Ratings

75_Shinagawa_open (Japan)
2011-03-05

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  299, MURAKAMI, takeshi, J, 5.0, 231
  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 5.0, 211
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 5.0, 204
  5524, NAGAO, hiroto, J, 5.0, 201
 11707, HANAGAMI, tatsuhiko, J, 5.0, 198
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 4.0, 218
  5542, KOIDE, satoshi, J, 4.0, 211
  5577, KURITA, seiya, J, 4.0, 211
 10154, YAMADA, goro, J, 4.0, 210
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 204
  698, SUEKUNI, makoto, J, 4.0, 204
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 4.0, 203
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 4.0, 200
  5546, NAGANO, yasushi, J, 4.0, 195
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 194
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 4.0, 192
  5655, SATANI, tetsu, J, 4.0, 168
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.0, 203
 10104, HAGIKURA, yutaka, J, 3.0, 199
  6862, TOKI, yugo, J, 3.0, 196
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 3.0, 194
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 3.0, 191
 10901, TANIZAWA, misato, J, 3.0, 189
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 187
 10885, SHIBASAKI, yuri, J, 3.0, 187
  5533, SATO, kouichiro, J, 3.0, 185
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 3.0, 184
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 3.0, 183
  5624, KOBAYASHI, oh, J, 3.0, 180
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 3.0, 150
 11672, MATSUDA, shoma, J, 2.0, 195
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 2.0, 193
  5630, TANAKA, shu, J, 2.0, 192
  5508, TATSUMI, yukiko, J, 2.0, 190
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 2.0, 185
  5640, SHINOHARA, jun, J, 2.0, 176
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 2.0, 172
  6865, TOKI, hidenobu, J, 2.0, 166
 12194, TANABE, shinji, J, 2.0, 165
  600, TAKEDA, kyoko, J, 2.0, 149
 11054, IWAKURA, hiroaki, J, 1.0, 181
 11702, ABE, ryuji, J, 1.0, 149
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 1.0, 148
 11141, MARUYAMA, tomohiro, J, 1.0, 145
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 1.0, 144
 11490, AKAIKE, hide, J, 1.0, 130
  5543, WATANABE, keiichi, J, 0.0, 147
 11916, AKAIKE, norimitsu, J, 0.0, 114

 

Here are all results.

2011-03-05: 75_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya36-28HISHIYAMA Yuichi
NAGAO Hiroto33-31MURAKAMI Takeshi
HANAGAMI Tatsuhiko36-28ISHIKAWA Akira
KURITA Seiya43-21SHIMONOSONO Kozo
SUEKUNI Makoto40-24NAGASHIMA Kazuhito
YAMADA Goro39-25TAKIGAWA Mitsuaki
KOIDE Satoshi41-23AKAIKE Norimitsu
NAGANO Yasushi33-31HAGIKURA Yutaka
IWATA Hiroyuki40-24NOBUKAWA Hiroki
ENOMOTO Hiroyukiwon againstMATSUYA Shinpei
TOKI Yugo35-28MARUYAMA Tomohiro
TANAKA Atsushi40-24AKAIKE Hide
OHTAKE Kosuke33-31TAKEDA Kyoko
NARUMI Hisatoshi41-23TOKI Hidenobu
SATO Koichiro36-28TANAKA Amane
SHIBASAKI Lily35-29MATSUDA Shoma
TANIZAWA Misato34-30WATANABE Keiichi
TAKAHASHI Hisashi34-30KOZUKA Katsuhiko
TSUCHIYA Ryosuke37-27KOBAYASHI Oh
SHINOHARA Jun35-29ABE Ryuji
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30SHINOHARA Chiaki
SHINOHARA Ryo36-28TAKANASHI Yusuke
IWAKURA Hiroaki37-27KOMAGATA Masayuki
MURAKAMI Takeshi46-18TAKEDA Kyoko
NAKAJIMA Tetsuya35-29TOKI Yugo
NAGAO Hiroto33-31MATSUYA Shinpei
SATANI Tetsu37-27SHINOHARA Jun
TAKANASHI Yusuke34-30TANAKA Amane
HANAGAMI Tatsuhiko36-28IWAKURA Hiroaki
KURITA Seiya36-28KOIDE Satoshi
SUEKUNI Makoto33-31IWATA Hiroyuki
YAMADA Goro39-25TSUCHIYA Ryosuke
NAGANO Yasushi34-30TAKAHASHI Hisashi
NOBUKAWA Hirokiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
KOMAGATA Masayuki34-29TAKIGAWA Mitsuaki
HISHIYAMA Yuichi35-29MARUYAMA Tomohiro
TANABE Shinji36-28SHIBASAKI Lily
OHTAKE Kosuke35-29ENOMOTO Hiroyuki
NARUMI Hisatoshi33-31TANAKA Atsushi
HAGIKURA Yutaka34-30KOZUKA Katsuhiko
SATO Koichiro35-29SHINOHARA Ryo
TANIZAWA Misato40-24TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOBAYASHI Oh36-28ISHIKAWA Akira
ABE Ryuji37-27MATSUDA Shoma
SHINOHARA Chiaki34-30WATANABE Keiichi
AKAIKE Hide37-27TOKI Hidenobu
MURAKAMI Takeshi39-25OHTAKE Kosuke
NAKAJIMA Tetsuya34-30TANABE Shinji
NAGAO Hiroto33-31NAGANO Yasushi
SATANI Tetsu33-31NARUMI Hisatoshi
TAKANASHI Yusuke42-22KOBAYASHI Oh
HANAGAMI Tatsuhiko35-29SATO Koichiro
KURITA Seiya34-30YAMADA Goro
SUEKUNI Makoto37-27TANIZAWA Misato
KOZUKA Katsuhiko33-31ISHIKAWA Akira
KOIDE Satoshi37-27IWAKURA Hiroaki
ENOMOTO Hiroyuki33-31TATSUMI-IIJIMA Yukiko
NOBUKAWA Hiroki36-28WATANABE Keiichi
KOMAGATA Masayuki37-27AKAIKE Hide
HISHIYAMA Yuichi33-31ABE Ryuji
SHIMONOSONO Kozo38-26AKAIKE Norimitsu
TOKI Yugo41-23TAKAHASHI Hisashi
TANAKA Atsushi38-26IWATA Hiroyuki
NAGASHIMA Kazuhito38-26TAKIGAWA Mitsuaki
SHIBASAKI Lilywon againstSHINOHARA Chiaki
TANAKA Amane41-23MATSUYA Shinpei
TSUCHIYA Ryosuke38-26SHINOHARA Ryo
SHINOHARA Junwon againstHAGIKURA Yutaka
MATSUDA Shoma33-31MARUYAMA Tomohiro
MURAKAMI Takeshi43-20NARUMI Hisatoshi
NAKAJIMA Tetsuya34-30SUEKUNI Makoto
SATANI Tetsuwon againstKURITA Seiya
TAKANASHI Yusuke42-22NAGANO Yasushi
HANAGAMI Tatsuhikowon againstNAGAO Hiroto
YAMADA Goro37-27TANAKA Atsushi
KOZUKA Katsuhiko44-20AKAIKE Hide
KOIDE Satoshiwon againstTANABE Shinji
IWATA Hiroyuki34-30IWAKURA Hiroaki
NOBUKAWA Hiroki36-28ENOMOTO Hiroyuki
KOMAGATA Masayuki39-25SHIBASAKI Lily
SHIMONOSONO Kozo38-26SHINOHARA Jun
TOKI Yugo34-30SATO Koichiro
OHTAKE Kosuke36-28HISHIYAMA Yuichi
HAGIKURA Yutaka40-23ABE Ryuji
NAGASHIMA Kazuhito39-25SHINOHARA Chiaki
TOKI Hidenobu45-19MARUYAMA Tomohiro
TANIZAWA Misatowon againstTSUCHIYA Ryosuke
MATSUYA Shinpei35-29WATANABE Keiichi
TAKAHASHI Hisashiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKEDA Kyoko41-23AKAIKE Norimitsu
KOBAYASHI Oh34-30MATSUDA Shoma
TANAKA Amane41-23SHINOHARA Ryo
MURAKAMI Takeshi39-25HANAGAMI Tatsuhiko
NAKAJIMA Tetsuya34-30SATANI Tetsu
NAGAO Hiroto37-27TOKI Yugo
TAKANASHI Yusukewon againstYAMADA Goro
SUEKUNI Makoto33-31KURITA Seiya
KOZUKA Katsuhiko38-26NAGASHIMA Kazuhito
KOIDE Satoshi45-18SHIMONOSONO Kozo
NAGANO Yasushi39-25SHINOHARA Jun
IWATA Hiroyuki35-29HAGIKURA Yutaka
ENOMOTO Hiroyuki40-24TAKAHASHI Hisashi
NOBUKAWA Hiroki34-30TANIZAWA Misato
KOMAGATA Masayuki36-28OHTAKE Kosuke
HISHIYAMA Yuichi38-26TAKEDA Kyoko
TANABE Shinji39-25TANAKA Amane
NARUMI Hisatoshi34-30TSUCHIYA Ryosuke
SATO Koichiro34-30TANAKA Atsushi
SHIBASAKI Lily35-29TOKI Hidenobu
MATSUYA Shinpei35-29ABE Ryuji
KOBAYASHI Ohwon againstIWAKURA Hiroaki
MATSUDA Shoma48-16AKAIKE Norimitsu
ISHIKAWA Akirawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
SHINOHARA Chiaki42-22AKAIKE Hide
SHINOHARA Ryo34-30TAKIGAWA Mitsuaki
MURAKAMI Takeshi33-31NAKAJIMA Tetsuya
NAGAO Hiroto33-31KOMAGATA Masayuki
SATANI Tetsu36-28KOIDE Satoshi
TAKANASHI Yusuke33-31SUEKUNI Makoto
HANAGAMI Tatsuhiko34-30NOBUKAWA Hiroki
KURITA Seiya35-29TANABE Shinji
YAMADA Goro34-30TOKI Yugo
KOZUKA Katsuhiko43-21SATO Koichiro
NAGANO Yasushi36-28NARUMI Hisatoshi
IWATA Hiroyuki37-27OHTAKE Kosuke
ENOMOTO Hiroyuki38-26TANIZAWA Misato
HISHIYAMA Yuichiwon againstSHIBASAKI Lily
SHIMONOSONO Kozo35-29KOBAYASHI Oh
TANAKA Atsushi37-27TANAKA Amane
HAGIKURA Yutaka33-31TSUCHIYA Ryosuke
NAGASHIMA Kazuhito36-28MATSUDA Shoma
TOKI Hidenobu42-22SHINOHARA Chiaki
MATSUYA Shinpei35-29ISHIKAWA Akira
TAKAHASHI Hisashi40-24SHINOHARA Ryo
TAKEDA Kyoko33-31SHINOHARA Jun
TATSUMI-IIJIMA Yukiko37-27IWAKURA Hiroaki
TAKIGAWA Mitsuaki34-30WATANABE Keiichi
MARUYAMA Tomohiro38-26AKAIKE Norimitsu