Ratings

83_Shinagawa_open (Japan)
2012-09-08

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 222
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 5.0, 209
  5540, NAKANO, jyou, J, 5.0, 208
 10920, SAITO, aya, J, 4.0, 224
 11520, KANEKO, takahiro, J, 4.0, 220
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 4.0, 211
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 206
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 204
  5633, HISHIYAMA, yuichi, J, 4.0, 199
 12293, OGATA, masa, J, 4.0, 194
 12258, KIMURA, yuto, J, 4.0, 191
 12711, TSUGAWA, ryo, J, 4.0, 183
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 205
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 3.0, 202
 11672, MATSUDA, shoma, J, 3.0, 196
  5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, J, 3.0, 195
  5617, IKEDA, atsuhiko, J, 3.0, 193
  5640, SHINOHARA, jun, J, 3.0, 193
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 3.0, 183
 12290, NISHIO, hakudo, J, 3.0, 182
 12241, INAZU, harutaro, J, 3.0, 176
 12158, MIYAJI, hiroaki, J, 3.0, 173
 10197, TAKAHASHI, kenji, J, 2.0, 198
  5659, HAMADA, atsushi, J, 2.0, 193
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 2.0, 193
 10680, IGARASHI, jun, J, 2.0, 191
 12543, MARI, ukyo, J, 2.0, 185
  5639, SHINOHARA, ryo, J, 2.0, 183
 12462, KATO, yudai, J, 2.0, 180
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 176
 12704, MATSUZAWA, sato, J, 2.0, 176
 12267, KURIHARA, takashi, J, 1.0, 174
 12712, URANO, kento, J, 1.0, 159
  6833, OCHIAI, naohumi, J, 0.0, 147

 

Here are all results.

2012-09-08: 83_Shinagawa_open(Japan)
NAKAJIMA Tetsuya41-23URANO Kento
KAMIKURA Daisukewon againstIGARASHI Jun
NAKANO Jo37-27SAITO Aya
ASAHINA Satoshi36-28SHINOHARA Ryo
NAGAMATSU Ryota47-17MIYAJI Hiroaki
SAWAKI Yusuke35-28INAZU Harutaro
KANEKO Kodai47-16OCHIAI Naofumi
KIMURA Yuto34-30NARUMI Hisatoshi
HISHIYAMA Yuichi35-29KATO Yudai
TATSUMI-IIJIMA Yukiko40-24NISHIO Hakudo
MITSUYA Nobuaki33-31TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Jun35-29TAKAHASHI Kenji
IKEDA Atsuhiko33-31OGATA Masa
SHINAGAWA Yukinobuwon againstMATSUDA Shoma
SHIRAI Ukyo43-21TSUGAWA Ryo
TAKAHASHI Hisashi42-22KURIHARA Aru
HAMADA Atsushi39-25MATSUZAWA Sato
NAKAJIMA Tetsuya36-28TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAMIKURA Daisuke37-27MITSUYA Nobuaki
NAKANO Jo40-24HAMADA Atsushi
SAITO Aya39-25MATSUZAWA Sato
NAGAMATSU Ryota35-29KANEKO Kodai
SAWAKI Yusuke40-24ASAHINA Satoshi
KIMURA Yuto33-31IKEDA Atsuhiko
OGATA Masa33-31NARUMI Hisatoshi
TSUGAWA Ryo33-31KURIHARA Aru
SHINOHARA Jun36-28HISHIYAMA Yuichi
MATSUDA Shoma41-23TAKIGAWA Mitsuaki
INAZU Harutaro37-27SHINOHARA Ryo
NISHIO Hakudo42-22URANO Kento
MIYAJI Hiroaki43-21OCHIAI Naofumi
IGARASHI Jun38-26SHINAGAWA Yukinobu
SHIRAI Ukyo35-29TAKAHASHI Hisashi
TAKAHASHI Kenji39-25KATO Yudai
NAKAJIMA Tetsuya41-23SHINOHARA Jun
KAMIKURA Daisuke37-27KIMURA Yuto
NAKANO Jo36-28SAWAKI Yusuke
SAITO Aya46-18NISHIO Hakudo
ASAHINA Satoshi44-20OGATA Masa
NAGAMATSU Ryota33-31SHIRAI Ukyo
KANEKO Kodai34-30IGARASHI Jun
HISHIYAMA Yuichi33-31HAMADA Atsushi
TSUGAWA Ryo40-24SHINAGAWA Yukinobu
TATSUMI-IIJIMA Yukiko36-28TAKAHASHI Hisashi
MITSUYA Nobuaki41-23MIYAJI Hiroaki
MATSUDA Shoma39-25TAKAHASHI Kenji
INAZU Harutarowon againstIKEDA Atsuhiko
SHINOHARA Ryo33-31NARUMI Hisatoshi
TAKIGAWA Mitsuaki35-29KATO Yudai
MATSUZAWA Sato37-27KURIHARA Aru
URANO Kento37-27OCHIAI Naofumi
NAKAJIMA Tetsuya37-27NAGAMATSU Ryota
KAMIKURA Daisuke36-28NAKANO Jo
SAITO Aya40-24SHIRAI Ukyo
ASAHINA Satoshi33-31MITSUYA Nobuaki
SAWAKI Yusuke33-30KANEKO Kodai
KIMURA Yuto33-31HISHIYAMA Yuichi
OGATA Masa37-27URANO Kento
TSUGAWA Ryo35-29IGARASHI Jun
TATSUMI-IIJIMA Yukiko35-29MATSUDA Shoma
IKEDA Atsuhiko33-31TAKAHASHI Kenji
NARUMI Hisatoshi34-30KATO Yudai
INAZU Harutarowon againstSHINOHARA Jun
NISHIO Hakudo34-30TAKIGAWA Mitsuaki
SHINOHARA Ryo42-22MIYAJI Hiroaki
TAKAHASHI Hisashi38-26HAMADA Atsushi
MATSUZAWA Sato35-29SHINAGAWA Yukinobu
KURIHARA Aruwon againstOCHIAI Naofumi
NAKAJIMA Tetsuya33-31KAMIKURA Daisuke
NAKANO Jo34-30TATSUMI-IIJIMA Yukiko
ASAHINA Satoshi44-20INAZU Harutaro
NAGAMATSU Ryota34-30SAITO Aya
KANEKO Kodai36-28TAKAHASHI Hisashi
KIMURA Yuto33-31SHIRAI Ukyo
HISHIYAMA Yuichi37-27SHINOHARA Ryo
OGATA Masa36-28NISHIO Hakudo
TSUGAWA Ryowon againstSAWAKI Yusuke
IKEDA Atsuhiko35-29SHINOHARA Jun
NARUMI Hisatoshi40-23MATSUZAWA Sato
MATSUDA Shoma34-30MITSUYA Nobuaki
SHINAGAWA Yukinobu33-31KURIHARA Aru
MIYAJI Hiroaki35-29URANO Kento
IGARASHI Jun34-30HAMADA Atsushi
TAKIGAWA Mitsuaki33-31TAKAHASHI Kenji
KATO Yudai34-30OCHIAI Naofumi
NAKAJIMA Tetsuya34-30ASAHINA Satoshi
KAMIKURA Daisuke36-28NAGAMATSU Ryota
NAKANO Jo33-31KIMURA Yuto
SAITO Aya42-22TSUGAWA Ryo
SAWAKI Yusuke38-26TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KANEKO Kodai43-21MATSUDA Shoma
HISHIYAMA Yuichi35-29IKEDA Atsuhiko
OGATA Masa37-27INAZU Harutaro
MITSUYA Nobuaki43-21SHIRAI Ukyo
SHINOHARA Jun38-26SHINOHARA Ryo
NARUMI Hisatoshi36-28IGARASHI Jun
NISHIO Hakudo36-28TAKAHASHI Hisashi
SHINAGAWA Yukinobu39-24TAKIGAWA Mitsuaki
MIYAJI Hiroaki33-31MATSUZAWA Sato
TAKAHASHI Kenji43-21URANO Kento
HAMADA Atsushi43-20OCHIAI Naofumi
KATO Yudai33-31KURIHARA Aru