISHIDA Keisaku
ASANO Yoshiko33-31KARATSU Yuri
LINUMA Hiroshi37-27ABE Yusuke
OKAMOTO Kazuki40-24SUGASE Takahiro
NAKAMORI Hiroki45-19FUKUNAGA Kohachi
HONDA Naoto48-16HIRABAYASHI Eiji
YOKOYAMA Taka39-25NAKAMURA Yuki
MATSUMOTO Hiroshi38-26HASHIMOTO Isamu
YOSHIDA Shigenobu35-29OSHIMA Yusuke
KAMEDA Ryota58-06ISHIBASHI Takuya
MIYAZAKI Yuji39-25SHIMAMURA Yoshihide
YOKOYAMA Chiaki46-18KOBAYASHI Ritsuko
KANAI Kyousuke41-23MATSUMOTO Kazunori
TSUCHIYA Keishiro48-16OHNO Daisuke
NISHIMURA Tomoaki61-03NAKAYAMA Takahiro
OKAMURA Hiroaki39-25KIMURA Yamaji
MORI Takahiro35-29NAKAOKA Akinori
TODA Aritoshi47-17ANDO Keito
KASAI Yuta52-12IO Hideo
TODA Guratoshi40-24SAKAMOTO Hiroshi
YAMAMOTO Tatsuya55-09NISHIMURA Akihiro
MARUYAMA Tomohiro52-12ASANO Yoshiko
SHIMIZU Mamoru44-20LINUMA Hiroshi
NOMURACHO Kato34-30ABE Yusuke
OKUHARU Jun41-23NISHIDA Keisaku
NISHIKAWA Kazuo39-25OHTAKE Sakiko
OKAMOTO Kazuki38-26MATSUMOTO Hiroshi
SUGASE Takahiro44-20NAKAMORI Hiroki
HONDA Naoto46-18KANAI Kyousuke
FUKUNAGA Kohachi45-19NAKAMURA Yuki
YOKOYAMA Taka53-11YOSHIDA Shigenobu
KAMEDA Ryota55-09NISHIMURA Tomoaki
YOKOYAMA Chiaki34-30HASHIMOTO Isamu
OHNO Daisuke33-31OSHIMA Yusuke
TSUCHIYA Keishiro33-31MIYAZAKI Yuji
ISHIBASHI Takuya33-31NAKAYAMA Takahiro
SHIMAMURA Yoshihide40-24OKAMURA Hiroaki
KIMURA Yamaji33-31TODA Aritoshi
MORI Takahiro45-19KASAI Yuta
IO Hideo49-15TODA Guratoshi
KOBAYASHI Ritsuko44-20NAKAOKA Akinori
MATSUMOTO Kazunori43-21HIRABAYASHI Eiji
ANDO Keito49-15SAKAMOTO Hiroshi
YAMAMOTO Tatsuya39-25MARUYAMA Tomohiro
SHIMIZU Mamoru47-17OKUHARU Jun
NOMURACHO Kato35-29NISHIMURA Akihiro
KARATSU Yuri40-24LINUMA Hiroshi
ABE Yusuke62-02NISHIDA Keisaku
ASANO Yoshiko57-07NISHIKAWA Kazuo
YOKOYAMA Takako48-16OHTAKE Sakiko
OKAMOTO Kazuki56-08TSUCHIYA Keishiro
SUGASE Takahiro55-09YOKOYAMA Taka
NAKAMORI Hiroki54-10KOBAYASHI Ritsuko
HONDA Naoto36-28SHIMAMURA Yoshihide
FUKUNAGA Kohachi42-22OHNO Daisuke
MATSUMOTO Hiroshi35-29YOKOYAMA Chiaki
KAMEDA Ryota58-06MORI Takahiro
MIYAZAKI Yuji37-27HASHIMOTO Isamu
KANAI Kyousuke44-20IO Hideo
ISHIBASHI Takuya35-29TODA Aritoshi
NISHIMURA Tomoaki32-32YOSHIDA Shigenobu
OSHIMA Yusuke55-09OKAMURA Hiroaki
HIRABAYASHI Eiji50-14SAKAMOTO Hiroshi
KIMURA Yamaji38-26KASAI Yuta
NAKAMURA Yuki37-27MATSUMOTO Kazunori
NAKAOKA Akinori53-11NAKAYAMA Takahiro
TODA Guratoshi35-29ANDO Keito
YAMAMOTO Tatsuya44-20NOMURACHO Kato
MARUYAMA Tomohiro39-25NISHIMURA Akihiro
KARATSU Yuri48-16SHIMIZU Mamoru
OKUHARU Jun39-25YOKOYAMA Takako
ABE Yusuke32-32ASANO Yoshiko
NISHIDA Keisaku53-11OHTAKE Sakiko
LINUMA Hiroshi33-31NISHIKAWA Kazuo
OKAMOTO Kazuki40-24KAMEDA Ryota
SUGASE Takahiro43-21MATSUMOTO Hiroshi
NAKAMORI Hiroki33-31MIYAZAKI Yuji
HONDA Naoto40-24YOKOYAMA Chiaki
FUKUNAGA Kohachi42-22TSUCHIYA Keishiro
YOKOYAMA Taka51-13SHIMAMURA Yoshihide
YOSHIDA Shigenobu48-16KIMURA Yamaji
HASHIMOTO Isamu51-13OSHIMA Yusuke
KANAI Kyousuke45-19MORI Takahiro
OHNO Daisuke51-13NAKAMURA Yuki
ISHIBASHI Takuya52-12KOBAYASHI Ritsuko
NISHIMURA Tomoaki33-31NAKAOKA Akinori
OKAMURA Hiroaki57-07MATSUMOTO Kazunori
HIRABAYASHI Eiji39-25KASAI Yuta
IO Hideo37-27ANDO Keito
TODA Aritoshi34-30TODA Guratoshi
NAKAYAMA Takahiro35-29SAKAMOTO Hiroshi
YAMAMOTO Tatsuya36-28KARATSU Yuri
MARUYAMA Tomohiro51-13OKUHARU Jun
SHIMIZU Mamoru48-16ASANO Yoshiko
NOMURACHO Kato43-21LINUMA Hiroshi
NISHIMURA Akihiro33-31OHTAKE Sakiko
ABE Yusuke39-25NISHIKAWA Kazuo
NISHIDA Keisaku34-30YOKOYAMA Takako