Ratings

KATO Yudai (Japan)

Japanese name(s): 加藤雄大
16 tournaments
92 results
Player ID: 12462
2012-10-06: 1_team_Shinagawa_open(Japan)
SHIRAI Ukyo40-24KATO Yudai
TASAKA Kanichiro43-21KATO Yudai
MATSUDA Shoma39-25KATO Yudai
KATO Yudai37-27SAKABE Remi
KATO Yudai33-31NISHIYAMA Momoko
TAKADA Ryo33-31KATO Yudai
2012-09-08: 83_Shinagawa_open(Japan)
HISHIYAMA Yuichi35-29KATO Yudai
TAKAHASHI Kenji39-25KATO Yudai
TAKIGAWA Mitsuaki35-29KATO Yudai
NARUMI Hisatoshi34-30KATO Yudai
KATO Yudai34-30OCHIAI Naofumi
KATO Yudai33-31KURIHARA Aru
2012-08-04: 9_Suzuka_open(Japan)
KATO Yudai40-24MATSUSHITA Yumiko
SUEHIRO Ohachi39-25KATO Yudai
KAWACHI Yasukiwon againstKATO Yudai
KATO Yudai42-22KIMURA Koichi
INAGAKI Shinobuwon againstKATO Yudai
MIURA Hideki41-23KATO Yudai
2012-07-14: 82_Shinagawa_open(Japan)
OKAMOTO Harumi41-23KATO Yudai
NAGAO Kazuki34-30KATO Yudai
KANEKO Masaru41-23KATO Yudai
KATO Yudai37-27TANEDA Kazuki
KATO Yudai34-30DEMACHI Koichiro
OHE Yoshimaru35-29KATO Yudai
2012-07-01: 78_Kanagawa_open(Japan)
TANAKA Atsushi49-15KATO Yudai
KAWAGUCHI Hayato44-20KATO Yudai
SUGUWARA Kiyoshi55-09KATO Yudai
NAGAO Kazuki40-24KATO Yudai
KOIKE Hiroto51-13KATO Yudai
2012-06-24: 40_All_Japan_Tokyo_prelim_2(Japan)
KAMIKURA Daisuke35-29KATO Yudai
SATO Yutaka39-25KATO Yudai
SHINOHARA Ryo43-21KATO Yudai
SHINAGAWA Yukinobu37-27KATO Yudai
KATO Yudai33-31SHINOHARA Chiaki
2012-06-17: 40_All_Japan_Tokyo_prelim(Japan)
KOMAGATA Masayuki35-29KATO Yudai
TSUKAMOTO Kazuma48-16KATO Yudai
ASAHINA Satoshi43-21KATO Yudai
KATO Yudai37-27MABUCHI Yuta
KATO Yudai40-24SHINAGAWA Yukinobu
KANEKO Kodai33-31KATO Yudai
2012-05-19: 81_Shinagawa_open(Japan)
MATSUYA Shinpei41-23KATO Yudai
KATO Yudai36-28KURIHARA Aru
TANEDA Kazuki36-28KATO Yudai
KATO Yudai34-30KUNIO Yukihiro
2012-04-30: 1_Tokyo_open(Japan)
IMOTO Wataru42-22KATO Yudai
TANEDA Kazuki43-21KATO Yudai
MATSURA Satoshi34-30KATO Yudai
KATO Yudai38-26TOMONO Aimi
HASHIKAWA Techine40-24KATO Yudai
KAWARADA Seiji35-29KATO Yudai
2012-03-10: 80_Shinagawa_open(Japan)
NARUMI Hisatoshi38-26KATO Yudai
TAKAHASHI Shiu33-31KATO Yudai
TAKIGAWA Mitsuaki34-30KATO Yudai
TATSUMI-IIJIMA Yukiko34-30KATO Yudai
OHNO Atsuko35-29KATO Yudai
NISHIO Hakudo35-28KATO Yudai
2012-03-04: Meijin_groupB(Japan)
NAGASAKI Hidekazu42-22KATO Yudai
KOBAYASHI Manabu43-21KATO Yudai
KANEKO Kodai54-10KATO Yudai
KATO Yudai36-28ISAKA Tomoaki
FUNASAKI Hiro55-09KATO Yudai
SATO Yutaka44-20KATO Yudai
STEENTOFT Benkt45-19KATO Yudai
2012-02-05: 33_Kanagawa_expert_game(Japan)
KAWAKAMI Yoshihiro39-25KATO Yudai
MATSUZAWA Atsushi40-24KATO Yudai
MIYAZAWA Masuyama53-11KATO Yudai
TAKEDA Kyoko51-13KATO Yudai
2012-01-08: 76_Kanagawa_open(Japan)
MITSUYA Nobuaki49-15KATO Yudai
IWAKURA Hiroaki51-13KATO Yudai
TAKIGAWA Mitsuaki44-20KATO Yudai
KATO Yudai34-30SUGUWARA Kiyoshi
MIYAKOSHI Orita45-19KATO Yudai
KATO Yudai35-29OCHIAI Naofumi
2012-01-03: Shinagawa_open_2012(Japan)
KATO Yudai43-21OCHIAI Naofumi
IIJIMA Takamune33-31KATO Yudai
TANAKA Atsushi40-24KATO Yudai
SAITO Riki42-22KATO Yudai
KOIDE Satoshi39-25KATO Yudai
TABUCHI Hiroyuki37-27KATO Yudai
KATO Yudai34-30MUSAKA Shizue
2011-12-10: 73_Chiyarenshi(Japan)
HAMADA Atsushi40-24KATO Yudai
NAKAYAMA Aoi40-24KATO Yudai
MABUCHI Yuta40-24KATO Yudai
TANEDA Kazuki38-26KATO Yudai
KATO Yudai37-27TANEDA Yuri
KATO Yudaiwon againstTANEDA Yuri
2011-11-12: 78_Shinagawa_open(Japan)
YOSHIMURA Kenta35-29KATO Yudai
TANEDA Kenji33-31KATO Yudai
KATO Yudai39-25GOTO Ryota
OGATA Masa37-27KATO Yudai
KATO Yudai42-22ISHIKAWA Hiroyuki
KATO Yudai35-29MATSUDO Kiyohiko