Ratings

33_Kinki_Hokuriku_open (Japan)
2012-02-12

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6922, YOSHIDA, shigenobu, J, 6.0, 251
 10393, TSUCHIYA, keifumiro, J, 5.0, 259
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 5.0, 239
  6923, KIMURA, keigo, J, 5.0, 235
 12211, KENSHUN, yuga, J, 5.0, 224
 11246, OSHIMA, yusuke, J, 4.0, 267
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 4.0, 225
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 4.0, 217
  6976, ASANO, yuki, J, 4.0, 215
 10651, TODA, aritoshi, J, 4.0, 212
 10020, TAKAHASHI, manabu, J, 3.0, 221
  6929, IO, hideo, J, 3.0, 212
  5579, HATA, hayato, J, 3.0, 210
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 3.0, 200
  5588, KOBAYASHI, ritsuko, J, 3.0, 185
 12520, OHTSUBO, masayuki, J, 3.0, 184
 10184, KASAI, yuta, J, 3.0, 164
 10320, SAKANE, yoshito, J, 3.0, 142
 12491, KINUTA, shiho, J, 2.5, 190
 10887, SHIMAMURA, yoshihide, J, 2.5, 183
 10568, KIMURA, yamaji, J, 2.0, 190
 11351, TODA, guratoshi, J, 2.0, 179
 12531, NITTA, yoshiko, J, 2.0, 172
 12244, ISHIKAWA, hiroyuki, J, 2.0, 165
 11690, NOMURACHO, kato, J, 2.0, 164
 10222, NISHIMURA, akihiro, J, 2.0, 160
 12328, UEDA, takashi, J, 2.0, 154
 11224, NOMURA, yusuke, J, 2.0, 146
 10939, ASANO, yoshiko, J, 2.0, 125
  5609, MORI, takahiro, J, 2.0, 125
  6980, MATSUMOTO, kazunori, J, 1.0, 126
  6914, NAKAYAMA, takahiro, J, 0.0, 148
 12533, SUGIMOTO, ayumi, J, 0.0, 55

 

Here are all results.

2012-02-12: 33_Kinki_Hokuriku_open(Japan)
TSUCHIYA Keishiro54-10KASAI Yuta
KAMEDA Ryota51-13MORI Takahiro
NAKAMORI Hiroki42-22KIMURA Keigo
MIYAZAKI Yuji42-22MATSUMOTO Kazunori
TODA Aritoshi45-19ASANO Yuki
HATA Hayato53-11KOBAYASHI Ritsuko
MATSUMOTO Hiroshi38-26SHIMAMURA Yoshihide
OHTSUBO Masayuki33-31KIMURA Yamaji
KINUTA Shiho53-11TODA Guratoshi
UEDA Takashi49-15NAKAYAMA Takahiro
YOSHIDA Shigenobu44-20IO Hideo
KENSHUN Yuga53-11ASANO Yoshiko
OSHIMA Yusuke45-19TAKAHASHI Manabu
NOMURA Yusuke46-18SUGIMOTO Ayumi
SAKANE Yoshito36-28NITTA Yoshiko
ISHIKAWA Hiroyuki33-31NISHIMURA Akihiro
KAMEDA Ryota47-17KINUTA Shiho
KIMURA Keigo47-17MATSUMOTO Kazunori
NAKAMORI Hiroki48-16MIYAZAKI Yuji
ASANO Yuki36-28NAKAYAMA Takahiro
TODA Aritoshi41-23UEDA Takashi
HATA Hayato41-23TSUCHIYA Keishiro
MATSUMOTO Hiroshi39-25OHTSUBO Masayuki
KASAI Yuta37-27TODA Guratoshi
KIMURA Yamaji50-14SHIMAMURA Yoshihide
MORI Takahiro34-30KOBAYASHI Ritsuko
YOSHIDA Shigenobu33-31OSHIMA Yusuke
KENSHUN Yuga38-26NOMURA Yusuke
TAKAHASHI Manabu57-07SUGIMOTO Ayumi
NOMURACHO Kato47-17SAKANE Yoshito
NISHIMURA Akihiro35-29NITTA Yoshiko
ISHIKAWA Hiroyuki41-23IO Hideo
TSUCHIYA Keishiro58-06UEDA Takashi
KAMEDA Ryota42-22HATA Hayato
KIMURA Keigo39-25KINUTA Shiho
MIYAZAKI Yuji60-04OHTSUBO Masayuki
ASANO Yuki55-09MORI Takahiro
TODA Aritoshi35-29NAKAMORI Hiroki
MATSUMOTO Hiroshi48-16KIMURA Yamaji
KASAI Yuta40-24NAKAYAMA Takahiro
SHIMAMURA Yoshihide32-32KOBAYASHI Ritsuko
TODA Guratoshi47-17MATSUMOTO Kazunori
YOSHIDA Shigenobu46-18ISHIKAWA Hiroyuki
KENSHUN Yuga36-28NOMURACHO Kato
OSHIMA Yusuke54-10NOMURA Yusuke
TAKAHASHI Manabu46-18NISHIMURA Akihiro
IO Hideo51-13NITTA Yoshiko
SAKANE Yoshito43-21ASANO Yoshiko
TSUCHIYA Keishiro36-28TODA Aritoshi
KAMEDA Ryota40-24MATSUMOTO Hiroshi
KIMURA Keigo42-22KASAI Yuta
NAKAMORI Hiroki42-22HATA Hayato
MIYAZAKI Yuji41-23ASANO Yuki
KOBAYASHI Ritsuko38-26NAKAYAMA Takahiro
OHTSUBO Masayuki56-08MORI Takahiro
KINUTA Shiho40-24KIMURA Yamaji
SHIMAMURA Yoshihide47-17MATSUMOTO Kazunori
UEDA Takashi40-24TODA Guratoshi
YOSHIDA Shigenobu49-15KENSHUN Yuga
OSHIMA Yusuke46-18NOMURACHO Kato
TAKAHASHI Manabu61-03SAKANE Yoshito
IO Hideo45-19NISHIMURA Akihiro
NOMURA Yusuke39-25ISHIKAWA Hiroyuki
ASANO Yoshiko50-14SUGIMOTO Ayumi
TSUCHIYA Keishiro38-26KAMEDA Ryota
KIMURA Keigo41-23HATA Hayato
NAKAMORI Hiroki33-31MATSUMOTO Hiroshi
MIYAZAKI Yuji44-20TODA Aritoshi
ASANO Yuki41-23KINUTA Shiho
KOBAYASHI Ritsuko42-22KIMURA Yamaji
OHTSUBO Masayuki43-21UEDA Takashi
KASAI Yuta34-30SHIMAMURA Yoshihide
TODA Guratoshi40-24MORI Takahiro
MATSUMOTO Kazunori36-28NAKAYAMA Takahiro
YOSHIDA Shigenobu41-23TAKAHASHI Manabu
KENSHUN Yuga33-31OSHIMA Yusuke
NOMURACHO Kato45-19IO Hideo
NITTA Yoshiko55-09SUGIMOTO Ayumi
ASANO Yoshiko39-25NOMURA Yusuke
SAKANE Yoshito33-31ISHIKAWA Hiroyuki
TSUCHIYA Keishiro50-14MIYAZAKI Yuji
KAMEDA Ryota33-31NAKAMORI Hiroki
KIMURA Keigo44-20MATSUMOTO Hiroshi
ASANO Yuki41-23OHTSUBO Masayuki
TODA Aritoshi43-21KASAI Yuta
HATA Hayato49-15UEDA Takashi
KINUTA Shiho32-32KOBAYASHI Ritsuko
SHIMAMURA Yoshihide34-30TODA Guratoshi
KIMURA Yamaji47-17MATSUMOTO Kazunori
MORI Takahiro37-27NAKAYAMA Takahiro
YOSHIDA Shigenobu38-26NOMURACHO Kato
KENSHUN Yuga49-15TAKAHASHI Manabu
OSHIMA Yusuke60-04ASANO Yoshiko
IO Hideo54-10SAKANE Yoshito
NITTA Yoshiko47-17ISHIKAWA Hiroyuki
NISHIMURA Akihiro57-07SUGIMOTO Ayumi