Ratings

22_Kansai_Champ (Japan)
2011-10-09

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 6.0, 278
  5669, NAKANO, shunsuke, J, 6.0, 278
  6970, KUDASHOU, takahiro, J, 5.0, 285
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 5.0, 258
 11528, KIGUCHI, tomoya, J, 5.0, 252
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 5.0, 250
 10656, WAKU, shinsuke, J, 5.0, 231
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 5.0, 213
  6976, ASANO, yuki, J, 4.5, 250
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 4.5, 247
 10302, HAMAJIMA, ishiuma, J, 4.5, 226
  6805, SAKA, hiroshi, J, 4.0, 251
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 4.0, 245
 12264, KOSAKA, toshiki, J, 4.0, 237
 11334, TAMAYA, gun, J, 4.0, 228
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 224
  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 4.0, 215
 10753, KAGOTANI, hiroto, J, 4.0, 208
  5616, TANAKA, atsushi, J, 3.5, 269
  6930, NISHIMINE, satoru, J, 3.5, 218
  5579, HATA, hayato, J, 3.5, 198
  5528, TOJO, masaru, J, 3.0, 250
 10881, SAKURAI, yuka, J, 3.0, 241
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 3.0, 223
 10446, HASIMOTO, isamu, J, 3.0, 218
 10766, NISHIMURA, hidemi, J, 3.0, 198
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 195
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 2.0, 237
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 2.0, 206
 11719, KARATSU, yuri, J, 2.0, 199
 10072, UCHIDA, kiyoyuki, J, 2.0, 197
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 2.0, 195
 10216, TAGUCHI, ryosuke, J, 2.0, 183
  6977, OKAMURA, hiroaki, J, 2.0, 175
 10184, KASAI, yuta, J, 2.0, 163
  6929, IO, hideo, J, 1.5, 165
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 1.5, 157
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 1.0, 140
 10233, SAKAMOTO, hirosi, J, 1.0, 109

 

Here are all results.

2011-10-09: 22_Kansai_Champ(Japan)
NAKANO Shunsuke35-29SUGASE Takahiro
OKAMOTO Kazuki58-06KASAI Yuta
KAMEDA Ryota35-29KOSAKA Toshiki
KIGUCHI Tomoya45-19HAMAJIMA Ishiuma
FUKUNAGA Kohachi44-20MATSUMOTO Kazunori
OKI Shinsuke38-26MORI Takahiro
ASANO Yuki33-31TOJO Atsushi
SAKA Hiroshi39-25SHIMAMURA Yoshihide
OSHIMA Yusuke42-22NISHIMINE Satoru
TAYAMA Tsubasa47-17NAKAYAMA Takahiro
SAWADA Tomohiro44-20HATA Hayato
YOSHIDA Shigenobu33-31NISHIMURA Hidemi
KAGOTANI Hiroto45-19HASHIMOTO Isamu
TANAKA Atsushi57-07KARATSU Yuri
SAKURAI Yuka50-14SAKAMOTO Hiroshi
TSUCHIYA Keishiro37-27OKAMURA Hiroaki
KOBAYASHI Ritsuko34-30NARUMI Hisatoshi
TSUCHIYA Ryosuke42-22IO Hideo
TAGUCHI Ryosuke36-28UCHIDA Kiyoyuki
NAKANO Shunsuke34-30KOBAYASHI Ritsuko
OKAMOTO Kazuki33-31TANAKA Atsushi
MIYAZAKI Yuji40-24KAMEDA Ryota
SUGASE Takahiro44-20UCHIDA Kiyoyuki
KIGUCHI Tomoya42-22KAGOTANI Hiroto
FUKUNAGA Kohachi34-30SAWADA Tomohiro
OKI Shinsuke37-27SAKA Hiroshi
SHIMAMURA Yoshihide50-14IO Hideo
HAMAJIMA Ishiuma43-21NAKAYAMA Takahiro
OSHIMA Yusuke43-21TSUCHIYA Ryosuke
TAYAMA Tsubasa33-31SAKURAI Yuka
YOSHIDA Shigenobu37-27ASANO Yuki
NISHIMINE Satoru32-32HATA Hayato
TOJO Atsushi56-08NISHIMURA Hidemi
TSUCHIYA Keishiro45-19TAGUCHI Ryosuke
HASHIMOTO Isamu50-14MATSUMOTO Kazunori
NARUMI Hisatoshi36-28KOSAKA Toshiki
OKAMURA Hiroaki40-24MORI Takahiro
SAKAMOTO Hiroshi48-16KARATSU Yuri
NAKANO Shunsuke52-12YOSHIDA Shigenobu
OKAMOTO Kazuki45-19KIGUCHI Tomoya
MIYAZAKI Yuji38-26OKI Shinsuke
SUGASE Takahiro58-06SAWADA Tomohiro
KAMEDA Ryota47-17TAGUCHI Ryosuke
FUKUNAGA Kohachi46-18TAYAMA Tsubasa
ASANO Yuki62-02SAKAMOTO Hiroshi
HAMAJIMA Ishiuma35-29KOBAYASHI Ritsuko
SAKA Hiroshi54-10KAGOTANI Hiroto
KOSAKA Toshiki53-11HATA Hayato
TANAKA Atsushi47-17TOJO Atsushi
NISHIMINE Satoru38-26KASAI Yuta
SAKURAI Yuka49-15SHIMAMURA Yoshihide
TSUCHIYA Keishiro34-30OSHIMA Yusuke
HASHIMOTO Isamu52-12OKAMURA Hiroaki
NISHIMURA Hidemi34-30NAKAYAMA Takahiro
MORI Takahiro48-16UCHIDA Kiyoyuki
TSUCHIYA Ryosuke37-27NARUMI Hisatoshi
MATSUMOTO Kazunori33-31IO Hideo
NAKANO Shunsuke35-29TSUCHIYA Keishiro
OKAMOTO Kazuki36-28FUKUNAGA Kohachi
MIYAZAKI Yuji37-27TANAKA Atsushi
SUGASE Takahiro37-27SAKURAI Yuka
KIGUCHI Tomoya35-29KAMEDA Ryota
OKI Shinsuke40-24TSUCHIYA Ryosuke
ASANO Yuki41-23HASHIMOTO Isamu
SHIMAMURA Yoshihide41-23KOBAYASHI Ritsuko
HAMAJIMA Ishiuma39-25TAYAMA Tsubasa
SAKA Hiroshi36-28OSHIMA Yusuke
KOSAKA Toshiki38-26TOJO Atsushi
SAWADA Tomohiro44-20OKAMURA Hiroaki
YOSHIDA Shigenobu38-26NISHIMINE Satoru
KAGOTANI Hiroto34-30NISHIMURA Hidemi
HATA Hayato33-31KARATSU Yuri
MORI Takahiro33-31NARUMI Hisatoshi
KASAI Yuta44-20SAKAMOTO Hiroshi
IO Hideo32-32NAKAYAMA Takahiro
TAGUCHI Ryosuke33-31MATSUMOTO Kazunori
OKAMOTO Kazuki34-30NAKANO Shunsuke
MIYAZAKI Yuji39-25SUGASE Takahiro
KAMEDA Ryota38-26OSHIMA Yusuke
FUKUNAGA Kohachi36-28TSUCHIYA Keishiro
OKI Shinsuke44-20KIGUCHI Tomoya
SHIMAMURA Yoshihide50-14MORI Takahiro
HAMAJIMA Ishiuma36-28YOSHIDA Shigenobu
SAKA Hiroshi44-20ASANO Yuki
KOSAKA Toshiki45-19HASHIMOTO Isamu
SAWADA Tomohiro34-30TSUCHIYA Ryosuke
KAGOTANI Hiroto34-30TAYAMA Tsubasa
TANAKA Atsushi46-18SAKURAI Yuka
HATA Hayato36-28NARUMI Hisatoshi
TOJO Atsushi36-28NISHIMINE Satoru
KARATSU Yuri56-08NAKAYAMA Takahiro
UCHIDA Kiyoyuki55-09SAKAMOTO Hiroshi
NISHIMURA Hidemi44-20KOBAYASHI Ritsuko
KASAI Yuta44-20TAGUCHI Ryosuke
OKAMURA Hiroaki47-17MATSUMOTO Kazunori
NAKANO Shunsuke53-11OKI Shinsuke
MIYAZAKI Yuji34-30OKAMOTO Kazuki
SUGASE Takahiro56-08KOSAKA Toshiki
KAMEDA Ryota42-22TSUCHIYA Keishiro
KIGUCHI Tomoya45-19SAWADA Tomohiro
FUKUNAGA Kohachi34-30SAKA Hiroshi
SHIMAMURA Yoshihide32-32ASANO Yuki
HAMAJIMA Ishiuma32-32TANAKA Atsushi
OSHIMA Yusuke40-24SAKURAI Yuka
TAYAMA Tsubasa42-22TSUCHIYA Ryosuke
YOSHIDA Shigenobu49-15KASAI Yuta
KAGOTANI Hiroto34-30HATA Hayato
NISHIMINE Satoru39-25IO Hideo
TOJO Atsushi54-10HASHIMOTO Isamu
KARATSU Yuri58-06OKAMURA Hiroaki
UCHIDA Kiyoyuki50-14NISHIMURA Hidemi
MORI Takahiro33-31TAGUCHI Ryosuke
NARUMI Hisatoshi54-10MATSUMOTO Kazunori
KOBAYASHI Ritsuko48-16SAKAMOTO Hiroshi
NAKANO Shunsuke39-25MIYAZAKI Yuji
OKAMOTO Kazuki42-22HAMAJIMA Ishiuma
SUGASE Takahiro36-28FUKUNAGA Kohachi
KAMEDA Ryota43-21SAKA Hiroshi
KIGUCHI Tomoya46-18YOSHIDA Shigenobu
OKI Shinsuke35-29KAGOTANI Hiroto
ASANO Yuki35-29TANAKA Atsushi
SHIMAMURA Yoshihide34-30TOJO Atsushi
OSHIMA Yusuke36-28UCHIDA Kiyoyuki
KOSAKA Toshiki36-28TSUCHIYA Keishiro
TAYAMA Tsubasa33-31KARATSU Yuri
SAWADA Tomohiro47-17MORI Takahiro
NISHIMINE Satoru33-31NARUMI Hisatoshi
HATA Hayato36-28KASAI Yuta
SAKURAI Yuka42-22KOBAYASHI Ritsuko
HASHIMOTO Isamu45-19TSUCHIYA Ryosuke
NISHIMURA Hidemi37-27TAGUCHI Ryosuke
IO Hideo41-23OKAMURA Hiroaki
MATSUMOTO Kazunori32-32NAKAYAMA Takahiro